Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Jan Babor

Schůze: 7, 9, 13, 16, 19, 25, 30, 32, 33, 40, 46, 49, 53

7. schůze (26. 10. - 9. 11. 2010)

59. Roční účetní závěrka Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2008 a Výroční zpráva o činnosti Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2008 /sněmovní tisk 76/
část č. 83 (29. 10. 2010)

60. Roční účetní závěrka Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2009 a Výroční zpráva o činnosti Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2009 /sněmovní tisk 77/
část č. 83 (29. 10. 2010)

9. schůze (7. - 17. 12. 2010)

93. Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2011 /sněmovní tisk 110/
části č. 203-204 (15. 12. 2010)

13. schůze (1. - 11. 2. 2011)

6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník /sněmovní tisk 188/ - druhé čtení
část č. 119 (4. 2. 2011)

16. schůze (26. 4. - 11. 5. 2011)

10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 232/ - druhé čtení
část č. 85, část č. 87 (29. 4. 2011)

112. Návrh změny rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2011 /sněmovní tisk 314/  
části č. 237-238 (6. 5. 2011)

19. schůze (7. - 21. 6. 2011)

108. Roční účetní závěrka Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2010 a Výroční zpráva o činnosti Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2010 /sněmovní tisk 331/
část č. 264 (17. 6. 2011)

25. schůze (25. 10. - 6. 11. 2011)

část č. 123 (1. 11. 2011)

4. Vládní návrh občanského zákoníku /sněmovní tisk 362/ - druhé čtení
část č. 23 (25. 10. 2011)

86. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 378/3/ - vrácený Senátem
část č. 197, část č. 212 (2. 11. 2011)

87. Návrh zákona o zdravotnické záchranné službě /sněmovní tisk 406/3/ - vrácený Senátem
část č. 454 (5. 11. 2011)

30. schůze (4. - 9. 11. 2011)

5. Vládní návrh občanského zákoníku /sněmovní tisk 362/ - třetí čtení
část č. 55 (9. 11. 2011)

32. schůze (6. - 20. 12. 2011)

85. Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2012 /sněmovní tisk 517/
části č. 213-214 (14. 12. 2011)

134. Návrh II. změny rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2011 /sněmovní tisk 505/
část č. 83 (8. 12. 2011)

33. schůze (31. 1. - 10. 2. 2012)

23. Návrh poslanců Petra Gazdíka, Heleny Langšádlové, Jana Farského, Pavola Lukši, Stanislava Polčáka, Jana Husáka, Václava Horáčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 541/ - prvé čtení
část č. 67 (1. 2. 2012)

77. Ústní interpelace
části č. 235-236 (9. 2. 2012)

40. schůze (5. - 22. 6. 2012)

111. Roční účetní závěrka a výroční zpráva o činnosti Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2011 /sněmovní tisk 675/
část č. 229 (14. 6. 2012)

46. schůze (18. - 26. 9. 2012)

150. Ústní interpelace
část č. 129, část č. 134, část č. 136, části č. 138-139 (20. 9. 2012)

49. schůze (4. - 19. 12. 2012)

15. Vládní návrh zákona, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty /sněmovní tisk 657/ - druhé čtení  
část č. 30 (4. 12. 2012)

53. schůze (7. - 17. 5. 2013)

165. Ústní interpelace
části č. 203-204 (16. 5. 2013)


Přihlásit/registrovat se do ISP