(11.30 hodin)
(pokračuje Peake)

Pan poslanec Sobotka se tváří, že se včera narodil a dnes poprvé přišel do politiky, a tváří se, že neví, že existuje něco jako koaliční smlouva, a pokud o ní ví, tak ji nikdy nečetl. Kdyby ji totiž četl, tak by si všiml, že v koaliční smlouvě je nejpodrobněji zpracováno právě téma obecného referenda, a tento bod Věci veřejné do této koaliční smlouvy prosadily. Je tam zcela jasně v bodech předloženo, jakým způsobem a s jakými základními pilíři bude předložen do Parlamentu zákon o obecném referendu. Tato vláda jej předloží v termínu, který bude podle legislativního plánu vlády, který bude v nejbližší době schválen.

Pan poslanec Sobotka se tu také ptal na alespoň jediný příklad spolupráce koalice s opozicí. Když dovolíte, paní předsedkyně, obracím se na pana poslance Sobotku, který se na něco zeptal, ale nyní, když se mu snažím odpovědět, tak mě neposlouchá. Možná že kolegové si vyslechnou, když jim řeknu alespoň dva příklady spolupráce koalice s opozicí. Je to práce na zákonu o veřejných zakázkách, kde jsme do pracovní skupiny na MMR pozvali zástupce sociální demokracie. Nepamatuji si, že by se tam někdo z nich někdy objevil. A je to i návrh na přímou volbu prezidenta. My jsme už oslovili poslance sociální demokracie a samozřejmě se sociální demokracií chceme na předložení tohoto zásadního ústavního zákona spolupracovat, stejně tak jako se sociální demokracií budeme spolupracovat na vládou plánovaném zákonu o obecném referendu.

Děkuji. (Potlesk zejména poslanců Věcí veřejných.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji paní poslankyni Karolíně Peake. Prosím nyní pana kolegu Marka Bendu.

 

Poslanec Marek Benda: Vážená paní předsedkyně, vážení páni ministři, vážené dámy, vážení pánové, já bych býval ani nevystupoval, ale vzhledem k tomu, že ještě nezazněl návrh na zamítnutí, tak je myslím potřeba, aby byl přednesen. A navíc vystoupení pana kolegy Sobotky myslím nutí k tomu, aby na něj nějakým způsobem bylo alespoň dílčím způsobem zareagováno.

Já myslím, že k tomuto návrhu zákona řekl dostatečně zpravodaj, řekla dostatečně vláda. Myslím, že už jsme tady měli různé mizerné návrhy o referendu, a dobře víte, že já nejsem vůbec žádným příznivcem referenda, ale takhle mizerný návrh zákona o referendu jsme tady snad ještě neměli! (Smích v pravé části sálu.) To znamená, že tento návrh samozřejmě navrhuji zamítnout. Tohle už není jenom snaha jenom o to, prosazovat nějakou přímou demokracii, tohle je myslím snaha přímo o to, zpochybnit celý ústavní systém této země! Nějaké zákony přijímané v referendu, které budou mít nadústavní sílu, nebo někde mezi ústavou a zákony, naprosto nejasné ve vztahu k mezinárodním závazkům! Samozřejmě tam není, což by muselo být v takových situacích, pokud je možné předkládat návrh zákona do referenda, musel by být předběžný přezkum Ústavního soudu, zda není takový návrh v nesouladu s ústavním pořádkem ČR, s mezinárodními smlouvami. Ono se to tak strašně jednoduše píše! Můžeme si udělat všechno v ústavě, ale už se vůbec nedomýšlí, jaké dopady mohou být.

Navíc se obávám, že systém, které nám tady sociální demokraté navrhují, by vedl k tomu, že bychom péčí opozice měli tak jednou za tři až šest měsíců nějaké referendum, a jestli už dnes máme voleb příliš mnoho a nedá se v této zemi reálně vládnout, tak už bychom se z toho definitivně zbláznili a mohli bychom říct, že už tady budeme mít jenom správkařskou vládu, protože se stále bude referendovat.

Zkušenosti našich východních sousedů, a já nevím, proč se občas nepodíváme do zahraničí: Slovensko s opakovanými referendy, neplatnými, která stojí pokaždé půl miliardy slovenských korun a nepřinášejí vůbec nic. Maďarsko s pravicovou opozicí, bohužel musím říct, vyvolaným referendem o poplatcích, které znamenalo, že Maďarsko došlo do dluhové pasti, ve které je dneska, protože nebylo schopno provést žádné reformy. To jsou vždycky geniální nápady, geniální představy, kterými jsou dlážděny cesty do pekel! Buďme na to velmi opatrní!

A nyní jenom pár slov k tomu, co nám tady předvedl pan kolega Sobotka - dialog s opozicí. Pokud se jedná o věcné návrhy, tak myslím, že dialog s opozicí volně probíhá. Paní předsedkyně Peake tady jmenovala dva návrhy. Já bych jako další jmenoval návrh občanského zákoníku, kde samozřejmě opakovaně ministr spravedlnosti přizvává představitele opozice do pracovních komisí, pracuje se na tom na ústavněprávním výboru, ale to nejsou přece věci, které pana předsedu Sobotku zajímají! To je věcná práce na věcných návrzích, na kterých se tady nedá prsit a nakrúcat se. Takže tahle témata ho nezajímají a je třeba najít nějaké pěkné a populární!

A pak poslední poznámka k tomu, jak nám tady pan poslanec Sobotka káže o tom, kdo co říkal před volbami a těsně po volbách to plní. Kdo upozornil na dnešní, včerejší noviny, připomněl výroky samotného předsedy Sobotky z roku 2003, který svůj vlastní volební program označil za: "Ty sliby nebyly zasazeny do ekonomické reality a dnes v konfrontaci s realitou neobstojí.". To je výrok pana předsedy Sobotky o svém vlastním volebním programu v roce 2003. Volební manažer sociální demokracie pro současné volby říká dnes, včera do novin věty o tom, že kdyby myslel svůj program vážně, pak by muselo Česko disponovat saúdskoarabskými ropnými vrty. Já myslím, že jsou to pěkné pikanterie, které by si sociální demokracie měla spíše připomínat, než tady se bít v prsa, jak všechno krásně plní! Děkuji. (Potlesk v pravé části sálu.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Markovi Bendovi. Pan kolega Polčák je přihlášen do rozpravy, poté pan poslanec Paroubek. Ještě před nimi však s faktickou poznámkou pan poslanec Tejc. Pan kolega Tejc faktická poznámka, druhá faktická poznámka bude následovat. Prosím.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Děkuji za slovo. Já bych rád jen k tomu, co tady říkal Marek Benda, a tomu, co říkal o tom, že snad by rozhodoval lid a jeho rozhodnutí by byla závazná a snad by nebylo možné je ani měnit. Já myslím, že když si přečteme první článek ústavy, tak uvidíme, že zdrojem veškeré moci ve státě je lid. Mě to tedy neuráží, kdyby rozhodoval tak, abychom se mu museli podřídit. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám. To byla faktická poznámka. Nyní druhá faktická poznámka pan kolega Pecina. Prosím.

 

Poslanec Martin Pecina: Děkuji, paní předsedkyně. Kolegyně, kolegové, já musím reagovat na to, co řekla - prostřednictvím paní předsedkyně - paní poslankyně Peake. Já jsem na Ministerstvu pro místní rozvoj, když tady probíhala ta komunikace mezi opozicí a koalicí, byl. Potkal jsem se tam dokonce i s některými vašimi kolegy. Už tam nepůjdu! Hodinu a půl jsme tam probírali, jak bychom to dělali, kdybychom o něčem diskutovali. O ničem se prostě nediskutovalo. Chudák Američan, který tam byl pozván z Americké obchodní komory, tak se tam vyvztekal a po hodině a půl jsme se rozešli. Čili takto probíhá dialog.

Ale k tématu. Já myslím, že tak, jak jste to řekla o koaliční smlouvě, tomu samozřejmě všichni rozumíme. Ale myslím, že jste také pochopila, že tady jde skutečně o ideový střet, že to není o tom, že vy si předložíte svůj návrh a ten dnešní nám zamítnete, protože je špatný. Tady jde o ideový střet a jasně to řekl pan poslanec Benda a jasně to řekl zejména pan poslanec... Teď mi vypadlo jeho jméno za TOP 09. (Posl. Polčák) Ten to řekl zcela jasně. Jsou prostě proti referendu, budou proti referendu a my vás skutečně dráždíme tím, jestli vy dodržíte svoje předvolební sliby, nebo ne. To je prostě pravda. Jestli se přidáte na tu stranu, která referendum chce, anebo na tu stranu, která referendum nechce. Já si myslím, že je to naprosto seriózní ideový střet a vy se musíte rozhodnout, jestli tedy jste pro přímou demokracii, nebo nejste. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To byl a faktická poznámka. Nyní je přihlášen pan kolega Polčák, poté pan poslanec Paroubek.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Stanislav Polčák, TOP 09 a Starostové, jméno mé. Já bych si dovolil v rámci obecné rozpravy skutečně k faktům, protože pan kolega Bohuslav Sobotka zde řekl věci, které jak asi bývá jeho zvykem, nejsou zcela pravdivé. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP