(9.10 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Jestli si, pane poslanče, přejete, tak já vám přečtu na mikrofon celou obsáhlou informaci pana předsedy vlády. V této informaci seznamuje členy Poslanecké sněmovny s tím, v jakém pořadí je on v případě své nepřítomnosti zastupován. Pokud se spokojíte s tím, že do toho nahlédnete tady u mého stolku, tak vás pouze seznámím s tím, že samozřejmě členem vlády je ministr vnitra pan Kubice a ten zde v tuto chvíli vládu zastupuje.

Prosím, pan poslanec a předseda poslaneckého klubu Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Paní předsedající, paní a pánové, dobrý den. Zajisté se mnou budete souhlasit, že výklad paní místopředsedkyně, který jsme teď slyšeli, je ale velmi extenzivní. Pan kolega Koníček chtěl vědět zcela po právu, který konkrétní člen vlády byl pro zastupování pana premiéra pro dnešní den určen. Nikoli seznam, kterým pan premiér určil kdysi někdy pořadí v zastupování, ale konkrétní akt zastupování pro dnešní den. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Pánové poslanci, kteří jste před chvílí vystoupili, i vy všichni ostatní, chci vás seznámit s tím, že v tuto chvíli je zde přítomen místopředseda vlády pan Karel Schwarzenberg, a já vás seznámím i s tím, že pan místopředseda je místopředsedou prvním a je tedy v tomto pořadí první na řadě, aby zastoupil pana předsedu vlády. Věřím, že s tímto vysvětlením již bude celková obecná spokojenost.

Nicméně spokojenost nemůže panovat s naší účastí, s počtem přítomných poslanců. Padly zde návrhy, já bych o nich dala ráda hlasovat, nicméně hlasovat o nich v tomto počtu nemůžeme. Já se tedy... (Námitky ze sálu.) Pardon, já jsem se překoukla a viděla jsem číslo 42, které mě pochopitelně neuspokojilo.

Budeme tedy hlasovat, a to v pořadí, v jakém byly návrhy podány.

 

První návrh podala paní poslankyně Kateřina Konečná, která navrhuje zařazení nebo přeřazení bodu schváleného pořadu, a to bod číslo 13, číslo sněmovního tisku 278, a to na dnešní den po písemných interpelacích. Je to tak, paní poslankyně neprotestuje? Po bodu 57, čili po bodu, kterému můžeme říkat evropský a který je zařazen pevně na 11. hodinu a následně poté návrh paní poslankyně.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

V hlasování číslo 31 z přihlášených 91 poslanců pro 86, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Dalším návrhem byl návrh pana poslance Jaroslava Krupky, který navrhuje za body již pevně zařazené na zítřejší jednání v pátek 29. dubna zařadit následující tisky, čili jako čtvrtý a mnoho následujících bodů: bod 42, sněmovní tisk 259, bod 52, sněmovní tisk číslo 320, dále bod 64, tisk 203, bod 16, tisk 214, bod 104, tisk 282, bod 105 tisk 289. O tomto dávám hlasovat.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování číslo 32 z přihlášených 91 poslanců pro 80, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Nyní tedy můžeme přistoupit k projednávání písemných interpelací.

109.
Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Bylo předloženo celkem devět odpovědí na písemné interpelace, s nimiž poslanci spokojeni nebyli a z tohoto důvodu požádali o zařazení na pořad schůze Poslanecké sněmovny. Chci upozornit všechny poslance na § 112 odst. 6 jednacího řádu Poslanecké sněmovny, který říká, že není-li interpelující poslanec na schůzi Sněmovny přítomen, nekoná se o odpovědi na jeho interpelaci rozprava a Sněmovna k ní nezaujme stanovisko ani o ní dále nejedná.

Nyní tedy přistoupíme k projednávání odpovědi na písemné interpelace. První interpelací je interpelace na ministra dopravy Radka Šmerdu. Ten je z dnešního jednání omluven. Jeho předchůdce ministr dopravy Vít Bárta odpověděl na interpelaci poslance Rudolfa Chlada ve věci superkoncepce výstavby silnic a dostavby R6. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako tisk 290. Prosím pana poslance, aby se ujal slova. Prosím.

 

Poslanec Rudolf Chlad: Dobré dopoledne. Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, budu velmi stručný, protože došlo k výměně ministrů a dohodl jsem se s panem novým ministrem Šmerdou na tom, že věc znova otevřeme a probereme a budeme se snažit najít společné řešení tak, aby Karlovarský kraj nezůstal jako jediný bez spojení na Prahu, což teď momentálně hrozí. Pan ministr Bárta nebyl ochoten o tom už dál jednat a bylo téměř vše zastaveno. Jenom chci říct jednu věc pro seznámení, že R6 měla podle usnesení vlády číslo 360 být dostavěna v roce 2010.

Takže děkuji, to je všechno, pokračovat budeme s novým panem ministrem v jednání, takže interpelaci v podstatě stahuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji pěkně. Přesto musím otevřít rozpravu a do té se hlásí pan poslanec Hojda. Prosím, pane poslanče. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP