(12.10 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Kováčikovi. Teď mi byla doručena omluva pana poslance Vladimíra Koníčka. Omlouvá se od 12.15, pak bude na zastupitelstvu obce Boršice. To je důvod omluvy.

Zeptám se, jestli se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Nehlásí se nikdo, obecnou rozpravu končím. Jsou před námi závěrečná slova. Má možnost vystoupit jak navrhovatel, tak zpravodaj. Kolega Bohuslav Sobotka coby navrhovatel má první závěrečné slovo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji, vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo, pozorně jsem si vyslechl rozpravu, která proběhla k našemu návrhu zákona o celostátním referendu, o ústavním návrhu zákona. Myslím si, že je důležité si uvědomit jednu věc. Ať bude návrh vládní, nebo opoziční, vždy bude nutná shoda mezi vládou a opozicí, neboť vládní koalice nedisponuje ústavní většinou ani na půdě Poslanecké sněmovny, ani nedisponuje ústavní většinou na půdě Senátu. Odvolávat se v tuto chvíli na vládní návrh jako na jediné možné řešení je nelogické. Jestliže se někdo odvolává na vládní návrh jako na jediné možné řešení, tak současně naznačuje, že mu zase na tom přijetí zákona o referendu tolik nezáleží. To jen uvádím pro pořádek, abych upozornil všechny poslance, kteří dosáhli hezkého úspěchu a prosadili něco do vládního programu, aby si uvědomili, jaká je realita a jaká je praxe, která je v této Poslanecké sněmovně, a že také už uplynulo půl roku od voleb a ještě se nic nestalo. Jediný, kdo předložil návrh zákona o přímé volbě prezidenta včas, je sociální demokracie. Předložili jsme také návrh zákona o celostátním referendu.

Samozřejmě jsem četl výhrady, které uplatnila vláda. Slyšel jsem výhrady, které uplatnil pan zpravodaj, který se koneckonců na vládu v řadě věcí odvolával. Všechny tyto výhrady jsou odstranitelné v dalším legislativním procesu. Nejsou to výhrady, které by nebyly řešitelné v rámci dialogu mezi vládou a opozicí v této Poslanecké sněmovně. Sociální demokracie je připravena účastnit se aktivně projednávání ve výborech. Jsme připraveni o této věci diskutovat a jsme také připraveni probrat jednu po druhé všechny výhrady vlády, které byly uplatněny vůči tomuto našemu návrhu, a hledat nějaký rozumný kompromis. My jsme pro to, abychom neztráceli čas. Času je strašně málo. Volební období rychle běží. Máme za sebou půl roku a nebyl prosazen zatím žádný zákon, který by prosazoval větší prvky přímé demokracie, tak jak to slibovala celá řada poslanců a poslankyň v této Poslanecké sněmovně.

Dovolte mi proto, abych vás na závěr požádal o podporu tohoto ústavního zákona o celostátním referendu, který sociální demokraté předložili hned na počátku tohoto volebního období, neboť ho pokládáme za důležitý, principiální a zásadní. Myslím si, že důležité, principiální a zásadní bude i hlasování každého poslance a poslankyně v této Poslanecké sněmovně podle toho, jak se k tomuto návrhu postaví, zdali umožní jeho další projednávání, anebo zda bude hlasovat pro jeho zamítnutí. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji, pane navrhovateli. Nyní závěrečné slovo zpravodaje. Kolega Stanislav Polčák má nyní prostor.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo, já setrvávám na stanovisku, aby tento návrh byl zamítnut z důvodů čistě faktických, věcných, nikoli ideologických. Pokud bychom měli přijmout zákon, o kterém zde hovoří pan předkladatel za skupinu předkladatelů, musel by být komplexně pozměňujícím návrhem přepsán. Je zde naprostý rozpor mezi tím, co je dnes předloženo a co je např. obsahem společného prohlášení vládních tří stran. Předpokládám, protože jsem si zcela vědom ústavnosti a ústavní většiny, její nezbytnosti dosažení, že k tomuto výsledku debat na vládní úrovni budou přizváni i zástupci opozice, neboť bez jejich souhlasu by návrh zákona o ústavním referendu nemohl projít.

Tudíž já pouze z faktických a věcných důvodů dávám návrh, nebo už byl přednesen návrh na zamítnutí návrhu. Na tomto stanovisku setrvávám.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane zpravodaji. Je před námi hlasování. Upozorním poslance, kteří nejsou v jednacím sále, aby mohli dojít. Mám žádost o vaše odhlášení. Činím tak. Prosím, abyste se všichni znovu přihlásili.

 

Je zde návrh na zamítnutí tohoto návrhu zákona.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 136. Táži se, kdo je pro tento návrh na zamítnutí. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování pořadové číslo 136, přítomno 159, pro 95, proti 64, tento návrh tedy byl přijat. Znamená to, že Poslanecká sněmovna tento návrh zamítla.

 

Tím končí projednávání bodu 27, sněmovního tisku 8. O slovo se hlásí předseda poslaneckého klubu ČSSD Bohuslav Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji, vážená paní předsedkyně, kolegové a kolegyně, vážená vládo, dovolte mi dvě věci, abych zde uvedl a využil svého přednostního práva pro vystoupení.

Za prvé musím vyjádřit velkou lítost ze strany poslanců a poslankyně České strany sociálně demokratické nad tím, že vládní většina zamítla tento náš návrh zákona na prosazení celostátního referenda. Konstatuji, že pro tento návrh na zamítnutí hlasovaly vládní strany bez ohledu na to, co slibovaly občanům před volbami do Poslanecké sněmovny.

Chtěl bych také konstatovat, že Česká strana sociálně demokratická je připravena usilovat i nadále o to, aby takovýto návrh byl prosazen. Chtěl bych také vyzvat vládu a pana premiéra, aby nám sdělili, v jakém termínu bude tedy předložen do Poslanecké sněmovny vládní návrh zákona o obecném referendu a jakým způsobem bude realizována ona debata s opozicí nad jeho textem, tak aby bylo možné dosáhnout příslušné ústavní většiny. To je věc číslo jedna.

Věc číslo dvě, kterou bych chtěl říci a požádat vás skutečně o malou chvíli pozornosti. Rád bych využil této příležitosti, kdy je zde přítomen jak pan předseda vlády, tak ministr zdravotnictví, abych je vyzval skutečně naléhavě jménem poslaneckého klubu České strany sociálně demokratické, aby věnovali dostatečnou pozornost aktuální situaci, která dnes existuje v českém zdravotnictví. Objevují se stále nové a nové informace, které hovoří o tom, že se zvyšuje počet lékařů, kteří podávají výpověď ve zdravotnických zařízeních. Máme signály o tom, že to může skutečně způsobit po Novém roce vážné problémy v poskytování zdravotní péče, dostupnosti zdravotní péče a vážné problémy v kvalitě zdravotní péče.

Mám obavu, že vláda této věci nevěnuje dostatečnou pozornost, vláda ignoruje návrhy sociální demokracie, aby se tímto zabývala Poslanecká sněmovna. My jsme chtěli, aby na program schůze byl zařazen samostatný bod, který by se tohoto týkal. Nic takového nám vládní většina neumožnila, a já bych rád využil alespoň této možnosti, kterou mám jako předseda poslaneckého klubu sociální demokracie, abych znovu apeloval jak na pana premiéra Nečase, tak na pana ministra zdravotnictví Hegera, aby se touto situací skutečně naléhavě zabývali, protože tady jde o zdraví a životy občanů, které mohou být po Novém roce ohroženy, pokud vláda nebude okamžitě a neprodleně jednat a nepodnikne všechny kroky proto, aby se situace v našem zdravotnictví stabilizovala. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Nyní se o slovo hlásí pan ministr financí Miroslav Kalousek. Prosím, pane ministře.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo. Paní předsedkyně, dámy a pánové, já umím pochopit, že do diskuse v Poslanecké sněmovně, zvláště jsou-li zapnuty kamery, patří jistá dávka pečlivě natrénovaného patosu.

Ale zkusme ten problém vrátit zpátky na věcnou úroveň. Projednávali jsme zákon, který byl nekvalitní. Nekvalitní z věcného hlediska, nekvalitní z legislativního hlediska, argumenty padly. Protože zákon byl nekvalitní, tak byl zamítnut. Toť vše. Vše ostatní jsou rétorická cvičení. (Potlesk)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi a nyní zahajuji projednávání bodu č. 28. Je to

28.
Návrh poslanců Jeronýma Tejce, Bohuslava Sobotky a dalších na vydání zákona
o zrušení listinných akcií na majitele a o změně některých souvisejících zákonů
/sněmovní tisk 22/ - prvé čtení

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 22/1. Prosím, aby za navrhovatele tento návrh uvedl pan poslanec Jeroným Tejc. Zastupuje Bohuslav Sobotka. Prosím.
Přihlásit/registrovat se do ISP