(10.00 hodin)
(pokračuje Schwarzenberg)

Nicméně musíme podle všech zpráv říci, že přece jenom se částečně situace vylepšuje. Ne že by byla perfektní, ale pomalu pracuje k lepšímu. Bezesporu také volby časem přinesou lepší vývoj, neboť já nejsem toho přesvědčení, že nějaký národ je neschopný pro demokracii. Jestli jsou to Češi, Srbové nebo Albánci, jsme zhruba stejně inteligentní, jsme stejně málo nadáni pro demokracii. Takže jenom čas umožní, že vyrůstá nová generace s lepšími informacemi atd., která zlepší situaci.

Hlavní problém Kosova je ovšem nesmírná chudoba. Nezaměstnanost tam ve skutečnosti je nad 50 %. Hlavní příjem Kosova byl už za jugoslávské doby - bodejť teď - byli dělníci, kteří pracovali ve Švýcarech, v Rakousku, v Německu atd. a posílali svým rodinám peníze. To je jedna z dobrých vlastností kosovského obyvatelstva, ten silný rodinný cit, že opravdu ty peníze byly posílány domů. Proto ono množství malých domečků, které je vidět v Kosovu. Když tam přiletíte, podíváte se, kolik nových budov tam vzniklo.

Dokavad se nepodaří vybudovat v Kosovu samotném jistý průmysl, jisté možnosti výdělku tam, otevřít doly atd., tak samozřejmě ta bída bude pokračovat. A z bídy pocházejí nejrůznější sociální problémy i poměrně silná kriminalita, i to, že gangy, které mají své kořeny v mafii, působí v jiných zemích ve střední Evropě. A když tu bídu tam vidíte, tak se tomu také nedivíte.

Jediná cesta ven z toho všeho je, že, doufejmež, co nejdřív Kosovo bude včleněno do Evropské unie, poněvadž potom také hranice vůči Srbsku nebo Černé Hoře nebo jiným zemím, nebo Řecku, nebo Albánii, nebudou hrát takovou roli jako dnes, tím také to vyhrocení nacionalismu ustane a hlavně tam přijdou investice. Vzpomeňme si na naše vlastní dějiny v devadesátých letech: teprve když bylo jasno, že vstoupíme do NATO a staneme se členy Evropské unie, tudíž mezinárodní kapitál se cítil jistý, přišly velké investice tehdy do České republiky. To stejné se stane na Balkáně. Teprve když - a to je nepřetržité snažení české diplomacie, aby celá oblast západního Balkánu, ať je to Chorvatsko či Srbsko, ať je to Albánie či Kosovo, ať je to Makedonie, musí vstoupit do Evropské unie. To obrousí nacionalismus, to poskytne možnosti hospodářského vývoje, výdělku, a tím mnoho problémů, které tam existují, zanikne.

Děkuji mnohokrát.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji, pane ministře. Přihlášen do rozpravy je pan poslanec Foldyna a současně se mi na displeji zobrazuje přihláška pana poslance Václava Zemka k faktické poznámce. Je tomu tak? (Poslanec Zemek souhlasí.) Tak, pan poslanec Zemek má dvě minuty k faktické.

 

Poslanec Václav Zemek: Vážená paní předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové, já bych si dovolil trošku nesouhlasit s tou chudobou. Já jsem tam byl minulý týden v Kosovu zrovna, a tolik nových postavených domů a tak plně obsazené restaurace během pracovní doby jsem tedy v životě neviděl. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Nyní má slovo pan poslanec Foldyna. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Foldyna: Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená paní místopředsedkyně a vážená vládo, já nebudu zastírat, mně se nemluví jednoduše a řekl bych ani nezaujatě. Srbsko je mou druhou vlastí. A to, co jsem tady slyšel z úst pana místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí, mě trošičku rozesmutnělo.

Exkurs do historie, ale jenom poloviční, když se uvádějí záležitosti, které jsou prostě možná historického charakteru a z půlky jsou pravdou. A slyšíte dobře - já říkám, z půlky jsou pravdou.

Víte, československých prezident Tomáš Garrigue Masaryk v době, kdy byl poslancem Říšského sněmu v roce 1909 a 1911, zastupoval v Bosně 57 Srbů, kdy vykonstruovaný politický proces, jako že tito lidé jsou obviněni z vlastizrady, byly postaveny šibenice, a celá věc se opakovala tak, jako ji dnes vidíme - akorát moderní slova dneska jsou použita - všechny věci byly vykonstruovány, tak byly připraveny šibenice pro tyto Srby. A ten náš první prezident měl tu odvahu postavit se té většině, tomu establishmentu rakousko-uherskému, a obhajoval politiku pravdy. A všech těch 57 lidí bylo osvobozeno na konci toho procesu.

V roce 1918, když vznikla Jugoslávie a vznikalo Československo, tak Tomáš Garrigue Masaryk, když se vracel do Prahy, měl v kapse srbský pas.

(Velmi důrazně:) Já se stydím prostě, stydím se, pane místopředsedo vlády, za to, že jste uznali stát, který byl uloupen suverénnímu státu! Vy jste popřel tady, že existuje rezoluce Rady bezpečnosti 1244, která říká, že Kosovo na základě dohody je integrální součástí Jugoslávie a nástupnického státu Srbska. Nikdy tato rezoluce Radou bezpečnosti a OSN nebyla zrušena! Vy jste to prostě ignorovali! Ignorovali jste Helsinskou smlouvu, kterou Srbsko podepsalo a nástupnictví převzalo za Jugoslávii. Ignorovali jste mezinárodní právo. A do čela kosovského státu jste postavili Hashima Thaçiho. A já říkám postavili! Protože se na tom spolupodílíme. Je to pokračování politiky Benita Mussoliniho, a já se za to stydím. Stydím se za to! Stydím se za vás, pane místopředsedo vlády, že uznáváte to, že tito lidé na Kosovu nejsou morálně čistí! Že do roku 1998 byla UÇK na seznamu teroristických organizací. Vy na to zapomínáte! Vy to rádi neuvádíte!

Dámy a pánové, zahraniční výbore, ctěný parlamente, tak pojeďte se mnou toho Kosova. A já vám ukážu, jak jsou dodržována lidská práva. Pojeďte se mnou na ty enklávy těch Srbů. Ano, byla zrušena ústava Tita z roku 1974, ale byly zachovány všechny, všechny duplicitní orgány, to znamená, byla vyučována albánština, resp. všechny ty věci, které ta národnostní menšina většina potřebovala, nicméně byly to ignorovány. Do Kosova byly dováženy zbraně ze států, které jsou v současné době v NATO. Přes Albánii bylo transportováno do Kosova spousta teroristických záležitostí. Vy jste to ignorovali! Vy jste naši republiku dostali do hanby. Říkáte uznali. A kdo to uznal?

První tyto státy, kdo to uznal. Přátelé, není to divné, že v roce 1938 podepsali mnichovskou dohodu Německo, Itálie, Anglie a Francie? Není to divné, že Kosovo jako první uznaly tyto stejné státy a k nim se přidal Afghánistán? Není to divné, že ani Vatikán neuznal? Že existuje 191 států, a jenom 76 uznalo pod nátlakem USA a Německa? Jsme nějakým satelitem Německa nebo Spojených států?

Já se prosím stydím za den hanby, kdy ČR uznala Kosovo, které vzniklo protistátně! A já tady říkám: Kosovo bylo, je a bude srbské, přátelé, i kdybyste uznali cokoliv! Pravda se nedá popřít!

Děkuji. (Potlesk poslanců ČSSD.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP