(9.30 hodin)
(pokračuje Parkanová)

Mohu zahájit projednání dalšího bodu našeho dnešního programu. Tímto bodem je

103.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších
náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých
státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech
státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně
za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích
a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 133/ - třetí čtení

Prosím, aby u stolku zpravodajů zaujal místo pan ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek, zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Vladislav Vilímec. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku č. 133/3.

V tuto chvíli otevírám rozpravu. Písemnou přihlášku žádnou nemám. Hlásí se paní místopředsedkyně Klasnová a já jí dávám slovo.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Vážená paní předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi, prosím, abych ve smyslu ustanovení § 95 odst. 2 jednacího řádu načetla jednu legislativně technickou opravu logicky vyplývající z mého pozměňovacího návrhu.

Svým návrhem uvedeným v tisku 133/3 jako E2 bod 5 navrhuji doplnit k paušální náhradě za výdaje na dopravu vozidlem z místa trvalého pobytu do místa sídla orgánu a zpět za dopravu v místě sídla tohoto orgánu a při cestách spojených s výkonem funkce i paušální náhradu výdajů na dopravu veřejnými hromadnými dopravními prostředky. Tím se původně jednoúčelová paušální náhrada mění na víceúčelovou a v tomto smyslu je třeba její označení upravit.

Dovoluji si proto načíst tuto legislativně technickou úpravu: V pozměňovacím návrhu označeném v tisku 133/3 jako E2 bod 5 zní: 5. V § 9 odst. 1 písm. b) se slovo "jednoúčelová" nahrazuje slovem "víceúčelová" a za slova "písm. b)" se vkládají slova "a c)".

Protože vidím, že jsou tady trošičku nechápavé výrazy, jenom bych chtěla vysvětlit, že se skutečně jedná o legislativně technickou úpravu, která pouze upravuje to, že jestliže si zrušíme bezplatné cestování prostředky hromadné dopravy, tak potom nám zůstávají prostředky z paušální náhrady a můžeme používat tyto prostředky i na cestování hromadnou dopravou, to znamená těmito penězi, které dostáváme, si zaplatíme i hromadnou dopravu, tudíž se nejedná o jednoúčelové paušální náhrady, ale víceúčelové. Ten můj návrh vychází z doporučení legislativního odboru Kanceláře Poslanecké sněmovny. Takže je to opravdu jenom technického rázu.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji. Kdo dále se hlásí do rozpravy? Neeviduji žádnou přihlášku, ale eviduji zde přihlášku pana poslance Paggia na tabuli. Znamená to, že se jenom přehmátl nebo upadl na lavici, já to vymažu. Doufám, že se neurazíte.

Pan předseda klubu Bohuslav Sobotka se hlásí.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji, vážená paní místopředsedkyně, kolegové, kolegyně. Jsem přesvědčen o tom, že dnes tady tento návrh zákona schválíme. Samozřejmě uvidíme, jak dopadne hlasování o jednotlivých pozměňujících návrzích.

Dovolte mi pouze, abych připoutal vaši pozornost k pozměňujícími návrhu pana kolegy Křečka, který je součástí příslušného sněmovního tisku. Myslím si, že to je velmi důležitý pozměňující návrh, který může ovlivnit délku schvalování této normy ve zbylé části legislativního procesu. Protože je velmi pravděpodobné, že pokud tento návrh nebude přijat teď na půdě Poslanecké sněmovny, může se stát pozměňujícím návrhem, který bude schválen na půdě horní komory Parlamentu České republiky, na půdě Senátu, a tím pádem by došlo k významnému prodloužení projednávání tohoto návrhu zákona.

My jako sociální demokraté jsme přesvědčeni, že bychom měli učinit vše pro to, aby ten návrh zákona byl doprojednán do konce letošního roku a začal platit od 1. ledna. Proto bych chtěl jasně říci, že my podpoříme pozměňující návrh pana poslance Křečka, který řeší situaci státních zástupců a srovnává jejich pozici s ostatními zaměstnanci veřejného sektoru. Tady nejde o to, že by státní zástupci měli dostat cokoli navíc. Jde jenom o to, aby se s nimi zacházelo spravedlivým způsobem, tak jako se zachází s ostatními ústavními činiteli.

Domnívám se, že pokud by Poslanecká sněmovna schválila tento návrh zákona, tak se významně, skutečně významně snižuje pravděpodobnost, že Senát tento návrh zákona s takovýmto pozměňujícím návrhem vrátí zpět do Poslanecké sněmovny. Toto téma je nyní živě diskutováno i na půdě horní komory a podle mého názoru bychom tady dnes měli udělat vše pro to, aby návrh zákona byl schválen v legislativním procesu ještě do konce letošního roku. Proto bych vás chtěl jménem poslanců sociální demokracie požádat o podporu pozměňujícího návrhu pana poslance Křečka.

Ještě bych také rád požádal kolegu Jeronýma Tejce, aby se blíže vyjádřil k obsahu tohoto pozměňujícího návrhu tak, aby bylo zřejmé, o čem budeme hlasovat. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, hlásí se pan předseda poslaneckého klubu TOP pan Gazdík.

 

Poslanec Petr Gazdík: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abych pro koaliční poslance přeložil tady řeč pana poslance Sobotky: Je to takové malé české vydírání. Děkuji. (Potlesk poslanců Věcí veřejných.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Hlásí se pan poslanec Tejc.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně. Myslím, že je potřeba držet nervy na uzdě. Chápu, že si za těch několik měsíců nová koalice zvykla na to, že cokoli navrhne, ať už má pravdu, nebo nemá, ať je to správné, nebo není, tak to převálcuje 118 hlasy i přes porušení zákona stavem legislativní nouze. Situace se změnila. Je tady nový Senát, a pokud někdo někoho vydírá, pokud někdo někomu vyhrožuje, tak to není sociální demokracie. My jsme tady několikrát slyšeli, že bude-li zákon neprojednán do konce roku, dojde-li k rozmrazení platů, tak za to může sociální demokracie. A byli jsme varováni, abychom nedávali žádné pozměňovací návrhy, abychom se k tomu nejlépe nevyjadřovali a vše schválili tak, jak bylo připraveno koalicí.

My jsme jasně dopředu řekli, že chceme odsouhlasit snížení platů politiků. Dopředu jsme také říkali, že je velmi problematické a sporné snižování platů soudců a že je velmi nesprávné snižování platů nad rámec u státních zástupců. To, co jsme říkali, koalice nebrala vážně, a proto jsme dnes v této situaci. Náš návrh, který jsem tady avizoval a posléze se k němu přihlásil kolega Křeček, hovoří jasně. My chceme, aby rozdíl mezi platem soudce a státního zástupce v příštích letech kopíroval hranici 10 % pod plat soudce, tak jak to bylo v minulosti. A nemyslíme si, že to je něco nepřiměřeného. Státních zástupců je 1180, myslím, že tato změna rozhodně státní rozpočet neochromí a rozhodně není spravedlivé, aby jedna skupina v této zemi měla snížen plat reálně o 26 % oproti platu, který jí měl náležet v příštím roce a ještě ho měli zmrazen na čtyři roky. Změna, kterou navrhujeme, je skutečně minimální, je to minimalistická varianta, a tak jak vláda navrhuje snížení platů soudců, tak my navrhujeme, aby plat státních zástupců šel 10 % pod plat soudce, ne níže, jak to navrhuje vláda. To je ten důvod, proč jsme tento návrh předložili. A pokud tedy vládní koalice chce odpovědně naložit s tímto zákonem a chce, aby byl do konce roku schválen, tak jsme avizovali, že v Senátu bude daleko větší pravděpodobnost přijetí, pokud tento návrh schválen bude.***
Přihlásit/registrovat se do ISP