(10.10 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Mám tady dalšího přihlášeného, pana poslance Hamáčka. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Hamáček: Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové, já jsem docela rád, že dnes máme možnost o takto závažné věci debatovat, a docela jsem rád, že o tom debatujeme i poté, co tady z řad mých kolegů musely zaznívat poznámky o tom, jak se vláda chová k poslancům a k Poslanecké sněmovně a jak respektuje svou odpovědnost vůči této Sněmovně tím, že na interpelace nechodí a není schopna, nebo pan premiér není schopen zajistit adekvátní zastoupení.

A pokud si vzpomeneme na rok 2008, tak tady probíhaly velmi dlouhé a komplikované debaty jak v zahraničním výboru, tak v Poslanecké sněmovně o budoucím statusu Kosova. Doonce existuje usnesení Poslanecké sněmovny přijaté v roce 2008, které jasně říká, jakým směrem by ČR měla postupovat ve věci budoucího statusu Kosova a za jakých podmínek bychom měli se k té věci postavit. Vláda i přes toto usnesení odjela z Prahy do Teplic na výjezdní zasedání a Kosovo uznala. Proti vůli Parlamentu, proti usnesení zahraničního výboru. Já mám pocit, že to je docela zásadní věc a je dobré si to dnes připomenout.

Já samozřejmě nemám radost z toho, co se v Kosovu děje, i když bych mohl říkat: my jsme vám to říkali, my jsme na to upozorňovali. Ale nemám z toho radost proto, že situace je samozřejmě velmi komplikovaná, a ve chvíli, kdy čelní politici státu, který ČR uznala, jsou obviňováni ze zločinů, obchodování s lidskými orgány, nebo minimálně povědomí o tom, že takovéto obchody probíhaly, tak to je závažné obvinění a bohužel já nevidím, že by ČR v této věci cokoliv dělala. A mrzí mě to! A přidávám se k tomu, o čem zde mluvil Jaroslav Foldyna.

Možná, pane ministře, když už tedy nechceme nic dělat na půdě EU nebo jiných orgánů a institucí, možná bychom mohli udělat jednu věc: Zahraniční výbor několikrát projednával úspory a šetření v oblasti rozpočtu Ministerstva zahraničních věcí. Zavíráme ambasády po celém světě v destinacích, které jsou pro nás ekonomicky důležité. Já bych věděl o jedné ambasádě na Balkáně, kterou bychom mohli zavřít hned! Děkuji. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. S další faktickou poznámkou je přihlášena paní poslankyně Konečná. Dříve než přistoupí k mikrofonu, seznámím vás s dalšími dvěma omluvami. Z dnešního jednání se omlouvá pan ministr Leoš Heger v době od 16.30 hodin z pracovních důvodů a dále se z odpoledního jednání omlouvá pan poslanec Jiří Skalický.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji, paní předsedající. Pane vicepremiére, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, protože se ztotožňuji s kolegou Hamáčkem a myslím si, že to první a to nejrychlejší, co bychom mohli udělat ve vyjádření toho, co si myslíme o současné podobě Kosova, o současných lidech, kteří tam vládnou, by bylo právě zavření naší ambasády v této zemi.

Ale dovolte mi dotaz na pana ministra zahraničních věcí, protože ono to není tak úplně pravda, že všechno, co tady říkal, se netýká Evropy, že to, co si my myslíme, si myslí celá Evropa. My jsme byli v lednu tohoto roku na Radě Evropy, kde byla přijata dokonce většinově, velmi silnou většinou, zpráva Dicka Martyho právě o těch zločinech, které se konaly v Kosovu, které se týkaly mučení zajatců, obchodu s lidskými orgány, pašování drog. Z těchto zločinů v této zprávě jsou obviňováni vrcholní představitelé Kosova, kteří dodneška jsou vrcholnými představiteli Kosova. A já chápu, že na to v ČR, v té naší malé kotlině, můžeme mít jakýkoliv názor, ale pokud mezinárodní vyšetřovatelé, člověk, jako je Dick Marty, který je světově uznávaným advokátem, přizná a uzná, že k těmto věcem docházelo a že je třeba je prošetřit, prosím, nezabývejme se tady tím, že my to dělat nebudeme jenom proto, že se nám to zrovna nehodí! Prosím, neodmítejme tuto iniciativu a aktivitu. Já si myslím, že to je právě věc, ke které bychom se měli připojit ve chvíli, kdy i samo Ministerstvo zahraničních věcí velmi často deklaruje, že lidská práva a dodržování lidských práv jsou tím nejdůležitějším konceptem naší české zahraniční politiky. Pokud to chceme dělat a chceme to brát vážně a nechceme to brát pouze jako politický nástroj, potom bychom tam, kde jsou porušována nejblíž k České republice, a to je právě Kosovo, měli umět zcela razantně zasáhnout. A to já bohužel zatím nevidím! (Potlesk v levé části sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ještě vás chci seznámit s omluvou pana poslance Koskuby, který se omlouvá v době od 11.45 hodin dnešního dne z pracovních důvodů.

Hlásí se ještě někdo do této rozpravy? Pan místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg. Prosím, máte slovo, pane ministře.

 

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg: Krátce bych jenom tady rád poreferoval, jak situace vypadá kolem zprávy Dicka Martyho. 14. 12. 2010, tedy dva dny po kosovských parlamentních volbách, se na veřejnost dostala zpráva Rady Evropy zpravodaje Dicka Martyho, která obsahuje závažná obvinění premiéra Kosova Thaçiho. Dle ní se Thaçi podílel na obchodu s lidskými orgány během a těsně po kosovsko-srbském konfliktu na přelomu let 1999 a 2000. Jak kosovští, tak albánští představitelé označili zprávu za nepřijatelný útok na mladý stát a snahu o pošpinění jeho boje o nezávislost. Dick Marty se ve své zprávě odvolává též na výsledky vyšetřování EULEXu, které dle něj zločiny Thaçiho prokazují. EULEX již požádal Dicka Martyho o předání případných důkazů, které ve zprávě zmiňuje.

Dne 25. ledna 2011 přijalo Parlamentní shromáždění Rady Evropy rezoluci, která mj. vyzvala EULEX k důkladnému prošetření obvinění a představitele Kosova, Srbska a Albánie ke spolupráci při vyšetřování. Albánie již vyzvala EULEX k vedení vyšetřování i na svém území, kde se dle zprávy jedna z klinik, kde se orgány zadrženým odebíraly, nachází. EULEX se po přijetí rezoluce začal vyšetřováním zabývat.

Srbsko však s pověřením EULEXu vést vyšetřování nesouhlasí. Srbský ministr zahraničních věcí Vuk Jeremić zaslal po konzultaci s ruským ministrem Lavrovem dne 20. 4. 2011 dopis generálnímu tajemníkovi OSN s žádostí o ustanovení zvláštního tribunálu pro vyšetření obvinění obsažených v Martyho zprávě. Srbsko argumentuje především teritoriálním omezením působnosti EULEXu a pak požadavkem rovného přístupu, kdy by měl obvinění vyšetřovat podobný tribunál, jako byl Mezinárodní tribunál pro bývalou Jugoslávii v případě ostatních obvinění z válečných zločinů v regionu. Tento mezinárodní tribunál se vzhledem ke svému končícímu mandátu totiž nemůže již obviněními obsaženými v Martyho zprávě zabývat.

Krátce a dobře, prošetření těchto zločinů konečně začíná probíhat.

Já bych ctěné poslankyně a poslance rád o jedné věci ujistil - že Ministerstvo zahraničí ČR, česká vláda i já sám neznám rozdíl mezi státy velkými a menšími, spřátelenými nebo protivníky, co se týká lidských práv. Budeme tato hájit všude, a tudíž jsme se také vždy zasadili o potrestání válečných zločinů. Jak známo, já osobně jsem při svém bývalém pobytu na Ministerstvu zahraničí prosadil naše členství v Mezinárodním trestním soudu. I to byl závažný krok k tomu. Budu i tento případ sledovat.

Jak známo, Dick Marty byl druhý Švýcar, který to obvinění vznesl. Už paní Del Ponte o tom mluvila. Doufám, že se tyto věci objasní, byť předpokládám, že to bude ještě velmi složitý a dlouhý proces.

Děkuji mnohokrát. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP