(11.20 hodin)
(pokračuje Benda)

Myslím, že my bychom v tomto směru měli být opravdu maximálně na straně občanů, slušných lidí, protože prostě není dobře, aby kvůli tomu, že chceme odstíhat - nebo že státy chtějí odstíhat tu tam pár teroristů, o každém z nás byly vedeny, shromažďovány, pět let uchovávány veškeré údaje bez toho, abychom měli sebemenší kontrolu nad tím, jak s těmito údaji je posléze nakládáno.

Vím, že tenhle problém je jakoby dílčí, protože se týká mimoevropských letů, ale velmi se objevují v Evropské unii tendence říct nejenom mimoevropských letů, ale dejme to i na všechny vnitroevropské lety. Když už to někdo vede, tak pokud možno ať to tedy všichni mají možnost a povinnost vést a předávat všem policejním a dalším složkám.

Velmi prosím, abychom dávali na toto pozor. A jsem strašně rád, že se výbor pro evropské záležitosti rozhodl tuto věc zařadit na sněmovnu - že přijímá, navrhuje usnesení, které navrhuje, abychom opravdu v každé chvíli vždy věděli, že stíhání zločinců je sice vznešený úkol, ale ochrana soukromí jednotlivce je ústavní princip, který v této zemi máme a musíme ho dodržovat. A že se nemůžeme podřizovat tomu diktátu, úřednickému diktátu, kterému se ten svět zdá takhle jednodušší.

Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Bendovi. Prosím nyní o slovo paní poslankyni Kateřinu Konečnou. A pak zde mám ještě dvě přihlášky - pana poslance Hojdy, pana poslance Kubaty. Slovo má paní poslankyně Kateřina Konečná.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji. Paní předsedkyně, kolegyně a kolegové, dovolte mi pár poznámek. Předně mi dovolte poděkovat evropskému výboru za to, že nevzal na vědomí pouze to, že taková zpráva existuje, ale přijal i ty body 2 až 6, které žádají, považují, domnívají se a upozorňují. Prostě - říkají nám, že něco není v pořádku.

Potom se musím přiznat, že nechápu bod 1 - že to bereme na vědomí, když to není v pořádku. Pro mě je Úřad pro ochranu osobních údajů, musím říct, velmi váženým úřadem. A ve chvíli, kdy mě tento úřad upozorňuje na to, že v Evropském parlamentu vzniká legislativa, která je v rozporu s Ústavou České republiky a která vůbec nezaručuje ochranu práv podle Ústavy České republiky, tak si nemyslím, že bychom tuto legislativu od prvopočátku - byť chápu, že je to první krok, byť chápu, že se to může dále upravovat - měli brát na vědomí. Byť jenom brát na vědomí, ne s ní souhlasit. Myslím si, že je to takový ten začátek toho, co už možná potom nebudeme moct moc ovlivnit. A to je věc, na kterou jsem se chtěla zeptat pana ministra, když tady o tom mluvil.

Pan ministře, vy jste tady velmi krátce, ale je mnoho ministrů, kteří si z usnesení Poslanecké sněmovny dělají, s odpuštěním, trhací kalendář. Když se podíváte na usnesení, která jsme tady přijímali za posledních x let... A zrovna jsme to tady zhruba před hodinou řešili: Poslanecká sněmovna přijala, že nesouhlasí s uznáním Kosova, a vláda České republiky si Kosovo uznala asi 14 dnů poté. Já bych od vás chtěla slyšet záruku toho, že opravdu to, co vám doporučuje výbor pro evropské záležitosti, budete v plné míře prosazovat. A v případě, pokud to prosazeno do této evropské legislativy nebude, tak by mě zajímalo, co se stane. To znamená jak se k tomu Česká republika opravdu postaví a zda bude nějak bránit tomu, aby tento návrh směrnice byl přijat.

Myslím si, že pokud by tam přetrvaly ty nedostatky, na které evropský výbor - a znovu opakuji: děkuji panu předsedovi i členům evropského výboru, že se tím takto podrobně zabývali - přetrvávaly a my bychom neměli další variantu, jak se k tomu vyjádřit či zamítnout, tak si myslím, že by to byla velká chyba. A pak by pro mě bylo velmi špatné. A chtěla bych všechny upozornit na to, že sice možná podle všech děláme první krok, ale pro tuto Poslaneckou sněmovnu také poslední, a můžeme si potom za rok až dva, kdy tato směrnice přijde na přetřes úplně definitivně, říkat: No, možná jsme tehdy měli být důraznější.

Takže to bych chtěla slyšet od pana ministra - tedy zda opravdu bude trvat na tom, že toto jsou zásadní připomínky, že přes to vlak nejede a bez toho s tím Česká republika nebude souhlasit. Dále bych chtěla slyšet, jak je možné, že když úřad, který chrání osobní údaje občanů České republiky, vyjádří zcela nesouhlasné stanovisko, že se přes to všechno nadále tímto zabýváme, bez toho, abychom to nějak dále komentovali kromě důvodové zprávy.

A na závěr mi dovolte, protože bych nerada vystupovala potom už znovu, zda by bylo možné při hlasování o tomto usnesení hlasovat jednotlivě, po bodech, resp. pro mě zásadní je oddělit bod 1, bere na vědomí, od ostatních bodů, které žádají vládu, považují, domnívají se atd.

Dovolte mi vyslovit názor, že Komunistická strana Čech a Moravy tady vždy - a bylo to u jmenné evidence cestujících, kdy jsme sjednávali smlouvu se Spojenými státy americkými, s Kanadou a s dalšími státy - upozorňovala na to. A tady si dovolím souhlasit s kolegou Bendou prostřednictvím paní předsedající, že jakékoliv seznamy, jakékoliv evidence jsou velmi nejistým nástrojem. A já si troufnu říci: až v poslední míře nástrojem protiteroristickým, protože to zneužívání je velmi jednoduché.

A na to tady vlastně upozornil i pan ministr, když tady o návrhu mluvil, když řekl, že sice po 30 dnech budou data jakoby zamaskována a oddělena, nicméně kdyby náhodou vznikla potřeba, tak mohou být velmi jednoduše spojena. A to, myslím, si potom nehrajme na to, že nějaká data budeme někdy někde oddělovat v nějakém systému, ale řekněme si upřímně, že prostě každý, každý z nás, když poletí kamkoliv, zaplatí jakoukoliv kreditní kartou, se dostane do seznamu, který - a teď mi dovolte říct velmi vážnou myšlenku, ale já prostě nemám jistotu, že bude ochráněn natolik, aby k němu neměli přístup lidé, kteří k tomu nejsou kompetentní, nemají k tomu důvody a tyto údaje hlavně nezneužijí.

Proto je pro mě toto zatím nepřijatelné a pro celý poslanecký klub KSČM také. A já si nedovedu představit, že vezmu na vědomí něco, co je sice v začátku, ale co už potom nebudu moct ovlivnit a co narušuje soukromí občanů České republiky. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Nyní s přednostním právem požádám o slovo pana ministra Radka Johna. Poté je přihlášen pan poslanec Pavel Hojda.

 

Místopředseda vlády ČR Radek John: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych jenom informoval - toto je široce diskutováno v rámci Evropské unie, zabývá se tím Rada pro vnitro a spravedlnost, naposledy v Lucemburku v minulých dnech. Situace je taková, že dvacítka z 27 států je pro. Čili je tam kvalifikovaná většina. A Evropa se pro tuto směrnici prostě rozhodne. A dokonce ty státy, které se setkaly s terorismem, jako je Británie, některé severské státy a Francie, ty, které to zažily, ty by to velmi rády rozšířily i na vnitroevropské lety.

Tak jenom k této diskusi. Evropa je rozhodnuta směrnici přijmout a má na to většinu. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji, pane ministře. Prosím nyní o slovo pana poslance Pavla Hojdu. A po něm je přihlášen pan poslanec Jan Kubata.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji. Paní předsedkyně, páni ministři, já výjimečně budu souhlasit i s poslancem Markem Bendou. Dostáváme se postupně do velice absurdní situace. Úředníci Evropské unie připraví některé návrhy směrnic, které mají údajně zjednodušovat činnost, zjednodušovat boj proti terorismu, ale my se dostáváme do situace, kdy se o nás vedou různé evidence.

Teď trošičku odbočím. Například se teď objevila velká aféra Sony PlayStation, kde se dostaly do nepovolaných rukou údaje o 10 milionech lidí, kteří byli vlastně evidováni v Sony PlayStation. A jsou tam veškeré údaje, které v podstatě budou i shromažďovány a jsou někde shromažďovány u leteckých společností.

Já se obávám jedné věci. V České republice sice máte povinnost se evidovat podle bydliště. Vůbec prakticky není povinnost, abyste se na tom bydlišti zdržovali. Celá řada lidí je evidována například na městských úřadech, a přitom někde bydlí, někde jsou ve skutečnosti a fyzicky. Pokud bude chtít Evropská unie - a zřejmě i ostatní státy - doopravdy chtít docílit toho, aby se takzvaně bojovalo proti terorismu a závažným trestným činům, tak asi nezbude nic jiného, než aby se to rozšířilo samozřejmě i na mezinárodní dopravu vlakovou, mezinárodní dopravu lodní, mezinárodní dopravu autobusovou, protože to je samozřejmě také doprava, kde se pohybuje velké množství lidí. A můžeme říci, že v Evropě to platí i pro více lidí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP