(9.40 hodin)
(pokračuje Tejc)

Já jsem ochoten se tady s vámi sejít i mezi svátky před koncem nového roku, abychom případně hlasovali i o pozměňovací verzi Senátu, ale myslím, že je to zbytečné. Myslím, že pokud Sněmovna vyhoví tomuto pozměňovacímu návrhu, tak šance na přijetí v Senátu bude velmi vysoká. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Mám zde dvě přihlášky s přednostním pořadím. Pan poslanec Sobotka, pan ministr Drábek. Dávají si vzájemně přednost. Pan poslanec Sobotka má slovo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Kolegové, kolegyně, já si myslím, že my tady jako sociální demokraté neděláme nic jiného, než že upozorňujeme na fakt, že tento návrh zákona zde projednáváme v pokročilé fázi letošního roku. Je to vládní návrh, vláda ho přirozeně mohla předložit v mnohem dřívějším termínu, a pak bychom nebyli v tomto časovém stresu, ve kterém v tuto chvíli jsme. To je úplně stejný problém, který jsme tady řešili, když jsme se zabývali tím takzvaným stavem legislativní nouze, na který jsme koneckonců už poslali stížnost k Ústavnímu soudu. Kdyby vláda tento návrh zákona předložila o něco dříve, tak tady nebyl vůbec žádný problém. Jediné, co činí sociální demokracie v tuto chvíli, tak upozorňuje na fakt, že dneškem, dnešním schválením tohoto návrhu zákona legislativní proces nekončí. Návrh zákona bude postoupen Senátu a v Senátu bude rovněž velmi vážně diskutovaná otázka státních zástupců.

Otázka státních zástupců přece není nová. V okamžiku, kdy tento návrh zákona dorazil do Poslanecké sněmovny a když jsme se s touto problematikou seznámili a seznámili jsme se s jeho textem, tak od samého počátku česká sociální demokracie upozorňuje na nespravedlivý způsob, jakým bylo zasaženo do odměňování státních zástupců. Tuto připomínku uplatňujeme od samého počátku projednávání tohoto návrhu zákona. Tento návrh jsme uplatnili na jednání příslušného výboru. Tento návrh jsme uplatnili i zde na plénu Poslanecké sněmovny a v případě, že nebude přijat, tak ho sociální demokraté uplatní na půdě Senátu. A vzhledem k tomu, jak velkou sílu má sociální demokracie na půdě Senátu, tak je skutečně velmi pravděpodobné, že takovýto návrh zákona bude v Senátu přijat a návrh zákona se vrátí sem do Poslanecké sněmovny. My tedy pouze upozorňujeme na fakt, že přijetí tohoto návrhu již v této fázi ušetří čas a umožní sociálním demokratům usilovat o to, aby tento návrh byl schválen i na půdě Senátu bez pozměňovacích návrhů tak, aby potom mohl být legislativní proces dokončen do konce letošního roku.

Já si myslím, že je dobře si to uvědomit také proto, že i sama vládní koalice tuší, že v oblasti státních zástupců je problém, a sama vládní koalice zde předkládá jeden z pozměňovacích návrhů, který reaguje na situaci státních zástupců. Čili to není tak, že bychom si problém se státními zástupci vymysleli jako sociální demokraté. Dneska už i poslanci vládní koalice přiznávají, že to je vážný problém. A pokud jsme odpovědnými zákonodárci, tak není možné, abychom tuto věc pominuli.

My jsme jako sociální demokraté připraveni pro tento návrh zákona hlasovat, ale v každém případě budeme podporovat pozměňovací návrh pana poslance Křečka a v případě, že neuspějeme na půdě Poslanecké sněmovny, tak využijeme silného zastoupení sociální demokracie na půdě Senátu, abychom takovýto návrh předložili.

Já si myslím, že toto je velmi korektní postup. Já jsem nezaznamenal takovýto postup ze strany vládní koalice. Vládní koalice má spíše tendenci nás překvapovat jako opozici svými návrhy, ale my v tuto chvíli jasně říkáme, jaký bude další proces, tak aby nikdo nemohl být v tuto chvíli překvapen, že sociální demokracie bude důsledně trvat na tom, abychom principiální otázku odměňování státních zástupců vyřešili důsledně, a tím důsledným řešením je pozměňovací návrh pana poslance Křečka. Tak to prostě je. Já si myslím, že slova o vydírání a podobně si můžeme nechat někam jinam, ne na půdu Poslanecké sněmovny. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Nyní má slovo pan ministr Jaromír Drábek.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Dobré dopoledne, paní předsedající, kolegyně, kolegové, já jenom připomenu velmi stručně to, co již padlo při projednávání v prvním a druhém čtení.

Problém státních zástupců je zásadní v tuto chvíli v tom, že je podaná ústavní stížnost na stanovení platu státních zástupců a na rozdíl od ústavní stížnosti, která se týkala platu soudců, tak tato ústavní stížnost ještě nebyla projednána. Připomenu také, že usnesením vlády je mi uloženo, abych během prvního čtvrtletí příštího roku předložil návrh nové úpravy platů státních zástupců. Já to samozřejmě udělám.

Znovu to tady opakuji a hlásím se k tomu právě i na základě nálezu Ústavního soudu, který se dá očekávat. Znovu zdůrazňuji a znovu se hlásím k tomu, že jsem zastáncem zásady, aby dlouhodobě a systémově byli státní zástupci odměňováni v tom schématu, které jim bylo nastaveno již před řadou let, to znamená platy soudců o 10 % snížené vzhledem k odlišení postavení soudců a státních zástupců. Nicméně v tuto chvíli ad hoc řešit situaci pozměňovacími návrhy bez toho, abychom vyčkali nálezu Ústavního soudu, který se této věci týká, považuji za nesprávné.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Slovo dávám panu poslanci Opálkovi.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, jestli vám chybělo vyjádření pana ministra na mou otázku, jaký je plat nejvyššího státního úředníka, tak musím konstatovat, že mi tuto informaci sdělil již včera, a já mu za ni děkuji.

Dovolte mi, abych vám to tedy oznámil, protože se jedná o plat, který byl v minulosti základem pro plat poslance. Čili základní plat plus stoprocentní navýšení, ze kterého se to počítalo, dnes činí 75 560 korun, to je o 14 tisíc, jestli se nepletu, více než základ dnes poslance. Proč o tom hovořím? Hovořím o tom proto, že tato situace z naší strany je neustále veřejností kritizována, ale je vidět, že i před snížením, které nás čeká od roku příštího, přece jenom s poslaneckými platy, a veřejnost to tak nevnímá, jsme šli dolů.

Druhá poznámka, kterou mám, je k mému pozměňovacímu návrhu, který jsem načetl a který máte uveden jako poslední v tomto tisku. Chci říci, že starost zejména pražských poslanců o náhrady na cestovné těch vzdálenějších je poněkud pečlivá, už méně k těm svým náhradám. Můj návrh činí úsporu v roce 2011 5 mil., což považuji za nadužívání jejich příjmu.

Třetí poznámku, kterou mám, to je určitá lítost, že paní místopředsedkyně Klasnová ve svém pozměňovacím návrhu zapomněla na snížení náhrad pro ty, kteří užívají auto s řidičem bez limitu a mají 58 % a předsedkyně více. Čili věřím, že v budoucnu se i s tímto něco dá dělat.

Děkuji za pozornost. (Potlesk z řad poslanců KSČM.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Slovo má paní poslankyně Karolína Peake.

 

Poslankyně Karolína Peake: Dobrý den, dámy a pánové, paní předsedající, paní předsedkyně, vážená vládo.

Pane poslanče Bohuslave Sobotko prostřednictvím paní předsedající, ano, vládní koalice si skutečně uvědomuje situaci státních zástupců. Já sama jako předsedkyně ústavněprávního výboru jsem hned po prvním čtení tohoto zákona oslovila pana ministra Drábka a nad situací státních zástupců jsme seděli a vymýšleli jsme řešení. Nicméně tato koalice se nemůže chovat pouze legislativně odpovědně, ale také rozpočtově odpovědně. A jak tady včera říkal pan ministr Kalousek, kde nic není, ani smrt nebere.

Na ústavněprávním výboru prošel pozměňovací návrh, kterým se uzamyká zmrazení platů pro všechny ústavní činitele pouze na příští rok. Mým záměrem na tomto výboru bylo, aby se zmrazení uzamklo právě pouze pro státní zástupce na rok 2011 a abychom tak dali jasný signál státním zástupcům, že v příštím roce dle slibu pana ministra Drábka se tyto platy budou řešit. Proto jsem načetla v minulém čtení svůj pozměňovací návrh, kterým uzamykáme zmrazení platů státních zástupců pouze na rok 2011 a v příštím roce budou platy státních zástupců řešeny. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP