(10.40 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano, pan poslanec Ohlídal jako interpelující poslanec podává návrh, aby Sněmovna vyslovila nesouhlas s odpovědí ministra zahraničních věcí. Přivolám naše kolegy z předsálí a všechny vás na vaši žádost odhlásím. Požádám vás, abyste se znovu přihlásili hlasovacími kartami. Počkám, až se ustálí počet přihlášených...

 

V tuto chvíli zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro návrh pana poslance Ohlídala. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 35 z přihlášených 92 poslanců pro 44, proti 43. Tento návrh nebyl přijat.

 

Ukončuji projednávání této interpelace. Přistoupíme k projednávání interpelace další. Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Josef Dobeš odpověděl na interpelaci pana poslance Ivana Ohlídala ve věci nekoncepčnosti kroků na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Interpelace spolu s odpovědí nám byla předložena jako tisk 303. Žádám pana poslance, aby se ujal slova.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, bohužel pan ministr Dobeš není opět přítomen, ale já chci, aby se písemná interpelace projednala. Proto tuto interpelaci stahuji a naložím s ní podle svého uvážení v budoucnosti.

Ještě než odejdu od mikrofonu, bych chtěl reagovat znovu na situaci, která se týká dlouhodobé a pravidelné neúčasti většiny ministrů, včetně premiéra, na písemných a vlastně i ústních interpelacích, jak víme ze zkušenosti. Chci reagovat prostřednictvím usnesení, které si zde dovolím Sněmovně předložit.

Navrhuji následující usnesení: Sněmovna pověřuje organizační výbor projednáním opakované neúčasti ministrů české vlády na písemných a ústních interpelacích. Další část usnesení zní: Sněmovna zároveň ukládá organizačnímu výboru, aby se svými závěry z tohoto jednání seznámil Sněmovnu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane poslanče. Já vám bohužel nemůžu v tomto návrhu vyhovět. V případě, že o takovém usnesení budeme hlasovat, musíme zařadit nový bod a v rámci nově zařazeného bodu o tomto hlasovat. V rámci bodu interpelace se můžeme usnesením vyjadřovat pouze k tomu, zda Sněmovna souhlasí, nebo nesouhlasí s odpovědí ministra na interpelace. Beru tedy na vědomí, že tuto interpelaci stahujete.

Ještě jednou pan poslanec.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Vážená paní místopředsedkyně, já jsem si uvědomil, že jsem navrhoval usnesení ne zcela v souladu s jednacím řádem Sněmovny. V tom jste měla pravdu. Jenom chci oznámit Sněmovně, že zítra navrhnu zařazení nového bodu, v rámci něhož by se toto usnesení dalo uplatnit. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano, pane poslanče, takto to bude v pořádku. Tuto interpelaci tedy pro dnešní projednávání stahujete.

My přistoupíme k projednávání interpelace následující. Předseda vlády Petr Nečas odpověděl na interpelaci poslance Miroslava Váni ve věci státního rozpočtu. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako tisk 312. Já prosím pana poslance Váňu, aby se ujal slova. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Miroslav Váňa: Dobrý den. Já chci požádat, paní předsedající, z důvodu nepřítomnosti pana premiéra o stáhnutí své interpelace a o zařazení na další schůzi Sněmovny.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano, děkuji, pane poslanče, takto to bude vykonáno. Ukončujeme tedy pro dnešní den toto projednávání.

Přistoupíme k následující, a to poslední dnešní písemné interpelaci. Předchozí ministr dopravy Vít Bárta odpověděl na interpelaci poslance Zdeňka Boháče ve věci situace ohledně klíčových dopravních staveb na Přerovsku. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako tisk 313. Prosím pana poslance Boháče, aby se ujal slova. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Zdeněk Boháč: Pěkné dopoledne. Děkuji za slovo, paní předsedající. Páni ministři, dámy a pánové, předstupuji s interpelací týkající se klíčových dopravních staveb na Přerovsku. Já tedy považuji tuto interpelaci, kterou jsem písemně adresoval tehdejšímu ministrovi dopravy Vítu Bártovi, který již není ministrem, za zásadní. Nevidím zde ve Sněmovně nového ministra dopravy, tedy ministra Šmerdu, takže mi nezbývá nic jiného, než interpelaci stáhnout a podat ji tedy na příští schůzi Sněmovny, věře tedy, že pan nový ministr dopravy bude přítomen.

Neodpustím si tedy pár slov k této interpelaci, protože skutečně záležitost kolem dopravy ve městě Přerově a nejbližším okolí je tak zásadní a tak dlouho řešena, že jsem opravdu přistoupil k institutu písemné interpelace, je to poprvé za pět let, co jsem poslanec, věře tedy, že písemná interpelace něco vyřeší a dostane se mi patřičné odpovědi. Ale samozřejmě odpověď od ministra Bárty nebyla pro nás, občany města Přerova, úplně tak ideální.

Poprvé jsem jednal na toto téma, nepletu-li se, s Ing. Peltrámem, ministrem dopravy v roce 2002-2003, kdy mi ministr Peltrám přislíbil dokončení obchvatu města Přerova, nebo započetí této dopravní stavby v roce 2003. Od té doby možná dalších šest či sedm ministrů dopravy, se kterými jsem jednal na toto téma, opět jen slibovalo. A výsledek je takový, že v dnešní době padesátitisícovým městem Přerov projíždí více než 22 tisíc zejména tedy kamionů denně, což samozřejmě překračuje veškeré hygienické normy, limity, polétavý prach, hluk, budovy jsou staticky narušeny. Já si myslím, že po dokončení úseku, který bude končit v Říkovicích, což je přilehlá obec u Přerova, na podzim letošního roku dojde opět k dopravní kalamitě. Přerov bude neprůjezdný, i když se tedy počítá se stavbou průtahu městem Přerovem, ale bez vyřešení obchvatu tohoto města, což by se v podstatě jednalo o úsek 25 km s náklady 14 mld., a tím by byla dokončena po čtyřiceti letech páteřní komunikace této země - dálnice D1. Po čtyřiceti letech by se tak vyřešila situace pro občany města Přerova i přilehlých obcí, kde je ta situace nesmírně vážná, velice vážná, a vyřešila by se právě tímto obchvatem. Ale podle vyjádření emeritního ministra Bárty se v nejbližších letech tedy s dostavbou této páteřní komunikace D1 nepočítá.

Znovu opakuji - po čtyřiceti letech nemáme dokončenu tuto část dálnice a investované desítky miliard samozřejmě nesplňují svůj účel, neb úsek mezi Říkovicemi a Přerovem a Přerovem a Lipníkem nad Bečvou zůstává nadále nepokryt dálničním obchvatem. Takže situace, znovu opakuji, je pro naše občany nesmírně vážná. Já se tedy budu snažit o zařazení na příští schůzi Sněmovny.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji, pane poslanče. Tuto interpelaci jste z dnešního projednávání stáhl.

Můžu konstatovat, že jsme tímto vyčerpali všechny písemné interpelace pro dnešní projednávání určené. Budeme pokračovat v 11 hodin pevně zařazenými body.

 

(Jednání přerušeno v 10.49 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP