(16.50 hodin)
(pokračuje Dobeš)

Pokud bychom přistoupili k tomuto modelu, že bychom Chvalčov postupně utlumovali, tak by to bylo do roku 2014, šlo by to postupně. Samozřejmě klíčová úvaha je, co s tím areálem. To je otázka, co je potřeba vyřešit. Nemám v tuhle chvíli řešení. Já jsem ten areál neviděl, což připustím. Viděl jsem Králíky, ale Chvalčov ne. Určitě je potřeba, pokud se pro to rozhodneme, zvažovat, jak děti budou přemisťovány do Olešnice, jak bude moci být zachována práce s menšími skupinami -

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pane ministře, už jste překročil limit.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Josef Dobeš Já jsem se tak zabral do těch dětí, tak se omlouvám

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím paní poslankyni.

 

Poslankyně Marta Semelová: Za prvé, pane ministře, že není zcela rozhodnuto. Já bych chtěla říci, že rozhodnutí panu řediteli už přišlo, a to v písemné podobě s tím, že má být útlum do prvních ročníků a za tři roky má být tento areál zrušen. Co se týká vůbec toho areálu, já bych nerada, aby se někdy v budoucnu zjistilo, že skutečným důvodem byl právě tento velmi lukrativní areál pro například turistický ruch pro některé soukromé subjekty.

Co se týká rušení vůbec, já si myslím, že se nejedná o koncepci, naopak je to nekoncepční, nesystémový krok. Nakonec toho jsme byli svědkem i v době, kdy se rušily jesle, rušily mateřské školy, a teď chybějí tyto kapacity.

Že by to mělo být jenom pro děti, pro které není jiná alternativa, s tím se dá souhlasit, nicméně zde jsou šestnácti- až osmnáctiletí chlapci, kteří sem skutečně byli umístěni ze závažných důvodů z rozhodnutí soudu. A co se týká areálu, profese, lesa a podobně, já si myslím, že tady je to právě velice výhodné a podle zkušeností absolventi opravdu nacházejí vzhledem ke všem možným osvědčením, která dostávají, v nejrůznějších oborech své uplatnění a uplatnění i v životě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan ministr ještě zareaguje. Teď má ještě dvě minuty.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Josef Dobeš Jenom rychlá reakce. Oni mají možnost se proti tomu odvolat, což v tuto chvíli využil ředitel Králík, a to je ta moje poznámka, že není definitivně rozhodnuto. A já jsem připraven to popřípadě přehodnotit, pokud pan doktor Hartoš mi řekne, že rozumnější je jiná restrukturalizace. Nicméně zeštíhlit tu síť je nezbytně nutné. Je nákladná a nevyužitá.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano a to je už vše k této interpelaci. Takže další je pan poslanec Vladimír Koníček, který by chtěl interpelovat pana ministra Jiřího Pospíšila ve věci věznice v Uherském Hradišti. Ovšem pana ministra Pospíšila mám také mezi omluvenými. Ale pan poslanec přesto bude interpelovat. Tak prosím, aspoň takto.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Ano, vážený pane místopředsedo, budu interpelovat, protože pan ministr mluvil i se mnou a omlouval se a domluvili jsme se na písemné odpovědi kratší než 30 dnů.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Nějak moc je nás tady domluvených s těmi ministry. Připadá mi, že pak budeme moci interpelace zrušit a s ministry si to vyřešit. Uvidíme, jak to půjde dál.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Pan ministr se jenom ozval, že opravdu nemůže, tak říkal, že to mám přednést a odpoví mi.

Takže: Vážený pane ministře, začátkem září proběhla tiskem zpráva, že jste se se starostou města Uherské Hradiště dohodl na převedení věznice do majetku města za částku odpovídající polovině odhadu, zejména s ohledem na vybudování památníku.

Chci se vás, pane ministře, zeptat, když převedete věznici nyní určenou pro budoucí sídlo okresního soudu do majetku města, jak budete řešit situaci okresního soudu, který teď sídlí v nevyhovujících prostorech. Jak budete řešit problém se skladovacími a archivními prostory? Nyní soud vynakládá nemalé prostředky na pronájmy pro tyto prostory. Jak budete řešit nedostatečné prostory pro jednací síně a kanceláře?

Chci se vás, pane ministře, zeptat, jak budete vysvětlovat hospodárnost a efektivnost již vynaložených nákladů na přípravu rekonstrukce věznice pro potřeby soudu, a ty nejsou malé. Už teď v desítkách milionů korun.

Domníváte se, pane ministře, že pietě místa bude odpovídat budoucí, byť částečné, komerční využití věznice, že na místě utrpení se budou protáčet peníze v kasinu či herně v případě, že se převod na město uskuteční?

Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Já předpokládám, že ji dostanete. A teď pan poslanec Jiří Petrů bude interpelovat pana ministra Radka Johna ve věci datových schránek a pravděpodobně ví, že pan ministr John se také omluvil.

 

Poslanec Jiří Petrů: Ano, nejsem s ním domluven, pane předsedající, ale přesto přednesu svůj příspěvek.

Vážený nepřítomný pane ministře, nejen na konferenci o eGovernmentu v Mikulově, ale i z jiných zdrojů víme, že vláda připravuje novelu zákona číslo 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, kterou chce zavést zpoplatnění odesílání všech datových zpráv prostřednictvím datových schránek. V této souvislosti se hovoří o částce 16 korun za jednu zprávu. Jednou z výhod zejména pro menší úřady a občany bylo, že pro ně jsou takové zprávy zadarmo. I tak musely být vynaloženy náklady na přizpůsobení aplikací a systémů, aby mohly s informačním systémem datových schránek pracovat.

Ministerstvo vnitra na dotazy ohledně zpoplatnění datových zpráv odpovídá vyhýbavě a neurčitě, že snad v listopadu, možná až v prosinci. Přitom připravovat zákon tak, aby byl projednán těsně před Novým rokem, je velmi nezodpovědné vůči všem, kteří si již nyní musí připravovat svůj rozpočet. To se především týká obcí, krajů a mnohých státních institucí.

Pane ministře, mám na vás tři otázky. Za prvé, jaké jsou skutečné důvody zpoplatnění datových zpráv zejména pro podnikatelský sektor a občany? Jste si vědom, že tímto opatřením způsobujete demotivaci těch, kteří s datovými stránkami pracují? Za druhé, od kdy, kdo, proč, komu a hlavně kolik budeme za odesílání datových zpráv skutečně platit? A za třetí, uvědomujete si nesnáze, které to způsobí obcím, krajům a státním institucím, pokud zákon předložíte na poslední chvíli, na konci roku, a jak se v poslední době stalo folklórem, ve zrychleném projednání? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: To znamená, že odpověď bude doručena písemně. Dalším interpelujícím je pan poslanec Antonín Seďa, který má větší štěstí, protože ministr Dobeš tu přítomen je a on ho chce interpelovat ve věci personálních změn a čerpání dotací. Prosím, můžete se do toho pustit.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, podle sdělovacích prostředků jste opětovně zaměstnal Michala Pilina, který musel odejít z Ministerstva školství před třemi lety kvůli netransparentnímu řízení odboru investic. Ptám se, pane ministře: kdo vám doporučil tohoto člověka a nevidíte v něm potenciální riziko? Pro vaši informaci uvádím, že sdělovací prostředky spekulují o jeho vazbě na bývalého náměstka Jaromíra Soukupa, který poskytl Věcem veřejným milionové slevy na předvolební kampaň.

Vážený pane ministře, už tady bylo o tom hovořeno ráno: Podle expertů je kvůli vašim personálním čistkám ohroženo čerpání 50 miliard korun z Evropské unie. Vážně je ohrožen operační program Výzkum a vývoj pro inovace, dokonce hrozí zastavení tohoto programu. Podle odborníků je ohrožena výstavba 15 špičkových výzkumných center při vysokých školách. Přitom tato centra již mají slíbeny dotace ve výši přes 8 miliard korun.

Pane ministře, jste si vědom toho, že vaše personální změny na Ministerstvu školství mohou zmařit kvalitativní posun vysokých škol ke globální konkurenceschopnosti a prosperitě? Pane ministře, v jakém stavu je současné čerpání dotací z Evropské unie na výše uvedený operační program? Opravdu vám z ministerstva dobrovolně odešly desítky špičkových úředníků na protest proti odvolání šéfa resortního odboru evropských fondů? Jste si vědom, pane ministře, že příjemci dotací se dostávají vaší vinou do potíží, protože jste personálně podcenil sekci strukturálních fondů?

Děkuji za odpovědi.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím pana ministra.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Josef Dobeš Vážený pane předsedající, vážený pane poslanče, dámy a pánové, já už jsem dneska odpovídal, ale dám vám některé exkluzivní informace. Já jsem si přečetl v Lidových novinách ten článek a pojďme k těm číslům. Nebylo pozastaveno 15 projektů, ale bylo jich pozastaveno 18. Nebylo to za 8 miliard, ale bylo to za 10 miliard. Já poskytnu pravděpodobně redakci Lidových novin dopis, který jsem našel, který za sebou zanechal bývalý vrchní ředitel, který den před svým odchodem toto svévolně udělal, aniž to řekl ministrovi. Ještě dnes byly všechny projekty a všichni ti, kteří je podávali, informováni, že se v projektech pokračuje. Tolik k těm uzavřeným věcem. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP