Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Petr Fiala

Schůze: 38, 40, 41, 46, 49, 51, 53, 54

38. schůze (24. 4. - 9. 5. 2012)

59. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu s ratifikací změna Přílohy I Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu /sněmovní tisk 658/ - prvé čtení
část č. 48 (3. 5. 2012)

40. schůze (5. - 22. 6. 2012)

13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 574/ - druhé čtení
části č. 146-147 (8. 6. 2012)

115. Ústní interpelace
části č. 244-246, části č. 248-249 (14. 6. 2012)

41. schůze (10. - 14. 7. 2012)

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 732/ - prvé čtení
část č. 21 (10. 7. 2012)

46. schůze (18. - 26. 9. 2012)

5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 574/8/ - vrácený Senátem
část č. 70 (19. 9. 2012)

21. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 732/ - druhé čtení
část č. 46, části č. 49-50 (18. 9. 2012)

130. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 732/ - třetí čtení
část č. 206, část č. 210 (26. 9. 2012)

49. schůze (4. - 19. 12. 2012)

154. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 40-41 (6. 12. 2012)

155. Ústní interpelace
části č. 159-160, části č. 162-164 (13. 12. 2012)

51. schůze (5. - 19. 2. 2013)

173. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 83, části č. 85-87 (7. 2. 2013)

174. Ústní interpelace
části č. 103-104, část č. 112, část č. 114 (7. 2. 2013)

53. schůze (7. - 17. 5. 2013)

104. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Organizace spojených národů proti korupci (Mérida, 11. prosince 2003) /sněmovní tisk 787/ - druhé čtení
část č. 183 (16. 5. 2013)

110. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o počítačové kriminalitě (Budapešť, 23. listopadu 2001) /sněmovní tisk 890/ - druhé čtení
část č. 184 (16. 5. 2013)

113. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o změně a doplnění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o právní pomoci poskytované justičními orgány a o úpravě některých právních vztahů v občanských a trestních věcech z 29. října 1992 a jejího Závěrečného protokolu, podepsaný v Uherském Hradišti dne 29. října 2012 /sněmovní tisk 962/ - prvé čtení
část č. 182 (16. 5. 2013)

114. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna Přílohy I Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu /sněmovní tisk 993/ - prvé čtení
část č. 182 (16. 5. 2013)

164. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 37, část č. 39 (9. 5. 2013)

165. Ústní interpelace
část č. 213 (16. 5. 2013)

54. schůze (11. - 25. 6. 2013)

114. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna Přílohy I Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu /sněmovní tisk 993/ - druhé čtení
část č. 95 (18. 6. 2013)


Přihlásit/registrovat se do ISP