(10.30 hodin)
(pokračuje Vondra)

Materiál podrobně popisuje naši účast. Jednalo se tedy dominantně o nasazení našich sil v Afghánistánu v operaci ISAF, jednalo se samozřejmě i o významné zastoupení českých ozbrojených sil v operaci KFOR v Kosovu, kde v průběhu roku 2009 na základě pozitivního vývoje bezpečnostního prostředí zahájilo NATO postupný proces redukce přítomnosti vojenských sil. A právě tomuto procesu jsou postupně přizpůsobovány i rozsah a forma zapojení našich sil, jak jsme tu probírali nedávno, když jsme schvalovali nasazení sil na příští a další roky.

V uvedeném období, to znamená v roce 2009, bylo celkem nasazeno okolo 1000 příslušníků rezortu Ministerstva obrany fyzicky a kromě toho bylo vyčleněno také 229 osob k nasazení do Sil rychlé reakce NATO a v tom druhém pololetí pak 1800 osob pro případné nasazení v rámci česko-slovenského bojového uskupení Evropské unie.

Pokud jde o finance, bylo v jednotlivých operacích v roce 2009 vyčerpáno celkem 2 mld. 950 mil. korun.

Žádám vás tímto o projednání předloženého materiálu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano, děkuji. Tento sněmovní tisk projednal výbor pro obranu a bezpečnost, usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk číslo 13/1. Nyní prosím o slovo pana zpravodaje výboru poslance Antonína Seďu, aby nás informoval o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, paní předsedající. Hezký dobrý den.

Usnesení výboru pro obranu a bezpečnost z 3. schůze ze dne 8. září 2010 k informaci o zasazení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2009, sněmovní tisk 13:

Po odůvodnění náměstka ministra obrany České republiky Jana Fulíka, náčelníka Generálního štábu Armády České republiky armádního generála Vlastimila Picka, zpravodajské zprávě poslance Antonína Sedi a po rozpravě výbor pro obranu a bezpečnost

1. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu vzít na vědomí informaci o nasazení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2009, sněmovní tisk 13;

2. děkuje všem příslušníkům Armády České republiky za kvalitní plnění úkolů v rámci jejich zapojení v zahraničních operacích a pozorovatelských misích v uplynulém období;

3. pověřuje zpravodaje výboru, a by s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano, děkuji. Otevírám všeobecnou rozpravu, do které nejsou písemné přihlášky a neeviduji. Hlásí se pan zpravodaj, ale nerozumím, co mi chcete signalizovat. Prosím. Samozřejmě v podrobné rozpravě se odkážete na návrh, který jste nám zde ve zpravodajské zprávě přednesl, ale pořád platí to, co jsem řekla, že nikdo se do této obecné rozpravy nehlásí. Já ji tedy ukončuji.

Přistoupíme k rozpravě podobné, do které se hlásí pan zpravodaj, zřejmě proto, aby se odkázal na návrh usnesení, které přednesl.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji. Ne, neodkáži, přednesu přímo usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k Informaci o nasazení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2009.

Návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna bere na vědomí Informaci o nasazení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2009."

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji pěkně. Končím podrobnou rozpravu v případě, že to byl poslední poslanec, který si v ní přál vystoupit. Podrobnou rozpravu ukončuji. Ptám se pana navrhovatele, pana zpravodaje - nepřejí si vystoupit se závěrečnými slovy.

 

Můžeme tedy přistoupit k hlasování o návrhu usnesení, tak jak jej přednesl pan zpravodaj.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko ano. Kdo je proti?

V hlasování číslo 132 z přihlášených 163 poslanců pro 82, proti 12. Návrh byl přijat a návrh usnesení byl tímto schválen.

 

Tím můžeme ukončit projednávání tohoto bodu a přistoupit k projednání bodu následujícího, kterým je

114.
Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky
se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně
za období leden - červen 2010
/sněmovní tisk 95/

I tento materiál uvede ministr obrany Alexandr Vondra a já prosím, aby se ujal slova.

 

Ministr obrany ČR Alexandr Vondra Děkuji. Vážená paní předsedající, dámy a pánové, zase klasika, souhrnný materiál Informace o vojenských cvičeních Armády České republiky jak na území České republiky, tak mimo ně v prvním pololetí roku 2010. Vy ten podrobný výčet máte obsažen v materiálu. Jednalo se celkem o 40 cvičení a společných výcviků, z toho na území České republiky jich bylo 12. Celková finanční částka byla necelých 25 mil. korun.

Za zmínku snad stojí tři největší a nejdůležitější cvičení. Za prvé největší cvičení u nás Létající nosorožec nebo Flying Rhino, které je děláno společně s Velkou Británií a týká se zejména výcviku leteckých návodčích. Dále na území v prostoru Tisá v České republice Žlutý kříž, které se týká cvičení zejména brigády chemické a biologické obrany. Pokud jde o ta zahraniční, tak asi nejdůležitější byl Combat Maneuver v březnu na území Německa, které bylo soustředěno na výcvik našich lidí pro misi ISAF v Afghánistánu.

Vláda tento materiál schválila 25. srpna letošního roku a vás samozřejmě prosím o vzetí této informace na vědomí. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji pěkně. Tento sněmovní tisk projednal výbor pro obranu a bezpečnost, jehož usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk číslo 95/1, a já nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro obranu a bezpečnost poslanec Antonín Seďa, aby nás informoval o jednání výboru a taktéž aby přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením č. 27 výboru pro obranu a bezpečnost ze 4. schůze 7. října 2010 k Informaci o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období leden až červen 2010, sněmovní tisk 95.

Po odůvodnění náměstka ministra obrany České republiky Jana Fulíka a brigádního generála Aleše Opaty, zpravodajské zprávě poslance Antonína Sedi a po rozpravě výbor pro obranu a bezpečnost doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu vzít na vědomí Informaci o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období leden až červen 2010, sněmovní tisk 95. Výbor pro obranu a bezpečnost pověřuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane zpravodaji. Zahajuji všeobecnou rozpravu. Nemám do této rozpravy žádnou písemnou přihlášku, neeviduji žádnou přihlášku z místa, a proto tuto rozpravu ukončuji.

Přistoupíme k rozpravě podrobné, hlásí se do ní pan zpravodaj Seďa. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP