(10.00 hodin)

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Děkuji, paní místopředsedkyně. První hlasování bude hlasováním o načtené legislativně technické úpravě. Stanovisko zpravodaje je doporučující. (Stanovisko ministra bylo taktéž doporučující.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko ano. Kdo je proti?

V hlasování číslo 121 z přihlášených 165 poslanců pro 117, proti 7, návrh byl přijat. Další návrh, prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Další hlasování bude hlasování o pozměňovacím návrhu uvedeném v bodu E. Stanovisko zpravodaje je doporučující. (Stanovisko ministrovo bylo neutrální, nicméně bude hlasovat pro.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

V hlasování číslo 122 z přihlášených 163 poslanců pro 157, proti jeden, návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji, další návrh.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Děkuji. Oznamuji, že pozměňovací návrh pod bodem A je nehlasovatelný, protože jsme přijali pozměňovací návrh pod bodem E.

Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Opálky uvedeném pod bodem H. Stanovisko zpravodaje je nedoporučující. (Stanovisko ministrovo bylo neutrální.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

V hlasování číslo 123 z přihlášených 164 poslanců pro 32, proti 64, tento návrh nebyl přijat. Další návrh prosím.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Děkuji. Nyní budeme hlasovat o návrhu ústavněprávního výboru uvedeném pod bodem B1. Stanovisko zpravodaje je nedoporučující.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Já vám nerozumím, prosím o stanovisko.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Stanovisko zpravodaje je nedoporučující.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Nedoporučující. Pan ministr? (Taktéž negativní stanovisko.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Zahajuji hlasování, ptám se, kdo tento návrh podporuje. Kdo je proti?

V hlasování číslo 124 z přihlášených 164 poslanců pro 65, proti 71, tento návrh nebyl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Děkuji. Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu uvedeném v bodě F, jde o pozměňovací návrh pana poslance Křečka. Stanovisko zpravodaje je nedoporučující.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Pan ministr? (Negativní.)

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

V hlasování číslo 125 z přihlášených 165 poslanců pro 66, proti 84. Ani tento návrh nebyl přijat. Další návrh?

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Děkuji. Nyní budeme hlasovat o druhé části usnesení ústavněprávního výboru, uvedené pod bodem B2, což je návrh totožný s návrhem pod bodem G paní poslankyně Peake. Stanovisko zpravodaje je doporučující. (Stanovisko ministrovo bylo neutrální.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

V hlasování číslo 126 z přihlášených 163 poslanců pro 133, proti 2, návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji, pokračujte.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Děkuji. Další návrh, o kterém budeme hlasovat, je návrh uvedený pod bodem C. Je to návrh pana poslance Plachého. Stanovisko zpravodaje je nedoporučující. (Stanovisko ministrovo bylo negativní.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Zahajuji hlasování o tomto návrh a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování číslo 127 z přihlášených 164 poslanců pro 42, proti 64, tento návrh nebyl přijat. Pane zpravodaji, prosím pokračujte.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Poslední pozměňovací návrh, o kterém budeme hlasovat, je pozměňovací návrh pod bodem D pana poslance Vilímce. Jedná se o jiný způsob vymezení účinnosti zákona. Stanovisko zpravodaje je doporučující.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Pan ministr? (Ministr Drábek: Taktéž pozitivní.) Děkuji.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo podporuje tento návrh, nechť stiskne tlačítko ano. Kdo je proti?

V hlasování číslo 128 z přihlášených 165 poslanců pro 120, proti 3, návrh byl přijat.

 

Chci se ujistit o tom, že o všech návrzích pozměňovacích bylo hlasováno, a ptám se tedy jak Sněmovny, tak pana zpravodaje, zda sdílí tento názor.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Ano, paní místopředsedkyně, o všech pozměňovacích návrzích bylo hlasováno.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano, vidím s tím všeobecný souhlas, a můžeme přikročit k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení, o kterém budeme hlasovat: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 133, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Ptám se na stanovisko zpravodaje a ministra. (Zpravodaj doporučil, ministr rovněž doporučil.)

 

Zahajuji tedy hlasování o tomto návrhu. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování číslo 129 z přihlášených 162 poslanců pro 147, proti 1. Tento návrh byl přijat, a já konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Tím končím jeho projednávání.***
Přihlásit/registrovat se do ISP