(12.50 hodin)

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, dovolte mi krátkou repliku. Samozřejmě s korupcí chceme bojovat všichni, to myslím, že je opravdu společný jmenoval této Sněmovny. A otázka zní, jaké nástroje zvolíme. Pan poslanec Šeich tady řekl, že nejlepším nástrojem bude dobrý, kvalitní zákon o veřejných zakázkách. Zřejmě se na tom také dokážeme shodnout.

Ale já nemohu souhlasit s tím, že zrušením akcií na majitele pouze odradíme ty nepoctivé investory zřejmě ze zahraničí, kteří by jinak tedy - ať raději jdou někam jinam, a když nepřijdou, bude to pro nás dobře. Zrušením akcií na majitele odradíme především tuzemské investory, lidi, kteří žijí tady a nechtějí, aby jejich okolí jim závidělo, že jsou bohatí.

Takže, pánové, vy chcete likvidovat bohaté občany v České republice! Vy je chcete vyhnat! Když omezíte tento typ investic, tuzemský kapitál bude unikat do zahraničí. Vám je to jedno!

Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Tak to byl pan poslanec Plachý s faktickou poznámkou. Nyní je zde řádná přihláška - pan kolega Braný. Prosím.

 

Poslanec Petr Braný: Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Vážené kolegyně, kolegové, budu stručný.

Klub KSČM je připraven propustit tento návrh do dalšího čtení při vědomí si všech těch úskalí, která se zde diskutují, zejména, jak říká kolega Šeich, abychom nebyli nějakou banánovou republikou.

Já tady už nebudu vzpomínat, kde co mají a jak to dělají, ale myslím si, že bude zejména potom třeba prodiskutovat ty vazby tohoto zákona, toho návrhu na jeho určitou vymožitelnost, a tady vidím zejména problematiku propojení na vůbec daň z příjmů, zákona o dani z příjmů a i zákona z hlediska podnikání na kapitálovém trhu, zejména ten paragraf 200, to jsou určité nedostatky, které se už předtím vytýkaly v minulém období, když tento zákon zde byl navržen, a vidím, že ještě nyní není na něj důsledně reagováno.

Přes tyto některé dílčí problémy si myslím, že to stojí za to, abychom tu diskusi podstoupili a našli tu snahu a přiblížili se zemím jako třeba té Francii, kde je třeba mít zaknihované akcie, jinak není možné, aby společnost existovala.

Jinak klub KSČM nekriminalizuje ani jednu formu vlastnických poměrů ve společnostech, ale řešme to spíš z toho pozitivního, že chceme, aby tady bylo transparentnější a jasnější to prostředí a aby se v něm vyznali ti, kteří se tím zaobírají, i ti, kteří se s tím setkávají velmi nahodile, a abychom se přiblížili k takovým zemím zejména - nebudu hovořit o Spojených státech amerických, ale jako třeba je Francie.

Tolik z mého pohledu ta poznámka. Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Branému. Hlásí se prosím někdo dále do obecné rozpravy? Pan kolega Igor Svoják. Prosím.

 

Poslanec Igor Svoják: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedkyně, kolegyně a kolegové, s odvoláním na svou zpravodajskou zprávu a s konstatováním, že se navrhovaná úprava zákona míjí účinkem, navrhuji zamítnutí tohoto zákona.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano, děkuji vám. Další přihláška do obecné rozpravy? Není-li, obecnou rozpravu končím.

Budeme se tedy věnovat návrhu, který tu zazněl, ale ještě předtím se zeptám na případná závěrečná slova. Pan kolega Sobotka coby navrhovatel - prosím.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní předsedkyně, kolegyně a kolegové, vážená vládo, já chci poděkovat za tu debatu, která tady proběhla. Občas mám pocit, že trošku mířila mimo text této novely, neboť my navrhujeme jako předkladatelé zrušení listinných akcií na majitele a jejich převod na zaknihované akcie na majitele. To není úplně přesně to, proti čemu tady útočili někteří kolegové z pravé části Poslanecké sněmovny.

Já myslím, že ta věc je velmi jednoduchá. Tato Poslanecká sněmovna se za malou chvíli rozdělí na ty, kdo chtějí zrušit listinné akcie na majitele, a na ty, kdo jsou proti tomu. Ta debata byla velmi zajímavá také v tom, že podle zákona o střetu zájmů by poslanec, který drží takovéto akcie, měl oznámit střet zájmů. Jenže ono se to nedá zkontrolovat. V tom je ono kouzlo - v uvozovkách - kouzlo těch listinných akcií na majitele, protože kdybyste chtěli po komkoli z této Poslanecké sněmovny, ale ne jenom z této Poslanecké sněmovny, ze kteréhokoli zastupitelstva magistrátu, z kteréhokoli kraje, ze Senátu, z vlády, aby oznámil střet zájmů v této věci, tak to nikdo neudělá, bohužel, protože se to nedá zkontrolovat, nedá se to prokázat. Ani v této debatě to tady nikdo neudělal, v Poslanecké sněmovně. Prostě ty listinné akcie na majitele jsou velmi dobrým nástrojem k tomu, jak utajit vlastnictví. A velmi dobrým nástrojem také k tomu, jak utajit příjmy, se kterými se někteří naši spoluobčané nechtějí chlubit.

My jako sociální demokraté nechceme další kauzy typu opencard, prostě nechceme výběrová řízení, která vyhrají společnosti, o kterých se vlastně vůbec neví, komu patří.

My jsme zjistili při projednávání zákona o střetu zájmů, že nelze jednoduše takovéto anonymní společnosti vyloučit z veřejných výběrových řízení. Uvidíme, jestli se to podaří Ministerstvu pro místní rozvoj v tom novém velkém, avizovaném téměř již mytickém novém zákonu o střetu zájmů, který možná, někdy v budoucnu, po Novém roce dorazí do této Poslanecké sněmovny. Možná se to skutečně stane, ale bylo by dobře, kdyby vláda se pokusila vyřešit problém účasti anonymních firem ve veřejných výběrových řízeních lepším způsobem, než se o to snaží poslanci této Poslanecké sněmovny. Ale pokud se zjistí, že to nejde, tak to bude další argument pro tento náš návrh zákona.

Já bych vás chtěl požádat o jediné pragmatické rozhodnutí. A nyní se obracím na poslance vládní většiny, kteří se chystají tento náš pokus o zrušení listinných akcií na majitele opět znemožnit. Vyčkejte se svým zamítnutím na chvíli, kdy bude jasné, že se podaří vytěsnit anonymní akciové společnosti z veřejných výběrových řízení. V tuto chvíli to ještě nevíme, v tuto chvíli není jasné, jestli se to vládě v rámci jejího návrhu zákona povede. A pokud se to nepovede, tak bude dobré se vrátit k návrhu sociální demokracie, který nenavrhuje nic jiného než to, co dnes například platí na Slovensku, na sousedním Slovensku, které je nepochybně také tržní ekonomikou, určitě to není země, ze které by utíkali investoři, kde neexistují listinné akcie na majitele a společnosti takového charakteru na Slovensku zapsat nemůžete.

Já odmítám tezi o tom, že toto ustanovení bude mít negativní hospodářské dopady. Souhlasím s tím, že toto ustanovení pomůže omezit korupci. Toto ustanovení pomůže omezit legalizaci nelegálních příjmů. Pomůže bojovat s netransparentními procesy.

Chtěl bych vás požádat o to, abyste nehlasovali pro zamítnutí tohoto návrhu zákona a umožnili jeho další projednávání. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuj panu navrhovateli a prosím, má-li chuť pan zpravodaj k závěrečnému slovu. Nemá.

Přivolala jsem naše kolegy, takže se domnívám, že jsou všichni již na svých místech a budeme moci hlasovat. Na žádost o odhlášení prosím tedy, abyste se znovu zaregistrovali.

 

Rozhodneme hlasováním, které nese pořadové číslo 137, o návrhu na zamítnutí této normy.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 137. Kdo je pro návrh na zamítnutí? A kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 137 přítomno 148, pro 89, proti 57, tento návrh na zamítnutí jsme přijali. Tím končí cesta tohoto návrhu zákona Poslaneckou sněmovnou, končí projednávání bodu č. 28, sněmovního tisku 22.

 

Dámy a pánové, byla jsem informována, že na základě žádosti a dohody všech poslaneckých klubů budeme dnes končit po tomto, bodu a ráda bych vás ještě informovala, vás, kteří jste členy organizačního výboru, že jedním z důvodů, proč teď končíme, je právě schůzka organizačního výboru a ta se uskuteční ve 13 hodin 10 minut. Tedy organizační výbor ve 13. 0 hodin.

Sejdeme se v úterý 14. prosince ve dvě hodiny a budeme začínat schválenými body pořadu naší schůze, prvním z nich je bod č. 39.

Dámy a pánové, schůze je přerušena do úterý 14. prosince do dvou hodin. Děkuji vám a přeji příjemný den i víkend.

 

(Jednání skončilo ve 13.00 hodin.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP