(11.30 hodin)
(pokračuje Hojda)

A nakonec to dopadne tak, že každý člověk bude asi muset mít v sobě čip, aby byl doopravdy dosledovatelný a vysledovatelný a aby o něm byly veškeré údaje, protože jinak přece proti tomu terorismu a závažným trestným činům ani nebude možné bojovat.

Čili já se této směrnice, tak jak je předkládána a jak je myšlena, velmi obávám a myslím si, že doopravdy snad není ani prvotním účelem boj proti terorismu, ale evidovat, kdo jak se pohybuje, kde se pohybuje, a možná z toho někdy vysledovat, že se mohl zúčastnit a může být podezřelý z některých trestných činů.

Pro mě je takováto směrnice a takovýto způsob uvažování naprosto nepřijatelný. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Hojdovi. Pan poslanec Jan Kubata má slovo nyní, po něm je přihlášen pan poslanec Milan Urban.

 

Poslanec Jan Kubata: Vážená paní předsedkyně, vážená vládo, vážené dámy a pánové poslanci, já jsem členem výboru pro evropské záležitosti, takže mé stanovisko k usnesení je jednoznačně podporující.

Ale musím tady v krátkosti reagovat na informaci pana místopředsedy vlády Johna. Já jsem přesvědčen, že stále žijeme v samostatném státě, svébytném, a tato Sněmovna, byť se mnohdy tak nechová, je vrcholným politickým reprezentantem tohoto státu. A je naší povinností opravdu upozornit na to, že mnoho dobrých myšlenek dláždí cestu do pekel.

Je prostě jasné, že si musíme klást otázku, až kam chceme ostříhat základní lidské právo na ochranu soukromí a ochranu svobod. Musím říct, že jsem celkem překvapen argumentací zde kolegů z komunistické strany, ale příjemně překvapen, protože ochrana soukromí a svobod mnoho desítek let nepatřila k jejich prioritám. A jsem rád, že se to výrazně mění.

Je také potřeba říct, a tady chci pouze opravit pana předřečníka, že aféra Sony nebyla o deseti milionech osobních údajů, ale o několika desítkách, skoro devíti desítkách milionů osobních údajů. A to není jenom o penězích. To je už opravdu věc, která jasně ukazuje na to, že počítačoví hackeři dokážou nabourat sebelépe chráněné systémy, a veškeré shromažďování takovýchto osobních údajů je pro budoucnost a pro špiclování velmi, velmi dobré.

Šest let jsem jako primátor města zastupoval Svaz měst a obcí ve Výboru regionů Evropského parlamentu a musím jednoznačně konstatovat, že Evropská unie, ale bohužel i symbol demokracie Spojené státy mnohdy zneužívají ten opravdu důležitý boj proti terorismu k tomu, aby zabraňovaly a potlačovaly ochranu našich práv a svobod. Proto je pro mě velmi důležité, i když to pravděpodobně bude v Evropském parlamentu schváleno, aby Sněmovna vyslala jasný signál, že si zkrátka takovouto cestu nepřeje.

Děkuji za pozornost. (Potlesk z pravé části sálu.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Kubatovi. Pan kolega Milan Urban je dalším přihlášeným, po něm je zde přihláška pana poslance Antonína Sedi.

 

Poslanec Milan Urban: Vážená paní předsedkyně, kolegyně, kolegové, možná si někteří vzpomenete, jak jsem tu kdysi velmi hlasitě, důrazně protestoval proti jiné evropské směrnici, která se týkala evidence telefonických i elektronických komunikací, a tehdy se mi zdálo, že jsem v tom trochu sám. A posléze došlo k přijetí této směrnice, resp. zákona, kterému jsme říkali špiclovací - připomenu, že šlo tehdy o evidenci každého telefonického hovoru, i nedokončeného telefonického hovoru, kde operátor měl za povinnost evidovat za prvé kdo komu volá, v kolik to je hodin, kde se nachází ten příslušný elektronický přístroj - a tak bych mohl pokračovat.

Tehdy ta norma prošla i díky Občanské demokratické straně, což dnes nechci kritizovat, protože posléze došlo k prozření - myslím, že se na tom podílel pan poslanec Marek Benda výrazně - a poučení z této normy se promítá do projednávání té současné, protože ta obezřetnost je zde dnes již při projednávání této normy ještě v podobě, kdy ji neschvalujeme, jaksi se s ní seznamujeme, a já si myslím, že to je něco podobného.

Boj s terorismem, to jistě nelze podceňovat. Ale občanské svobody je třeba hájit. Z tohoto pohledu si myslím, že ten návrh vzít na vědomí je skutečně příliš silný, alespoň pro mě, protože vzít na vědomí znamená souhlasit. Já bych si tedy také přál, aby to hlasování bylo oddělené a abychom se skutečně na toto vážné téma, na téma boj s terorismem versus ochrana občanských svobod, bavili velmi citlivě a každý detail poměřovali na lékarnických váhách, abychom zase později, posléze, nemuseli tyto kroky nějak vracet a řešit složitým způsobem.

Tedy to prozření Občanské demokratické strany teď vnímám jako silnější. Když tu byly výrazy o ochraně osobních dat a stavěli se za to předřečníci, registroval jsem poměrně značný potlesk v Občanské demokratické straně. Tedy má obava, že tady vznikne nějaký další špiclovací zákon je poměrně malá, ale přesto bych doporučoval, abychom to společně pohlídali. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Tak to byl pan poslanec Milan Urban. Nyní prosím o slovo pana poslance Antonína Seďu, dále je přihlášena paní poslankyně Lenka Kohoutová.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, paní předsedkyně. Vážený pane ministře, vážení členové vlády, dámy a pánové, já bych byl dalek jako člen výboru pro obranu a bezpečnost, abych nepodporoval boj proti organizovanému zločinu či terorismu. Mám trošku problém vždycky s mírou efektivity toho boje.

Souhlasím s řadu předřečníků, kteří tady upozorňovali na analýzu dopadů právě s ohledem na ochranu osobních údajů, Listinu základních práv a svobod apod.

Já bych se chtěl zeptat ale pana ministra, protože ono to také něco bude stát. Tato vláda je vládou rozpočtové odpovědnosti, tak bych se chtěl zeptat pana ministra, zda má vyčíslené náklady ať již na pořízení toho orgánu, který to má vlastně všechno šmírovat, a také, jaké jsou provozní náklady na rok. Ono se to nebude totiž týkat pouze vlády nebo státních institucí, ale ono se to bude především týkat také našeho leteckého dopravce. Takže bych poprosil, pane ministře, jestli máte tyto informace, a jak se díváte vlastně na ty náklady, které by měly jít z rozpočtů a z peněz daňových poplatníků. Děkuji za odpověď.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane poslanče. Prosím nyní o slovo paní poslankyni Lenku Kohoutovou, poté je přihlášena paní poslankyně Kateřina Konečná.***
Přihlásit/registrovat se do ISP