(9.10 hodin)
(pokračuje Parkanová)

Dalším návrhem, o kterém musíme rozhodnout, je návrh, který přednesl pan poslanec Tejc. Týká se volby předsedy stálé komise pro práci Kanceláře a pan poslanec navrhuje, aby tento bod byl zařazen do bloku voleb. O tomto návrhu nechám hlasovat.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo tento návrh podporuje. Kdo je proti?

V hlasování číslo 114 z přihlášených 142 poslanců pro 132, proti žádný. I tento návrh byl přijat.

 

Dalším návrhem, o kterém budeme hlasovat, je návrh pana poslance Stanjury. Týká se tisku číslo 180. Pan poslanec navrhuje, aby tento bod byl zařazen jako druhý na naše úterní jednání a současně aby byl zařazen jako bod do bloku třetích čtení.

O tomto návrhu rozhodneme hlasováním, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování číslo 115 z přihlášených 142 poslanců pro 95, proti 4. I tento návrh byl přijat.

 

Máme zde poslední návrh, o kterém nyní musíme rozhodnout, a je to návrh pana poslance Papeže. Týká se Státního zemědělského intervenčního fondu, jedná se o tisk číslo 196. Pan poslanec navrhuje, abychom tento bod projednali příští středu po projednání bodu číslo 95.

Zahajuji hlasování. Kdo podporuje tento návrh, nechť stiskne tlačítko ano. Kdo je proti?

V hlasování číslo 116 z počtu přihlášených 145 poslanců pro 136, proti žádný. I tento návrh byl přijat.

 

Přikročíme k prvnímu pevně zařazenému bodu našeho dnešního jednání. Ještě se hlásí pan poslanec Vidím. Prosím.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. Paní předsedající, paní a pánové, vzhledem k tomu, že Poslanecká sněmovna před okamžikem zařadila do svého pořadu právě probíhající schůze bod Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny, vyhlašuji lhůtu pro podávání návrhů na tuto pozici do úterý 14. prosince do 19. hodin.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano, děkuji panu poslanci Vidímovi.

 

Nevidím žádnou přihlášku. Zahajuji tedy projednávání bodu

96.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb.,
o krmivech, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 53/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr zemědělství Ivan Fuksa a zpravodaj zemědělského výboru pan poslanec Pavel Kováčik. Máme zde jeden pozměňovací návrh a ten je uveden ve sněmovním tisku 53/2.

Otevírám rozpravu, do které neeviduji žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, kdo se do této rozpravy hlásí z místa. Nikoho nevidím, a proto mohu rozpravu ukončit.

Přikročíme k hlasování o pozměňovacím návrhu. Poprosím pana zpravodaje, aby tento návrh přednesl a před hlasováním se k němu vyjádřil. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Paní předsedající, vážená vládo, paní a pánové, přeji dobré ráno. Sděluji, že ve druhém čtení byl přednesen jeden pozměňovací návrh, pozměňovací návrh, který se týkal účinnosti a který máte ve sněmovním tisku 53/2. Žádné jiné pozměňovací návrhy nebyly předneseny. Čili budeme hlasovat tak, že prvně budeme hlasovat o tomto pozměňovacím návrhu a poté o usnesení o zákonu jako celku. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano, děkuji. Budeme tedy hlasovat o pozměňovacím návrhu, tak jak jej pan zpravodaj přednesl. Domnívám se, že už není třeba jej opakovat.

Proto zahajuji hlasování a ptám se... (Poslanec Kováčik: Zpravodaj souhlasí.) Předpokládám, že je to naprosto logické. Pane ministře, určitě souhlasíte taky, aniž bych vám chtěla nutit názor. Hlasování bylo zahájeno, prosím, abyste se ještě vyjádřili ve zbývajícím čase.

V hlasování číslo 117 z počtu přihlášených 153 poslanců pro 91, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Nyní přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku číslo 53." Stanoviska předkladatele a zpravodaje předpokládám, nicméně pokud si přejí je ještě výrazně potvrdit, mohou se k nim vyjádřit. Nečiní tak.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování číslo 118 z přihlášených 155 poslanců pro 148, proti žádný. Návrh byl přijat a já mohu konstatovat, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Přikročíme k dalšímu návrhu a já bych vás ještě jednou chtěla velmi zdvořile požádat, abyste se alespoň v době, kdy projednáváme třetí čtení a děláme skutečně vážná a zásadní rozhodnutí, pokud možno soustředili a nerušili i své kolegy hlukem. Myslím si, že rozhodování o zákonech v této konečné podobě si zaslouží naši skutečnou pozornost.

Já zde mám ještě omluvu pana poslance Ing. Antonína Sedi. Omlouvá se z dnešního jednání v době od 12.30 do 15 hodin, a to z důvodu jednání s delegací výboru pro národní obranu a zpravodajské služby Sejmu Parlamentu Polské republiky.

 

Přikročíme k dalšímu návrhu a k dalšímu bodu programu. Je jím

97.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě
a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů
(plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 83/ - třetí čtení

U stolku zpravodajů je pan ministr Ivan Fuksa a zpravodaj zemědělského výboru pan poslanec Pavel Kováčik. Zde nebyly předneseny žádné návrhy, pokud jde o návrh na zamítnutí, ani návrhy pozměňovací.

Otevírám obecnou rozpravu, žádnou písemnou přihlášku nemám. Ptám se, kdo se do této rozpravy hlásí. Nevidím nikoho a mohu tuto rozpravu ukončit.

Můžeme přikročit k hlasování o celém návrhu zákona. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP