Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
28. dubna 2011 v 9.03 hodin
Přítomno: 128 poslanců

 

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci - vážení členové vlády bych řekla ráda, ale žádný člen vlády tu není. Tím prosím, aby to pokud možno vzali na vědomí ti členové vlády, kteří mě slyší.

Zahajuji třetí jednací den 16. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás srdečně vítám. Prosím vás, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní.

Seznámím vás s omluvami neúčasti na jednání z dnešního dne schůze.

Z poslanců: paní poslankyně Patricie Kotalíková dnes od 13 hodin z pracovních důvodů, Adam Vojtěch - pracovní důvody, Baštýř Václav - pracovní důvody, Dědič František - rodinné důvody, Fischerová Jana do 13 hodin - pracovní důvody, Hašek Michal bez udání důvodu, Horníková Zdeňka - zdravotní důvody, Jalowiczor Petr - zdravotní důvody, Němeček Vít bez udání důvodu, Novotný Josef mladší z dopoledního jednání - pracovní důvody, Putnová Anna - pracovní důvody, Staněk Pavel - pracovní důvody, Šlégr Jiří - pracovní důvody, Šťovíček Milan - rodinné důvody, Úlehla Tomáš od 14 do 17 hodin - pracovní důvody, Vacek Martin - rodinné důvody, Váhalová Dana - osobní důvody, Velebný Ladislav - rodinné důvody, Vostrá Miloslava - osobní důvody, Weberová Ivana - pracovní důvody, Wenigerová Jaroslava - pracovní důvody.

Z členů vlády se omlouvají: Josef Dobeš ze zdravotních důvodů, a to z dnešního i zítřejšího jednání Sněmovny, Radek John dnes do 10.30 hodin z pracovních důvodů, Nečas Petr do 12 hodin z pracovních důvodů, Fuksa Ivan z pracovních důvodů, Chalupa Tomáš od 13 hodin z pracovních důvodů, Kalousek Miroslav z odpoledního jednání z pracovních důvodů, Kubice Jan z odpoledního jednání z pracovních důvodů, Pospíšil Jiří z pracovních důvodů, Šmerda Radek z pracovních důvodů, Vondra Alexandr z dopoledního jednání z pracovních důvodů.

Tolik k omluvám poslanců a členů vlády.

Dnešní jednání zahájíme bodem 109, kterým jsou odpovědi členů vlády na písemné interpelace. Dám samozřejmě prostor vašim návrhům. V každém případě, pokud lze očekávat, že budou padat návrhy na změnu programu, musím ještě jednou požádat a gongem zazvonit na naše kolegy zde nepřítomné, aby se dostavili, neboť potřebujeme pro eventuální hlasování příslušný počet hlasujících poslanců.

V 11 hodin se budeme pevně věnovat zařazenému bodu 57. Jedná se o sněmovní tisk číslo 321-E. Poté bychom případně pokračovali body z bloku smluv, první a druhé čtení. Odpoledne projednáme bod 110, to jsou ústní interpelace. Také vám připomínám, že nejpozději do 11 hodin je možné podat přihlášky k ústním interpelacím a v 11.30 proběhne jejich losování.

Nyní je tedy prostor pro vaše návrhy. Hlásí se někdo, prosím? Hlásí se paní poslankyně Kateřina Konečná a pan poslanec Krupka. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji, paní předsedající. Dobré ráno, kolegyně a kolegové. Dovolte mi vás požádat o zařazení bodu 13, což je druhé čtení novely zákona o ochraně ovzduší, dnes po bodu 57, to znamená po pevně zařazeném bodu v 11 hodin. Je to po dohodě všech politických klubů a souhlasí s tím také předkladatel pan ministr Chalupa. Já to navrhuji jako zpravodajka uvedeného tisku. Děkuji vám za podporu.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Paní poslankyně, prosím, neslyšela jsem část vaší věty. Žádáte přeřadit bod 13 po bodu?

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Po bodu 57, pevně zařazeném na 11 hodin dnes.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Krupka.

 

Poslanec Jaroslav Krupka: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych požádal o pevné zařazení následujících bodů na pátek 29. dubna po pevně zařazených bodech.

Týkalo by se to dvou bodů, bodu 42, sněmovního tisku 259, změny zákona o informačních systémech veřejné správy, a bodu 52, sněmovního tisku 320. V obou případech se jedná o prvé čtení. Ve druhém bodě je to o zvláštní ochraně svědka. Zítra bude přítomen tomuto jednání nový ministr vnitra.

Současně za tyto dva body zařadit následující čtyři sněmovní tisky, které jsou poměrně jednoduché. Jsou z Ministerstva obrany. Včera nemohly být projednány. Proto si vás dovoluje požádat pan ministr obrany o následující zařazení na pátek po dvou dříve avizovaných bodech. Jde o následující body: bod 64, sněmovní tisk 203, bod 16, sněmovní tisk 214, bod 104, sněmovní tisk 282 a bod 105, sněmovní tisk 289.

Navrhuji, aby tyto čtyři body plus dva předchozí body byly zařazeny na pátek za již pevně zařazené první tři body. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano, děkuji také. Hlásí se ještě někdo s eventuálním dalším návrhem? Pan poslanec Koníček. Prosím.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážená paní předsedající, já jsem zaznamenal, že jste přečetla omluvu pana předsedy vlády Nečase do dnešní 12. hodiny, ale nezaznamenal jsem, jestli jste uvedla, kdo předsedu vlády na jednání zastupuje, protože následuje několik písemných interpelací i na předsedu vlády a já se domnívám, že by bylo dobré, aby na písemných interpelacích někdo vládu zastupoval. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP