Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
10. prosince 2010 v 9.01 hodin
Přítomno: 165 poslanců

 

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji čtvrtý jednací den 9. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás tady vítám.

Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Pan poslanec Hamáček má kartu číslo 5. Žádná jiná náhradní karta dosud vydána nebyla.

Chci vám sdělit, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali následující poslanci a členové vlády.

Z poslanců jsou to: Jan Bureš pracovní důvody, Cempírek Václav pracovní důvody, Farský Jan zdravotní důvody, Gregora Martin osobní důvody, Jalowiczor Petr zdravotní důvody, Jirout Radim bez udání důvodu, Kaslová Jana zdravotní důvody, Lenka Kohoutová do 12 hodin z pracovních důvodů, Jiří Krátký zdravotní důvody, Petráň Miroslav pracovní důvody, Ploc Pavel bez udání důvodu, Skalický Jiří pracovní důvody, Šlégr Jiří pracovní důvody, Šťovíček Milan rodinné důvody.

Z členů vlády je to pan ministr Josef Dobeš pracovní důvody, John Radek pracovní důvody, Kocourek Martin zahraniční cesta, Schwarzenberg Karel taktéž zahraniční cesta. Dále mi byla doručena omluva pana ministra Kamila Jankovského, a to z celého dnešního jednacího dne.

Dnešní jednání zahájíme body z bloku třetích čtení, u kterých byly splněny zákonné lhůty. Je to bod 96, sněmovní tisk 53, bod 97, sněmovní tisk 83. Bodem 103, sněmovní tisk 133, se budeme zabývat v 9.30 hodin, jak jsme již včera rozhodli. Poté budeme pokračovat dalšími pevně zařazenými body, kterými jsou body číslo 139, 16, 112, 113, 114, 115 a 116.

Dále bych vás chtěla informovat, že Senát svým usnesením vzal zpět sněmovní tisk 117, a proto prosím, abyste si ve svých programech škrtli bod číslo 40.

Mám zde dosud jednu písemnou přihlášku k návrhu pořadu, a to paní poslankyně Ludmily Bubeníkové, a eviduji taktéž přihlášku z místa pana poslance Jeronýma Tejce. Prosím paní poslankyni Bubeníkovou, aby se ujala slova.

 

Poslankyně Ludmila Bubeníková: Dobré ráno, vážené kolegyně, vážení kolegové. Dovoluji si přednést návrh na zařazení nového bodu programu na úterý příští týden jako pevný bod programu, a to druhé čtení vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, sněmovní tisk 184, jako první bod po zahájení schůze. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Já to zopakuji, paní poslankyně. Navrhujete, abychom jako první bod úterního jednání projednali ve druhém čtení návrh novely občanského zákoníku, tisk číslo 184. Ano, děkuji.

Prosím pana poslance Tejce, aby se ujal slova.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, dovolte mi navrhnout zařazení zcela nového bodu, nicméně bodu, který by byl zařazen do bloku voleb, a to volbu předsedy stálé komise pro práci Kanceláře Sněmovny. Důvod je jediný, aby mohly být vyhlášeny nominační lhůty, abychom se mohli se změnou v tomto orgánu vypořádat na této schůzi, případně na schůzi příští.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Pane poslanče, prosím, já to zopakuji. Navrhujete tedy bod volba předsedy stálé komise pro práci Kanceláře. Na který den prosím?

 

Poslanec Jeroným Tejc: Zařadit do bloku voleb s tím, že předseda volební komise by stanovil lhůtu.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano, děkuji pěkně. Mám přihlášeného pana poslance Stanjuru. (Silný hluk v sále.)

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Vážená paní místopředsedkyně, kolegové, kolegyně, navrhuji zařadit do pořadu 9. schůze dva nové body.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Pane poslance, promiňte, já vás přeruším a požádám všechny naše kolegy a kolegyně, aby alespoň trošku snížili hladinu hluku v sále, abych alespoň já mohla slyšet váš návrh, abychom potom mohli hlasovat o tom, co navrhujete. Děkuji.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Zkusím navíc mluvit hlasitěji.

Navrhuji zařadit do pořadu této schůze dva nové body. My jsme projednali v prvním čtení vládní novelu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, sněmovní tisk 180. Zkrátili jsme lhůtu na pět dnů, přikázali jsme tento tisk hospodářskému výboru, který jej včera projednal. Navrhuji zařadit sněmovní tisk 180, druhé čtení, na úterý příštího týdne jako druhý bod po bodu, který navrhuje paní kolegyně Bubeníková.

Současně navrhuji zařadit sněmovní tisk 180, třetí čtení, do pořadu schůze, a to do bloku třetích čtení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji také. Hlásí se ještě někdo další s návrhem programu? Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Papež: Hezké ráno, děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové. Dovolte mi, abych navrhl zařadit do pořadu 9. schůze bod Návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2011, sněmovní tisk 196. Navrhuji jeho pevné zařazení, protože se jedná o bod, který souvisí s projednáváním státního rozpočtu na příští rok, na středu příštího týdne za bod 95.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Za bod 95. Ano, děkuji.

Kdo další se ještě hlásí k návrhu programu? Děkuji pěkně, všechny návrhy padly, a budeme tedy o nich hlasovat v pořadí, v jakém byly předneseny.

 

První návrh přednesla paní poslankyně Bubeníková, a to abychom na příští úterý jako pevně zařazený první bod tohoto jednání zařadili druhé čtení návrhu novely občanského zákoníku, číslo tisku 184.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko ano. Kdo je proti, nechť stiskne tlačítko ne.

V hlasování pořadové číslo 113 z přihlášených 137 poslanců pro 78, proti 26, zdrželo se 8. Návrh byl přijat.

 

Než přikročíme k dalšímu hlasování, tak vás chci seznámit s tím, že pan ministr Kalousek má náhradní kartu číslo 6 a pan poslanec Doktor náhradní kartu číslo 10. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP