(11.20 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Co to je strana přímé demokracie? Je to politická strana, jejíž poslanci hlasují pro zamítnutí zákona o přímé volbě prezidenta? Je stranou přímé demokracie politická strana, jejíž poslanci se za malou chvíli zřejmě chystají hlasovat pro zamítnutí zákona o obecném referendu? To přece není žádná strana přímé demokracie, to je strana, která kopíruje postoje ODS, které jsou trvale negativní vůči zákonu o referendu, ať už na místní, krajské či celostátní úrovni.

Já bych chtěl vyzvat poslance nových politických stran, kteří sem byli zvoleni na základě slibu, že budou posilovat prvky přímé demokracie, aby ty prvky přímé demokracie podporovali. Bez ohledu na to, že tento návrh předložili sociální demokraté. Bez ohledu na to, že vláda k nim uplatnila připomínky - to je přece legitimní právo vlády, aby uplatnila připomínky, a vláda je uplatňuje ke všem návrhům zákonů.

My jsme připraveni jako sociální demokraté ve výborech o tomto návrhu diskutovat, my jsme připraveni řadu těchto připomínek akceptovat, ale chceme, aby tady konečně začal probíhat dialog mezi vládou a opozicí.

My bychom ten návrh nikdy nepředložili, kdybychom si nespočítali, že v této Sněmovně je většina poslanců pro to, aby se podporovaly prvky přímé demokracie. My jsme ten propočet provedli na základě jednoduché skutečnosti: podívali jsme se na volební programy politických stran a zjistili jsme, že politické strany, které podporují referendum, jsou tady ve většině v Poslanecké sněmovně, navzdory tomu, jak je seskupena vládní koalice, a na základě tohoto jednoduchého zjištění jsme také předložili návrh zákona o obecném referendu.

Domnívám se, že by bylo velkou chybou, kdybychom tento návrh zákona tady zamítli, kdyby ho vládní koalice zamítla, protože já nevím, kdy je jiný termín pro předložení vládního návrhu zákona. Já jsem ve vládním programu nenašel žádný termín. Já jsem v koaliční smlouvě pravicové vlády nenašel žádný termín pro předložení zákona o referendu. Já bych se rád mýlil, ale já myslím, že nám tady ten termín ani nikdo neřekne. Já bych se rád obrátil na pana premiéra, aby nám řekl, kdy se chystá vládní koalice předložit návrh zákona o referendu, ale obávám se, že se tady nic takového nestane. Ta formulace ve vládním programu je velmi vágní. Tam není zřejmé, jakým způsobem se vláda chce s tímto závazkem vypořádat. Stejně, jako je v tom vládním programu velmi vágní formulace, která se týká důchodové reformy, a my už dneska sledujeme spory ve vládní koalici, jak vlastně ta důchodová reforma bude vypadat. Podobné spory můžeme zřejmě očekávat kolem problému zákona o referendu. My jsme ten návrh předložili proto, abychom neztráceli čas, předložili jsme ho proto, abychom nezklamali naděje občanů, kteří od nás očekávali, že naplníme ústavu v této věci a že dáme lidem možnost, aby o zákonu o obecném referendu hlasovali.

Já bych rád požádal všechny poslance a poslankyně v tomto sále o elementární slušnost vůči občanům naší země a o plnění slibů, které jsme lidem dali před volbami. My, sociální demokraté, jsme před volbami jasně řekli, že budeme prosazovat přímou volbu prezidenta a předložili jsme návrh zákona. Řekli jsme jako sociální demokraté, že budeme prosazovat zákon o obecném referendu, a předložili jsme návrh zákona a pro ten návrh zákona také budeme hlasovat.

Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Sobotkovi. Nyní tedy je přihlášen pan kolega František Laudát, po něm bude hovořit paní poslankyně Karolína Peake. Prosíme tedy nyní pana poslance Laudáta.

 

Poslanec František Laudát: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, samozřejmě, že mám opačný názor, než tady zazněl od mého předřečníka, byl to jeho standardní projev.

K referendu - proč ne, ale. Já se domnívám, že je skutečně potřeba hodně, hodně, hodně promýšlet ty věci. Já vám predikuji obrovskou katastrofu, co se týká účasti při senátních volbách za dva roky. To vám nestačí? Chcete skutečně honit lidi k rozhodování o věcech méně podstatných?

Další celý blok rizika - já jsem neslyšel za ty čtyři roky, co jsem tady byl, ze strany sociální demokracie, jak například eliminovat rizika, aby se nehlasovalo o populistických věcech nebo o věcech, které nás můžou zavést do, řekl bych, mrtvých uliček. Vezměte si dneska Švýcarsko, které má v tom obrovskou tradici, celá jejich země je postavena na velice výrazných prvcích přímé demokracie, jak se teď bude po tom posledním referendu vyrovnávat s tím, že má jakési závazky v oblasti lidských práv. To jsem tedy zvědavý.

Ono to povede k jednomu. Povede to k tomu, proč dneska Evropská unie má také problémy. Občany se nevyplácí obcházet. Já doufám, že si to občané, zejména Pražané, zapamatují, co vyvedla sociální a občanská demokracie teď v hlavním městě ve věci koalice na pražské radnici.

Ale na druhé straně - k čemu to povede? Co kdyby dneska tady někdo protlačil referendum, které se bude odvíjet od posledních alarmujících průzkumů veřejného mínění o vztahu veřejnosti... (Pozornost řečníka a Sněmovny se upírá ke klubu KSČM, kde hlasitě diskutuje a směje se skupina poslanců.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pardon, promiňte, pane kolego, já vás nerada přerušuji. (Posl. Laudát: Děkuji, počkám.) Prosím, abychom věnovali pozornost tomu, co říkáte vy.

 

Poslanec František Laudát: Já jsem nevěděl, jestli je to reakce nebo nějaké místní povídání.

Co kdyby tady padlo nějaké rozhodnutí směrem k romské menšině a podobně?

Já se domnívám, že to klíčové a zásadní věci, o tom jsou volby, ale skutečně nebráním se, ale musí to být slušně zpracováno.

Co se týká přímé volby prezidenta, proč ne - ale! Zase. Musí to být zase samostatná nebo je třeba hledat cestu, aby to bylo přidruženo k nějakým už stávajícím volebním termínům, protože to je také problém honit každý rok lidi k volbám, včetně obrovských finančních nákladů. Ano, proč nevolit přímo prezidenta, ale také bych rád, aby ruku v ruce s tím šly změny ústavy takové, protože to bude člověk - dáma nebo pán - s největším, nejsilnějším naším mandátem vůbec. A tomu by měly odpovídat jisté kompetence. Nechci nařknout, ale mám pocit, že naopak nedávno kdosi ze sociální demokracie prohodil, že spíš by prezident měl mít menší kompetence. A to je přesně proti tomu, s čím já bych byl asi ochoten se ztotožnit.

Já se domnívám, že ta široká diskuse a skutečně promyšlený návrh není na to sejít se zběsile v nějakém výboru a tam rychle něco předělávat, upravovat z toho, to je věc, která by skutečně měla sednout, měla by souviset s nějakými asi i širšími když tak úpravami ústavy a celého toho systému, aby tam nebyl skutečně vložen prvek, který přinese potom víc problémů, než užitku.

Takže jestliže zde zazněl nebo zazní návrh na zamítnutí v prvém čtení, tak já se k němu s radostí připojím.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane poslanče. Nyní je přihlášena paní kolegyně Karolína Peake a po ní se přihlásil pan kolega Marek Benda. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Karolína Peake: Děkuji vám za slovo, paní předsedkyně. Tento bod, jako včerejší přímá volba prezidenta i bod následující můžeme určitě označit za body, které mají dráždit vládní koalici a Věci veřejné speciálně. Je to naprosto legitimní přístup sociální demokracie a opozice vůbec a já ho takto přijímám.

To, že to skutečně dráždění je, to tady už zmínil i pan zpravodaj, pan poslanec Polčák, když zmínil doby, kdy oba tyto návrhy na novelu ústavy byly předloženy do Sněmovny, což se stalo ještě před založením jednotlivých politických klubů.

Stejně tak bych ráda panu zpravodaji poděkovala za věcné zhodnocení předloženého návrhu, který zkrátka nejde schválit právě pro ty věcné chyby. Z nich bych si ještě dovolila vypíchnout to, že návrhy zákona mají zcela nedostatečným způsobem zpracované vymezení oblastí, o kterých nesmí být v referendech rozhodováno. Dále pak to, že rozhodnutí schválené v referendu dostává zcela nový rozměr v celém ústavním pořádku jednotlivých zákonů v České republice. A dále pak také to, že návrh na vyhlášení referenda může podávat 80 poslanců nebo 33 senátorů. To jsou všechno věci k velmi široké diskusi, které já považuji za velmi problematické. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP