Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Miroslav Novák

Schůze: 38

38. schůze (24. 4. - 9. 5. 2012)

18. Návrh Zastupitelstva Moravskoslezského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 503/ - druhé čtení
část č. 93 (4. 5. 2012)


Přihlásit/registrovat se do ISP