(12.40 hodin)

 

Poslanec David Šeich: Vážená paní předsedající, vážené dámy poslankyně, vážení páni poslanci, věřte tomu, že nebudu dlouze ubírat váš čas, protože k tomuto tématu už bylo mnoho řečeno. Na začátek mně dovolte, abych řekl větu o svém možném střetu zájmů, protože jsem předsedou Unie malých a středních podniků České republiky a nejsem si tím jistý, ale je možné, že mezi svými členy máme nějaké společnosti, které mají akcie na majitele.

Myslím, že bychom měli dělat maximum pro to, aby Česká republika opravdu nedostala nálepku a pověst banánové republiky. Udělali jsme některá mimořádná opatření, při kterých se některým z nás třásla ruka, jako zpětné zdanění 26 % investic v oblasti fotovoltaiky, ale byla to opatření, která jsme provedli třesoucí se rukou liberála proto, aby českým domácnostem byla ochráněna hladina cen energií, aby českým domácnostem nerostly energie o 12 % a aby českému průmyslu a českým podnikům nerostla cena jejich energií na 18 % a české podniky se nemusely díky tomu zavírat.

Takže udělali jsme tato mimořádná opatření, která nás stála určitě sebezapření, a byli jsme si vědomi toho, že taková opatření zaplatíme tou daní, že investoři ze zahraničí budou mít určité otazníky do budoucna, zdali v České republice ochrana investic není někde na úrovni Bolívie a jestli tu nebudou nějaká opatření typu pana prezidenta Cháveze ve Venezuele, jestli nebudeme mít pověst některých banánových republik a opravdu nebude možné v nějakou chvíli, kdy se stát rozhodne, že některý obor podnikání je extrémně ziskový, tak se rozhodne jej zestátnit, zdanit mimořádnými daněmi či zpětně ze zákona, tedy ex lege, po uplynutí nějaké lhůty zrušit. Takže já bych velmi nerad, aby takovou pověst Česká republika měla, protože pak je jasné, že všechny instituce jako CzechInvest, CzechTrade se mohou také zavřít, protože nemá smysl, aby lákaly investory do země, ve které nemají stejné investiční prostředí a ve které mohou jejich investice být určitou formou zestátněny. Takže já bych velmi varoval před takovými návrhy.

Je potřeba si férově říct, co od toho sociální demokracie čeká. Jestli od toho čeká to, co od návrhu zákona o referendu a od jiných návrhů, jestli od toho čeká mediální prostor, mediální zájem, jestli od toho čeká pozornost veřejnosti - tak je to nepochybně legitimní a správná snaha opozice. Ale jestli to myslí vážně, tak bych velmi doporučoval, aby k návrhům přistupovala seriózně, protože pokud to myslí vážně, tak by se nedej bože mohlo stát, že takové návrhy pak třeba budou platit. A představte si tu praxi, která by byla.

Já myslím, že bychom se neměli dostávat do situace, která tu byla se zákonem a jeho novelou o zadávání veřejných zakázek, kdy jsme museli slovy pyšné princezny odvolávat, co jsem odvolal, a slibovat, co jsem slíbil. Nejprve jsme zavedli opatření, které znemožňovalo společnostem, které mají vlastnickou strukturu na majitele, podávat nabídky do obchodních veřejných soutěží. To bylo první opatření, které jsme zavedli. A najednou jsme zjistili, že velké společnosti působící v České republice, jako O2 Telefónica, jako Komerční banka, jako některé další bankovní ústavy, jako IBM, Microsoft, ČEZ, státní společnost, největší česká společnost, že takovéto společnosti by se nemohly účastnit obchodních veřejných soutěží. A najednou jsme byli nuceni říkat: My jsme to jako populisticky mysleli takto, že to přijmeme, ale teď jsme pochopili, že ta praxe není realizovatelná, není uveditelná v život. Takže jsme byli nuceni poměrně trapným způsobem zase návrh stahovat.

Takže já bych se opravdu přimlouval, abychom ten účel, který nás spojuje, tj. zamezení korupčnímu prostředí, transparentnosti veřejných zakázek a otevřenosti, informovanosti české společnosti o ekonomických procesech v této zemi, realizovali takovou formou, která bude již skutečně realizovatelná. A tu vidím v kvalitní úpravě, v kvalitní novele - pracovní skupina na Ministerstvu pro místní rozvoj k tomu existuje - v kvalitní novele zákona o zadávání veřejných zakázek.

Takže z mého svobodného pohledu občana, který se hlásí k pravostředovému politickému myšlení, si myslím, že společnosti, které od státu nic nechtějí, mohou mít právní formu, jakou si umanou. Čili jestliže po státu nic nechci, mohu podnikat anonymní otevřenou formou akcií tak, jak mně moje podnikatelské ratio velí. Pokud od státu něco chci, tzn. pokud chci soutěžit o veřejné peníze, pokud chci veřejné prostředky, tak pak musím akcionářskou strukturu odkrýt. To je jasné. A tady stačí kvalitní novela zákona o zadávání veřejných zakázek, která společnostem na majitele, které nebudou mít otevřenou vlastnickou strukturu, neumožní účastnit se veřejných obchodních soutěží. To je jednoduché opatření, je realizovatelné v praxi, nebudeme muset trapně naše návrhy potom stahovat.

Představte si, že teď si sociální demokracie odehraje svůj mediální prostor, získá svých pět minut na ČT, získá svých 27 vteřin na Nově, ale za rok zjistíme, že se tady budeme muset scházet a říkat si, že to prostě není možné. Že tady leží arbitráže z Holandska, se kterým máme velmi kvalitní - ne ale ve prospěch České republiky, ale ve prospěch holandské strany - velmi kvalitní smlouvu o ochraně investic. A řada českých společností působících v Holandsku i v Česku a řada mezinárodních společností se registruje v Holandsku, je to populární místo pro registraci společností. A teď najednou zjistíme, že se tady musíme za tři čtvrtě roku nebo za rok setkat a říci si, že jsme to nemysleli tak úplně vážně, že ten mediální prostor už jsme odehráli, a teď musíme trochu více v zákoutí, trochu trapněji ty návrhy zase stáhnout, protože v praxi je nemůžeme bez hrozby miliardových arbitráží, bez zhroucení určité části podnikatelského sektoru a bez mezinárodní blamáže a bez označení České republiky za banánovou republiku, bez těchto věcí, bez této daně nemůžeme takové opatření uvést v život.

Takže já si myslím, že bychom měli uvažovat v realitě a že bychom se měli snažit společně o transparentnost, ale nejenom proto, abychom zaplnili mediální prostor, ale také proto, abychom se do budoucna neblamovali, aby Česká republika nebyla označována jako banánovou republiku, které se investoři mají zdaleka vyhnout. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Šeichovi. Faktická poznámka Tejc Jeroným, pan kolega Votava, dvě faktické poznámky. Pan kolega Votava jako první, jste se domluvili.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedkyně, dámy pánové, pouze poznámka k předřečníkovi k té banánové republice. Francie, Spojené státy, Německo, které se snaží omezovat tento typ akcií, to jsou také banánové republiky? Ano? Já myslím, že ne.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To byl pan poslanec Votava. Nyní faktická poznámka pan kolega Tejc.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážená paní předsedkyně, kolegyně a kolegové, já jsem skoro nevěřil vlastním uším, když tady pan poslanec Šeich hovořil o tom, že snad my jako sociální demokraté jsme něco navrhli a prosadili, co potom jsme museli brát zpět. Návrh, o kterém tady bylo hovořeno, který zakazoval přístup společnostem s akciemi na majitele do veřejných výběrových řízení, to byl návrh poslance ODS. Tak já bych byl rád, abychom si tady udělali jasno, abychom se aspoň neobviňovali z něčeho, co sami děláme. To za prvé.

Za druhé. Myslím, že je to jasné. Buď chceme, aby prostředí v České republice bylo průhlednější, bylo transparentnější, pak hlasujeme pro to, aby nebylo možné zakládat společnosti s akciemi na majitele, které nebudou mít zaknihované akcie, tedy nebude znám jejich vlastník, nebo to nechceme. Nezaklínejme se prosím tady nějakými katastrofickými scénáři, že snad nebudou přicházet investoři. Samozřejmě že budou. Investoři budou přicházet nebo nebudou ne podle toho, jestli tady budou nebo nebudou akcie na majitele, ještě k tomu akcie na majitele zaknihované, které se samozřejmě velmi jednoduše převádějí. My prostě říkáme, že není správné, abychom zjednodušovali těm, kteří chtějí zákon obcházet, kteří chtějí jako politici si zakládat společnosti, o kterých nikdo neví, jaké mají vlastnictví, ulívat do nich své peníze z korupce nebo ucházet se o veřejné zakázky, aniž by to kdokoli věděl. My to nechceme. Chceme těm všem, kteří to chtějí dělat, to co nejvíce zkomplikovat tak, aby pokud to chtějí dělat, aby si museli zakládat společnosti v zahraničí, aby do toho museli zapojit co nejvíce osob a hrozilo větší riziko prozrazení. Tohle chceme, a proto ten návrh tady předkládáme. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To byl pan poslanec Jeroným Tejc. Další faktická poznámka pan kolega Plachý, prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP