(15.50 hodin)
(pokračuje Paroubek)

Financování dopravní infrastruktury vyžaduje koncepční řešení. Není možné jeden den poslat, abych užil vaše slova, bagry ze stavby a za pár dní je tam vracet zpátky.

Ale co je podstatnější. Připomínám, že v programovém prohlášení vlády se dočítáme větu, že vláda zachová výši investic do dopravní infrastruktury. Letošní schválený rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury je 96 mld., na příští rok je to 61 mld. Čili nemalý rozdíl 35 mld. korun! Znamená to tedy, že vláda nedodrží své programové prohlášení, dokonce hned první větu v kapitole doprava?

Vážený pane nepřítomný ministře, odpovězte prosím zcela konkrétně na tyto dvě otázky:

1. Jakým způsobem vláda pro příští rok zajistí závazek z programového prohlášení o zachování výše investic?

2. Jaké náklady budou spojeny s vámi uplatněnou konzervací staveb a z jakých zdrojů budou tyto vícenáklady prodražující stavby uhrazeny?

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Dalším interpelujícím je pan poslanec Jan Látka. Opět interpeluje ministra dopravy Víta Bártu. Vidím, že není. Protože není přítomen, tak mu v tuto chvíli propadá pořadí.

Dalším poslancem, který bude interpelovat, je pan poslanec Jaroslav Krupka, který chce interpelovat pana ministra zdravotnictví Leoše Hegera.

 

Poslanec Jaroslav Krupka: Paní předsedající, já jsem již byl uspokojen ve své odpovědi, takže stahuji svoji interpelaci. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: To je úžasné! Dalším interpelujícím je pan poslanec Václav Klučka, který by měl interpelovat ministra dopravy Víta Bártu. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji, paní předsedající. Já se vám přiznám, že mi docela vyhovuje to, že pan ministr je indisponován, neboť kdyby tady byl, tak mně stačí jedno jediné: když mi na kousek papírku napíše datum, kdy bude pokračováno se stavbou I/11 v západní části kolem Mokrých Lazců, jak se tomu říká. Já jsem o této věci mluvil na poslední sněmovně. Dozvěděl jsem se hodně věcí, ale na tuto otázku, kterou jsem položil, mi pan ministr odpověď nedal. Předpokládám, že v jeho písemné odpovědi se konečně dočkám tohoto konkrétního stanoviska, a to bude pro mě dostačující. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji a také doufám, že se dočkáte. Dalším interpelujícím je pan poslanec Antonín Seďa, který bude interpelovat pana ministra vnitra Radka Johna. A ten je řádně omluven. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážený pane místopředsedo vlády, nemám ve zvyku odhalovat tajemnou minulost osob, protože to je spíše výsadou práce investigativních novinářů. Přesto se ke mně dostaly informace, které jsou pro mě jako pro člena výboru pro obranu a bezpečnost přinejmenším znepokojující. Hovoří totiž o vaší minulosti.

Vážený pane ministře, údajně existuje číslo svazu 34188, ve kterém vedla bývalá Státní bezpečnost svého spolupracovníka Radka Johna, narozeného 6. 10. 1954, pod krycím jménem Rajon. Podle informací je číslo svazku a krycí jméno to jediné, co se dochovalo, protože samotná složka spolupráce se prý v 90. letech ztratila. Proto se ptám, pane ministře, zda víte o tomto záznamu, a pokud ano, jaký způsob jste zvolil, abyste se očistil. A pokud o tomto záznamu nevíte, pokusíte se zjistit, jakým způsobem jste se dostal do záznamů bývalé Státní bezpečnosti? Údajně by tato informace měla být na webové stránce slovenského Ústavu pamäti národa.

Vážený pane místopředsedo vlády, jak vysvětlíte široké veřejnosti, že jste v totalitě jako redaktor časopisu SSM Mladý svět mohl svobodně procestovat téměř celý svět? Prý jste strávil rok ve Spojených státech. A je pravdou, že jste v roce 1985 dostal od Ústředního výkonného výboru SSM vyznamenání, a to bronzovou medaili za socialistickou výchovu? Pane ministře, nezdá se vám po vašich zkušenostech z období komunistického Československa poněkud farizejské, že se z vás stal zapřísáhlý odpůrce komunismu a komunistů?

Děkuji za odpověď. (Potlesk v levé části sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Teď by měl být dalším interpelujícím pan poslanec Václav Votava, ale ten už se své interpelace vzdal, protože mu bylo odpovězeno v interpelaci předcházející.

Dalším interpelujícím je pan poslanec Jan Látka, který interpeluje ministra dopravy Víta Bártu. Látka není! To je jako Hliník. (Pobavení.)

Pan poslanec Jiří Paroubek, další v pořadí, se vzdal své interpelace a následuje pan poslanec Miroslav Opálka s interpelací na ministra Kalouska. Zdá se, že tady není ani jeden z nich... Pan poslanec tady je, není pan ministr. Prosím, pane poslanče, můžete hovořit.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážený nepřítomný pane ministře, společnost Ostroj, akciová společnost, v roce 2001 dlužila státu 533 mil. korun a tento dluh spravovaný Konsolidační agenturou byl prodán dlužníkovi za pouhých 140 mil. přes nastrčené tzv. bílé koně z Bahamských ostrovů. Během dvou dnů, 16. a 17. 7. 2001, byla pohledávka od státu zpátky u dlužníka. Ztráta státu činí bez úroků 393 mil. korun. Manažeři dlužníka byli později u Krajského soudu v Ostravě souzeni, že si za tuto transakci nechali na svá soukromá konta poslat přes Kypr 50 mil. korun. Krajský soud v případu vynesl několik trestů. Vrchní soud v Olomouci je však zrušil.

Občané se na mne v této záležitosti stále obracejí. Vím, že jste dostal v této věci řadu dopisů i vy. Jde mi v tuto chvíli o fakt, že výmazem zástavních práv v katastru nemovitostí, ke kterému má výhrady i zástupkyně ombudsmana, nezanikla pohledávka podle občanského zákoníku zvláště proto, že dlužník všem ostatním věřitelům kromě státu splácel a sám majitel Ostroje Ing. Trochta, sponzor několika politických stran, se pro Mladou frontu DNES 24. 9. 2004 vyjádřil, že stát ty zapůjčené stamiliony zpátky nechtěl.

Ptám se vás, zda vám nepřipadá přinejmenším nemravné a neetické nevymáhat takovouto částku, když snižujeme sociální dávky. Otázka zní: Budete tedy tento dluh vymáhat? Protože jste sám v dopise paní současné předsedkyni Poslanecké sněmovny v roce 2009 napsal, že transakce byla nepochybně nežádoucí.

Za ignoraci a výsměch občanům považuji proto závěry z právního rozboru advokátní kanceláře, že tímto postupem Česká republika škodu neutrpěla. Budu pečlivě sledovat, zda nezávislé soudy řádně zhodnotí podvody, které jsou dokumentovány ve veřejných listinách na katastru v mém městě bydliště - Opavě. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Nyní má slovo ministr financí pan Miroslav Kalousek. Prosím.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za tuto interpelaci, děkuji za otázku, pane poslanče. Nemohu jinak, než odpověď rozdělit na dvě části: na část etickou a na část práva, které měří všem stejně a ne vždy hledá to správné slovo spravedlnost.

Ptáte-li se, zda tato operace byla z mého hlediska, a to je prostě můj subjektivní pocit, neetická a nemravná, pak zcela jistě byla! Ptáte-li se, zda máme nějakou šanci a nějakou právní pozici, na základě které můžeme něco vymoci zpátky, pak jsem si naprosto jist, že ne a že jakékoliv snahy by byly pouze mrháním právními prostředky.

Dovolte abych zopakoval to, co pravděpodobně také víte, protože vy i já nejsme zdaleka poprvé adresáty podobných výzev, že došlo k tomu, že v roce 2000 v rámci řešení nebonitních aktiv Komerční banky společnost Konpo prodala pohledávku za společností Ostroj společnosti Eximtra, a. s., která to vyhrála prostě v transparentním výběrovém řízení, proti kterému nebylo lze nic namítat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP