(10.50 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane zpravodaji. Ptám se, zda někdo další se hlásí a chce vystoupit v podrobné rozpravě. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Závěrečná slova nepředpokládám.

 

Můžeme hlasovat o návrhu usnesení, tak jak jej přednesl pan zpravodaj.

V tuto chvíli zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko ano. Kdo je proti?

V hlasování číslo 135 z přihlášených 162 poslanců pro 98, proti žádný. Návrh byl přijat a návrh usnesení byl tímto schválen.

 

Ukončuji projednávání tohoto bodu a přistoupíme k projednání bodu následujícího.

27.
Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce a dalších na vydání
ústavního zákona o celostátním referendu a o změně ústavního zákona
České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky,
ve znění pozdějších ústavních zákonů
/sněmovní tisk 8/ - prvé čtení

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk č. 8/1 a já nyní prosím, aby se za navrhovatele ujal předložení návrhu pan poslanec Bohuslav Sobotka a dávám mu slovo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji, vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, je mi ctí, že mohu uvést návrh skupiny poslanců České strany sociálně demokratické na uzákonění ústavního zákona o celostátním referendu.

Ústava naší země počítá s tím, že bude přijat zákon, který upraví situace, kdy lid vykonává státní moc přímo. Já jsem zaznamenal ze strany celé řady politických stran, které se dostaly po těchto volbách do Poslanecké sněmovny, že jsou připraveny podporovat rozšiřování prvku přímé demokracie včetně referenda, včetně přímé volby prezidenta republiky, a jsem tedy optimistou a očekávám, že tento návrh zákona projde do dalšího čtení a stane se předmětem vážné debaty na půdě Poslanecké sněmovny.

Náš návrh zákona koncepčně navazuje na celou řadu předcházejících pokusů, které zde byly činěny ze strany poslanců České strany sociálně demokratické. Jak jistě víte, Česká strana sociálně demokratická již řadu let usiluje o to, aby se do našeho právního řádu prosadil institut lidového hlasování, možnosti uspořádat referendum na celostátní úrovni. Byli to poslanci České strany sociálně demokratické, kteří v minulých letech prosadili změnu podmínek pro místní referenda tak, aby tato místní referenda byla snáze konatelná. Byli to poslanci sociální demokracie, kteří v minulém volebním období prosadili zákon o krajském referendu do našeho právního řádu. To byly ovšem zákony, které nevyžadovaly ústavní většinu.

Zákon o celostátním referendu musí být ústavním zákonem. V tuto chvíli vyžaduje ústavní většinu. Sociální demokracie na půdě Poslanecké sněmovny ani na půdě Senátu sama o sobě takovou ústavní většinou nedisponuje, a proto spoléháme na to, že politické strany, které měly ve svém volebním programu podporu přímé demokracie, politické strany, které slibovaly, že podpoří zákon a přijetí zákona o obecném referendu, tyto volební sliby dodrží a podpoří také snahu sociálních demokratů o uzákonění celostátního referenda.

I předchozí pokusy o prosazení takovéhoto návrhu zákona byly jak pokusy ze strany vlády, a to bylo v době, kdy se na vládě podílela sociální demokracie, tak to byly poslanecké návrhy v době, kdy sociální demokracie byla v opozici. Všechny tyto minulé návrhy se ukázaly jako neúspěšné zejména v důsledku trvale negativního postoje části pravicových stran, zejména Občanské demokratické strany, která v minulosti vždy odmítala přijetí zákona o obecném referendu. V důsledku tohoto postoje zůstává příslušný článek 2 odst. 2 ústavy naší republiky nenaplněn a jediné obecné referendum, které jsme po roce 1989 zažili v naší zemi, bylo speciální referendum, které na základě speciálního zákona předcházelo vstupu do Evropské unie. V tomto referendu, které bylo referendem úspěšným, účastnila se ho většina občanů České republiky a většina účastníků tohoto referenda hlasovala pro náš vstup do Evropské unie. To je tedy praktická zkušenost s tímto institutem, která podle mého názoru byla úspěšná, pokud jde o zájem občanů o účast na takovéto formě rozhodování. A podle mého názoru bychom nyní měli umožnit lidem v naší zemi, aby se na rozhodování mohli přímo podílet i ve formě celostátního referenda.

Náš návrh zákona umožňuje konání referenda jak z iniciativy skupiny poslanců či senátorů, tak umožňuje také konání referenda z pohledu lidové iniciativy v situaci, kdy by takový návrh podpořilo alespoň 200 tisíc občanů České republiky.

Dámy a pánové, jsem přesvědčen o tom, že si Ústava České republiky zaslouží, aby byla po 17 letech naplněna, aby tento Parlament, tato Poslanecká sněmovna v tomto funkčním období ústavu naplnila a přijala zákon o obecném referendu. Rád bych proto jménem sociálních demokratů požádal o to, aby tento návrh zákona prošel do dalšího čtení. My jsme přirozeně připraveni vést debatu o jednotlivých parametrech, ať už jde o podmínky vyhlašování referenda, ať už jde o předmět referenda. Jsme připraveni na jednání, jsme připraveni na kompromis. Je zřejmé, že pro přijetí jakéhokoli ústavního zákona na půdě této Poslanecké sněmovny bude nutná dohoda mezi vládním a opozičním táborem. My jsme na takovouto dohodu a na takovéto jednání jako sociální demokraté připraveni.

Domnívám se, že by nebylo dobře, pokud by Poslanecká sněmovna v krátké době vyslala další signál o tom, že nestojí o prvky přímé demokracie. Chtěl bych připomenout, že pouze několik hodin uplynulo od okamžiku, kdy tato Poslanecká sněmovna odmítla návrh sociálních demokratů na přímou volbu prezidenta republiky. Myslím si, že to byla vážná chyba, ztrácíme zbytečně čas při přípravě tohoto institutu a bylo by dobře, kdyby Poslanecká sněmovna nezamítla tento návrh zákona, protože pokud by k tomu došlo, tak je to jasný vzkaz občanům: Přestali jste nás zajímat, už je po volbách, nemáte nám do toho co mluvit a naše volební sliby už pro nás v tuto chvíli nejsou závazné.

Jako sociální demokraté si vážíme občanů, držíme své volební závazky, a protože jsme jasně před volbami řekli, že budeme podporovat jak přímou volbu prezidenta republiky, a protože jsme před volbami jasně řekli, že budeme podporovat zavedení referenda, tak jsme v tuto chvíli takovýto návrh zákona do Poslanecké sněmovny předložili.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji. Chci vám oznámit, že paní poslankyně Kohoutová má náhradní kartu číslo 3.

Eviduji přihlášení předsedy poslaneckého klubu pana Kováčika, ale chci se zeptat, zda si přeje vystoupit až v rozpravě, normálně. Ano, čili budeme pokračovat tím, že dám slovo panu zpravodaji, a tím je pan poslanec Stanislav Polčák. A konstatuji, že prvním přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Kováčik.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Vážená paní předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, návrh poslanců pana Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce a dalších na vydání zákona o celostátním referendu je sněmovní tisk č. 8. Předmětem návrhu je návrh na přijetí ústavního zákona o celostátním referendu. Vláda s tímto návrhem vyjádřila nesouhlas. Toto stanovisko vás bylo rozdáno jako sněmovní tisk č. 8/1.

Je zřejmé, že tento návrh zákona bude budit významné emoce. Předpokládám, že se v rozpravě strhne bitva o podobu volebních programů jednotlivých stran zastoupených zde ve Sněmovně. Nicméně bych se ve své zpravodajské zprávě chtěl důsledně vyhnout politické tematizaci tohoto návrhu a upozornit na jeho vady, které podle mého přesvědčení činí návrh nezpůsobilý dalšího projednávání zde v Poslanecké sněmovně. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP