Sobota 9. července 1960

(Začátek schůze v 10 hod. 05 min.)

Přítomni:

President republiky a první tajemník ÚV KSČ Antonín Novotný.

Členové užšího předsednictva Il. volebního období Fierlinger, Valo, Hodinová-Spurná, dr. Dolanský, Fiala, Žiak.

Členové politického byra ÚV KSČ předseda vlády Široký, první tajemník ÚV KSS Bacílek, náměstek předsedy vlády a ministr vnitra Barák, Pavol David, náměstek předsedy vlády Dolanský, Hendrych, náměstkové předsedy vlády Kopecký a inž. Šimůnek; kandidáti politického byra ÚV KSČ náměstkyně předsedy vlády inž. Jankovcová, Hlína, předseda Sboru pověřenců Strechaj; tajemníci ÚV KSČ Černík, Köhler, Koucký, Krutina; ministři dr. Kyselý, dr. h. c. Plojhar, dr. Neuman, Václav David, Ďuriš, Krajčír, Krosnář, gen. arm. Lomský, Machačová-Dostálová, akademik Nejedlý, Poláček, Štrougal, Uher, Beran, dr. Kahuda, Reitmajer, dr. Škoda, Pospíšil, inž. Púčik, Brabec, inž. Černý, Ouzký, dr. Vlasák.

298 poslanců podle prezenční listiny.

Z Kanceláře NS: vedoucí Kanceláře NS Kováčik.

Předsedající nejstarší poslanec (§ 4 jednacího řádu) akademik Nejedlý (uvítán dlouhotrvajícím potleskem).

Slavné Národní shromáždění!

Sděluji, že president republiky svým rozhodnutím ze dne 27. června 1960 svolal Národní shromáždění k zasedání na 9. července 1960 do Prahy.

Předsednictvo Národního shromáždění svolalo podle § 3 jednacího řádu ustavující schůzi Národního shromáždění a tuto schůzi podle § 4 jednacího řádu Národního shromáždění jako nejstarší ze zvolených poslanců zahajuji. (Potlesk.)

Dovolte, abych nejprve jménem Národního shromáždění uvítal mezi námi co nejsrdečněji presidenta Československé republiky a prvního tajemníka ústředního výboru Komunistické strany Československa soudruha Antonína Novotného. (Shromáždění povstává a vítá presidenta republiky dlouhotrvajícím potleskem. - Shromáždění usedá.)

Tato ustavující schůze se schází po červnových volbách, v nichž náš lid znovu přesvědčivě projevil svou nezlomnou vůli kráčet pod vedením Komunistické strany Československa dál po cestě vpřed při uskutečňování idejí a cílů socialismu a komunismu.

Letošní volby a celé předvolební období probíhalo tentokrát v roce obzvláště radostném. Oslavili jsme v letošním roce 15. výročí osvobození naší republiky Sovětskou armádou z područí fašismu a nacismu. Obětavá tvůrčí práce všeho pracujícího lidu a zejména dělnické třídy během těchto patnácti let rozhodla o vítězství socialismu v naší vlasti. Proto jsme se již mohli na svých pracovištích, jako druhá země socialistického tábora, zabývat návrhem nové ústavy, ústavy vítězného socialismu. (Potlesk.) Tento historický dokument bude nyní předmětem jednání Národního shromáždění. Každý pracující si u nás během předvolební kampaně znovu uvědomil, že v naší republice veškerá moc patří pracujícímu lidu měst a venkova, sdruženému v Národní frontě pod vedením Komunistické strany Československa.

Naše nové Národní shromáždění, představující jednoznačnou vůli našeho lidu, očekávají velké úkoly.

Jsem přesvědčen, že každý z nás učiní vše, co je v jeho silách, aby společný úkol byl splněn, aby se naše socialistická republika dále v míru úspěšně rozvíjela k prospěchu a štěstí našeho lidu. (Potlesk.)

Předsednictvo Národního shromáždění se ve své schůzi dne 24. června 1960 usneslo na návrhu denního pořadu dnešní schůze, který byl již poslancům Národního shromáždění rozeslán.

Tento návrh denního pořadu zní:

1. Slib poslanců.

2. Volba předsednictva Národního shromáždění.

3. Projev presidenta republiky a prvního tajemníka ústředního výboru Komunistické strany Československa o návrhu Ústavy Československé socialistické republiky.

4. Volba dočasného výboru pro projednání návrhu nové ústavy Československé republiky.

5. Volba zapisovatelů.

6. Volba dočasného výboru pro projednání iniciativního návrhu zákona o jednacím a pracovním řádu Národního shromáždění.

7. Volba mandátového výboru.

Má někdo nějaké námitky proti tomuto pořadu? (Nebyly.)

Nemá.

Můžeme tedy přistoupit ke schválení denního pořadu.

Zjišťuji, že Národní shromáždění je způsobilé se usnášet.

Kdo souhlasí s navrženým pořadem ustavující schůze Národního shromáždění, nechť zvedne ruku! (Děje se.)

Je někdo proti? (Nikdo.)

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.)

Děkuji. Tím Národní shromáždění schválilo denní pořad.

Přistoupíme k projednávání prvního bodu denního pořadu, kterým je

1. Slib poslanců.

Poslanci zvolení ve volbách dne 12. června 1960 se dostavili do dnešní schůze.

Můžeme proto přistoupit ke slibu podle § 42 ústavy a to tím způsobem, že bude přečten ústavou předepsaný slib, poslanci ke mně přistoupí a vykonají slib podáním ruky a slovem "slibuji".

Nyní žádám o přečtení slibu. (Poslanci povstávají.)

Vedoucí Kanceláře NS Kováčik (číta):

"Sľubujem, že budem verný Republike československej a jej ľudovodemokratickému zriadeniu. Budem zachovávať jej zákony a svoj mandát vykonávať podľa najlepšího vedomia a svedomia na prospech ľudu a štátu."

Předsedající posl. akademik Nejedlý:

Prosím teď poslance Národního shromáždění, aby ke mně přistoupili vykonat ústní slib.

(Poslanci přistupují k posl. akademiku Nejedlému, podávají mu ruku a slibují:)

Posl. Zdeněk Fierlinger: Slibuji.

Posl. Viliam Široký: Sľubujem.

Posl. Karol Bacílek: Sľubujem.

Posl. Rudolf Barák: Slibuji.

Posl. Pavol David: Slibuji.

Posl. JUDr. Jaromír Dolanský: Slibuji.

Posl. Jiří Hendrych: Slibuji.

Posl. Václav Kopecký: Slibuji.

Posl. inž. Otakar Šimůnek: Slibuji.

Posl. inž. Ludmila Jankovcová: Slibuji.

Posl. Jan Hlína: Slibuji.

Posl. Rudolf Strechaj: Sľubujem.

Posl. Oldřich Černík: Slibuji.

Posl. Bruno Köhler: Slibuji.

Posl. Vladimír Koucký: Slibuji.

Posl. Vratislav Krutina: Slibuji.

Posl. dr. Jozef Kyselý: Sľubujem.

Posl. dr. h. c. Josef Plojhar: Slibuji.

Posl. dr. Alois Neuman: Slibuji.

Posl. Václav David: Slibuji.

Posl. Július Ďuriš: Sľubujem.

Posl. František Krajčír: Slibuji.

Posl. Josef Krosnář: Slibuji.

Posl. gen. arm. Bohumír Lomský: Slibuji.

Posl. Božena Machačová-Dostálová: Slibuji.

Posl. Karel Poláček: Slibuji.

Posl. JUDr. Lubomír Štrougal: Slibuji.

Posl. Jindřich Uher: Slibuji.

Posl. Oldřich Beran: Slibuji.

Posl. dr. František Kahuda: Slibuji.

Posl. Josef Reitmajer: Slibuji.

Posl. JUDr. Václav Škoda: Slibuji.

Posl. Antonín Pospíšil: Slibuji.

Posl. inž. Jozef Púčik: Sľubujem.

Posl. Alena Bernášková: Slibuji.

Posl. inž. Jiří Flieger: Slibuji.

Posl. Jaroslav Žampa: Slibuji.

Posl. Zdena Dohnalová: Slibuji.

Posl. Jan Mátl: Slibuji.

Posl. Josef Matoušek: Slibuji.

Posl. Václav Prchlík: Slibuji.

Posl. Antonín Krček: Slibuji.

Posl. Jaroslav Havlíček: Slibuji.

Posl. Helena Leflerová: Slibuji.

Posl. Josef Kulička: Slibuji.

Posl. František Kotrba: Slibuji.

Posl. Václav Bartoš: Slibuji.

Posl. Josef Huml: Slibuji.

Posl. Jan Vodička: Slibuji.

Posl. Václav Mandovec: Slibuji.

Posl. Emanuela Kícová: Slibuji.

Posl. Ludvík Svoboda: Slibuji.

Posl. František Dudač: Slibuji.

Posl. Josef Škoda: Slibuji.

Posl. Oldřich Pavlovský: Slibuji.

Posl. inž. Antonín Janda: Slibuji.

Posl. František Bubník: Slibuji.

Posl. Alois Gros: Slibuji.

Posl. František Kutiš: Slibuji.

Posl. Václav Ircing: Slibuji.

Posl. Karel Vítovec: Slibuji.

Posl. Jarmila Bilková: Slibuji.

Posl. Čeněk Hruška: Slibuji.

Posl. Josef Pötzl: Slibuji.

Posl. Josef Linhart: Slibuji.

Posl. Václav Sinkule: Slibuji.

Posl. Jana Pečená: Slibuji.

Posl. Libuše Kubešová: Slibuji.

Posl. Václav Jiránek: Slibuji.

Posl. Josef Čermák: Slibuji.

Posl. Jaroslav Hasnedl: Slibuji.

Posl. Karel Klas: Slibuji.

Posl. inž. Václav Lohr: Slibuji.

Posl. Jaroslava Míšková: Slibuji.

Posl. Svatoslava Kernerová: Slibuji.

Posl. Stanislav Vlček: Slibuji.

Posl. Erich Sýkora, prom. lékař: Slibuji.

Posl. Josef Šafařík: Slibuji.

Posl. Josef Kruntorád: Slibuji.

Posl. akad. Ivan Málek: Slibuji.

Posl. Jaroslav Kavalský: Slibuji.

Posl. Josef Jägerman: Slibuji.

Posl. Anna Kobosilová: Slibuji.

Posl. Pavel Hnyk: Slibuji.

Posl. Josef Zima: Slibuji.

Posl. Josef Štěpánek: Slibuji.

Posl. Vladimír Kubánek: Slibuji.

Posl. Josef Zvára: Slibuji.

Posl. Josef Borůvka: Slibuji.

Posl. Josef Hronovský: Slibuji.

Posl. Jarmila Škorcová: Sľubujem.

Posl. František Kubín: Slibuji.

Posl. Lubomír Dohnal: Slibuji.

Posl. Richard Měhýž: Slibuji.

Posl. Marie Nováková: Slibuji.

Posl. Vladimír Křižka: Slibuji.

Posl. Josef Gemrot: Slibuji.

Posl. Jindřich Pešák: Slibuji.

Posl. Josef Sklenář: Slibuji.

Posl. Vítězslav Krejčí: Slibuji.

Posl. Emil Holáň: Slibuji.

Posl. Pavel Hron: Slibuji.

Posl. Josef Katolický: Slibuji.

Posl. Tomáš Spáčil: Slibuji.

Posl. Antonín Brančík: Slibuji.

Posl. Stanislav Mikulášek: Slibuji.

Posl. František Šik: Slibuji.

Posl. František Vodsloň: Slibuji.

Posl. František Tymeš: Slibuji.

Posl. Ludmila Kopecká: Slibuji.

Posl. Zdeněk Vávra: Slibuji.

Posl. Josef Zedník: Slibuji.

Posl. Alois Coufal: Slibuji.

Posl. Božena Zapletalová: Slibuji.

Posl. Eduard Manďák: Slibuji.

Posl. Vladimír Kubánek: Slibuji.

Posl. Václav Lyčka: Slibuji.

Posl. Antonín Fiala: Slibuji.

Posl. Olga Wolková. Slibuji.

Posl. Václav Pašek: Slibuji.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP