(11.50 hodin)

 

Ministr dopravy ČR Vít Bárta Dámy a pánové, dobrý den. Já musím říci, že je velmi pikantní, když zde bývalý předseda sociální demokracie vyzývá k tomu, jakým způsobem plní Věci veřejné nebo neplní Věci veřejné svůj program. Já myslím, že je zapotřebí především připomenout, že koaliční potenciál sociální demokracie především díky němu je dnes nulový. A že právě on, právě on je příčinou toho, že Věci veřejné vytvářely velmi složitý, nicméně podle mě velmi důstojný kompromis na K9 o zákonu o referendu. Já musím říci, že tam je mnohem více než zákon o referendu. Je tam přímá volba starostů v menších obcích, je tam dohoda a shoda na přímé volbě prezidenta. Je tam spousta zásadních věcí, o kterých platí, že je větší vítězství neslibovat, ale věci prosadit a mít v rámci koalice shodu na zásadní změně celé politiky, na zásadní změně výrazně větší míry přímé demokracie než to, co zde nyní nabízí sociální demokracie. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi Bártovi. Nyní další přednostní právo... Pardon, ještě faktická poznámka pan poslanec Paroubek.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Vážená paní předsedkyně, víte, já obvykle neodpovídám na osobní útoky, možná si ale teď jeden neodpustím.

Víte, pane ministře, až vás budu potřetí v řadě interpelovat, doufám, že už budete mít odvahu přijít osobně k té interpelaci, abyste mi z očí do očí, pokud na to vůbec máte kvalifikaci, dokázal odpovědět. Víte, ono nejde, pokud jde o tuto otázku, o mě, že já vás tady v něčem posuzuji. Ono jde o lidi. A ti lidé budou tuhle tu debatu dobře vnímat, budou také vnímat vaše hlasování, hlasování strany, které jste nominálním vůdcem.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Tak to byla faktická poznámka. Nyní řádná přihláška, s přednostním právem pan kolega Bohuslav Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní předsedkyně, kolegové a kolegyně, vážená vládo, dámy a pánové, shodou okolností skoro ve stejných místech, jako dnes sedí poslanci strany Věci veřejné, v minulém volebním období seděli poslanci jiné politické strany. Ta politická strana se jmenovala Strana zelených. Ona se v minulém volebním období poprvé dostala do Parlamentu, měla velké ambice, nezůstala v opozici, ale hned se stala součástí vládní koalice, spojila se s ODS, vyjednala v koaličním programu zákon o referendu. Během celých tří let na něj nikdy nedošlo, stejně jako nedošlo na jiné pěkné úspěchy, kterých dosáhla Strana zelených při vyjednávání koaliční smlouvy. Já jsem zaznamenal pochvalu od pana poslance Polčáka, který pochválil stranu Věci veřejné za pěkný úspěch, kterého dosáhla při vyjednávání koaliční smlouvy. Víte, Strana zelených takových pěkných úspěchů dosáhla celou řadu. Nakonec to bylo korunováno posledním pěkným úspěchem a to byl výsledek Strany zelených v minulých volbách do Poslanecké sněmovny. Dneska už tady Stranu zelených nemáme, máme tady stranu Věci veřejné. Opět strana Věci veřejné s velkými ambicemi poprvé pronikla do Poslanecké sněmovny, hned vstoupila do vlády, nezůstala v opozici. Vstoupila do vlády shodou okolností se stejnou ODS, se kterou vstoupili do vlády zelení. A hádejte, jak to dopadne po příštích volbách do Poslanecké sněmovny. Hádejte, kolegové a kolegyně, jak to dopadne.

Já jsem poslouchal slova o tom, proč my předkládáme zákon o obecném referendu. My jsme ho předkládali v době, kdy strana Věci veřejné ještě nebyla v Poslanecké sněmovně, a pokud se nám ho nepodaří prosadit, tak ho budeme předkládat i v době, kdy už v Poslanecké sněmovně nebudete. Prostě tohle je programový prvek, který my chceme jako sociální demokraté prosadit do našeho právního řádu, zejména proto, že ho předpokládá ústava. Ústava, která byla schválena Parlamentem při vzniku naší republiky, předpokládá, že zde bude schválen zákon o obecném referendu. A protože sociální demokracie ctí ústavu, ctí právní stát, možná na rozdíl od někoho jiného tady v Poslanecké sněmovně, tak my se snažíme, aby ústava byla naplněna. A budeme se o to snažit i nadále, nezávisle na tom, co si o tom myslí současná vládní většina, neboť všichni víme, že vládní většiny jsou v demokracii pouze dočasné. Účast stran v této Poslanecké sněmovně je dočasná. Rozhodují lidé, rozhodují voliči. A já si myslím, že je důležité, abychom si vážili občana a dávali jenom takové sliby, které potom budeme dodržovat po volbách do Poslanecké sněmovny.

Já si myslím, že všichni vědí, že strana Věci veřejné před volbami slibovala posílení daňové progrese. Nic takového se nestalo. Všichni vědí, že strana Věci veřejné slibovala zrušení některých poplatků ve zdravotnictví. Žádný poplatek do této chvíle zrušen nebyl. Všichni vědí, že Věci veřejné prosazovaly přímou volbu prezidenta republiky a teď tady v Poslanecké sněmovně hlasovaly pro zamítnutí tohoto zákona. A za chvíli jsem velmi zvědav, jak bude strana Věci veřejné hlasovat o návrhu na zamítnutí zákona o obecném referendu, jestliže o sobě tvrdila, že je stranou přímé demokracie. Samozřejmě je to věcí této politické strany. Jestliže se někdo rozhodne obrátit se k voličům zády, jestliže se rozhodne obětovat veškeré volební sliby jenom tomu, aby byl ve vládě, je to jeho věc. Nás to jako sociální demokraty netrápí, my máme své cíle a svůj program, své voliče, které chceme oslovovat. Já jenom chci říci i z tohoto místa zklamaným voličům Věcí veřejných, kteří jsou zklamáni z postupu této politické strany: my jsme připraveni skutečně přímou demokracii na rozdíl od strany Věci veřejné prosazovat. Sociální demokracie své sliby na rozdíl od Věcí veřejných plní. Je to tak. (Potlesk vlevo.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To bylo přednostní vystoupení. Nyní je zde řádná přihláška, pan poslanec Vojtěch Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Vážená paní předsedkyně, pane premiére, členové vlády, paní a pánové, já si dovolím nesouhlasit s některými výroky zde přednesenými, které tady byly několikrát opakovány, a já k nim přece jen nemohu mlčet. Podívejte se, Ústava České republiky hovoří, a budu citovat, v článku 19 odst. 3, že mandát poslance nebo senátora vzniká zvolením. Takže ve chvíli, kdy byl kterýkoli z nás zvolen, má právo předložit jako poslanec legislativní návrh pro to volební období. To, jestli byly, nebo nebyly ustaveny poslanecké kluby, jestli byl, nebo nebyl složen slib, nemá na právo zvoleného poslance žádný vliv. Vliv by to mělo, kdyby složil slib s výhradou nebo kdyby slib nesložil nebo by vznikla jiná situace, po které mandát zaniká. Takže bych prosil alespoň kolegy, kteří mají právní vzdělání, aby nemátli nikoli Poslaneckou sněmovnu, protože tady si to můžeme vyříkat, ale veřejnost, protože část těch vystoupení samozřejmě může i v noci někdo vidět a potom si říká, co se tady vlastně děje. Takže bych prosil, abychom respektovali ústavní rámec a právo každého poslance, pokud je zvolen, že má právo legislativní iniciativy.

A potom ještě jedna poznámka. Já ji chci vrátit do textu toho návrhu. Mně se může nelíbit, sám jsem předkládal zákon o referendu nejméně pětkrát za jednotlivá funkční období, a nesouhlasím s tím, že by tento text neměl být ani diskutován. Já považuji takové vyjádření za příliš arogantní k návrhu jiného. Mohu s tím nesouhlasit, mohu s ním souhlasit, mohu k němu mít výhrady a ty rád přednesu ve druhém čtení.

Myslím si, že můžeme postupovat tak, jak se tady někdo obává - takový návrh jsem už jednou předkládal - že prostě v čl. 2 Ústavy České republiky vypustíme jedno slovo, a to v odst. 2 čl. 2, že zákon může stanovit, kdy lid vykonává státní moc přímo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP