(12.40 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane kolego. Otevírám obecnou rozpravu. Táži se, kdo se do ní hlásí. Žádná přihláška není, proto obecnou rozpravu končím a je před námi hlasování o návrhu na přikázání. Organizační výbor navrhuje přikázat tento návrh k projednání výboru zahraničnímu. Má někdo, prosím, jiný návrh? Není tomu tak.

 

Zahajuji hlasování číslo 47. Ptám se, kdo souhlasí s přikázáním výboru zahraničnímu. Kdo je proti tomuto návrhu na přikázání?

Hlasování pořadové číslo 47, přítomno 125, pro 90, proti nikdo. Konstatuji tedy, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání výboru zahraničnímu. Tím končím projednávání bodu 71, sněmovního tisku 288 v prvém čtení.

 

A jsme u bodu

72.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných
věcí po vnitrozemských vodních cestách podepsaná dne 26. května 2000
a její Předpisy ve znění platném k 1. lednu 2009
/sněmovní tisk 308/ - prvé čtení

Pan ministr Kalousek, ministr financí, bude tak laskav, že tento návrh uvede. Prosím, pane ministře.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo. Paní předsedkyně, dámy a pánové, dovolte, abych v zastoupení pana ministra dopravy předložil tuto předlohu.

Jakkoliv to může někdy laické veřejnosti uniknout, po vodních cestách mohou se přepravovat - a někdy se skutečně i přepravují - velmi, skutečně velmi nebezpečné věci. Proto ve své osvícenosti zasedla Evropská hospodářská komise OSN ve spolupráci s Ústřední komisí pro plavbu na Rýně a vypracovala doporučení, která mimořádně zdařilým způsobem sjednocují právní úpravu přepravy nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách v rámci evropského kontinentu, což, jak jistě chápete, bude mít mimořádně příznivý dopad na podnikatelské prostředí. Proto si dovoluji požádat o laskavé schválení.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane ministře. Prosím o slovo zpravodaje pro prvé čtení, pana poslance Jaroslava Foldynu.

 

Poslanec Jaroslav Foldyna: Ještě jednou dobrý den. Vážené kolegyně a kolegové, zřejmě moje bývalé povolání kapitána dálkové plavby mi postoupilo i projednání tohoto zákona a doporučení jako zpravodaje. Pan ministr uvedl všechny podstatné a důležité věci. Já doporučuji, aby tato norma byla postoupena zahraničnímu výboru, neboť ty přepravy, jak jste si všimli, se především odehrávají směrem od našich hranic dále.

A současně, tak jak jsem konzultoval věci s ministrem dopravy nebo s Ministerstvem dopravy, doporučuji zkrátit projednávanou lhůtu na 30 dní.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano. To byl pan zpravodaj. Otevírám obecnou rozpravu. Pan kolega Klučka se do ní hlásí. A pana zpravodaje požádám, aby v této rozpravě ještě odkázal na ten návrh na zkrácení lhůty, aby byl přednesen správně.

Pan kolega Klučka.

 

Poslanec Václav Klučka: Vážená paní předsedkyně, pane ministře, přeprava po vnitrostátních řekách může být opravdu velmi nebezpečná, protože tam mohou být velmi nebezpečné chemikálie, látky, které souvisí i s předpisy České republiky v oblasti záchranného systému. Já bych tedy požádal, aby tato norma - právě v jistotě toho, zda odpovídá všem těmto předpisům - byla přikázána také do výboru pro obranu a bezpečnost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano. Pan kolega Foldyna.

 

Poslanec Jaroslav Foldyna: Já ještě při tomto projednávání bych chtěl odkázat - ještě jednou bych chtěl tady zdůraznit - že doporučuji projednat tuto právní normu s odkazem na 30 dnů.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zkrátit lhůtu k projednávání na 30 dnů.

 

Poslanec Jaroslav Foldyna: Zkrátit lhůtu k projednávání na 30 dnů. Promiňte. Tak je to přesně.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano. Zeptám se na další přihlášku do rozpravy. Pan ministr financí Miroslav Kalousek má slovo.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Souhlasím s panem poslancem Klučkou. Přiznám se. Padesát let bydlím na Lužnici, jsem starý vodák a často jsme spolu na lodích vozili velmi, ale opravdu velmi nebezpečné věci, k chemikáliím dosti se blížícím. Z tohoto hlediska doporučuji Poslanecké sněmovně, zda by tuto předlohu neměl projednat i výbor zdravotní. (Výbuch smíchu a potlesk v sále.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Já nechám na laskavém posouzení Sněmovny, zda to někdo navrhne. Hlásí se, prosím, někdo? Já jsem nerozuměla, pokud opravdu je to návrh... Pokud ano... (Ministr financí Kalousek vysvětluje z místa, že to nebyl návrh k projednání ve zdravotním výboru, ale jen návrh k posouzení.)

Nebyl to návrh, bylo to dáno na posouzení. Prosím, zda někdo posoudil a navrhne. Pan kolega Štětina.

 

Poslanec Jiří Štětina: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedkyně, já se divím, že tady z toho je takový smích. Když jsme psali medicínu katastrof, tak - skutečně, to není žádná legrace. Nejedná se jenom o říční dopravu. Jedná se o jakoukoliv dopravu. Já tady plně stojím za kolegou Klučkou, protože oba dva víme, o co jde. Jedná se o integrovaný záchranný systém. A domnívám se, že výbor pro obranu a bezpečnost, který se zabývá IZSem, je na správném místě. A to ostatní? Můžeme to dát třeba i školskému výboru. To potom už je humorné. Ale toto já za moc humorné nepovažuji, protože ti lidé, kteří se podílejí na realizaci a na záchranném systému, vědí, o čem mluví.

Děkuji za slovo. (Potlesk zleva.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane poslanče. Prosím o další přihlášku do obecné rozpravy. Není žádná. Končím tedy obecnou rozpravu. A budeme hlasovat. Nejprve o návrzích na přikázání, poté o zkrácení lhůty.

Nejprve organizační výbor navrhuje přikázat tento návrh k projednání výboru zahraničnímu. Pan kolega Klučka navrhuje výbor pro obranu a bezpečnost. Má někdo další návrh na přikázání? Není tomu tak.

 

Zahajuji hlasování číslo 48. Táži se, kdo souhlasí s přikázáním výboru zahraničnímu. Kdo je pro? A kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 48, přítomno 126, pro 103, proti nikdo. Tento návrh jsme tedy výboru zahraničnímu přikázali.

 

Nyní hlasování o přikázání výboru pro obranu a bezpečnost.

Zahajuji hlasování číslo 49. Táži se, kdo je pro toto přikázání. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 49, přítomno 126, pro 54, proti 29. Tento návrh přijat nebyl.

 

Nyní návrh na zkrácení lhůty k projednání na 30 dnů.

Zahajuji hlasování číslo 50. Kdo souhlasí s tímto návrhem na zkrácení lhůty? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 50, přítomno 126, pro 89, proti 4. Lhůta byla zkrácena.

 

Konstatuji tedy, že tento vládní návrh byl přikázán výboru zahraničnímu. Lhůtu k jeho projednání jsme zkrátili na 30 dnů. Tím končí projednávání bodu 72, sněmovního tisku 308.

 

Skončili jsme tím blok smluv. Děkuji všem zpravodajům i těm, kteří zastoupili své kolegy. Děkuji také všem ministrům i těm, kteří zastoupili své kolegy.

Dámy a pánové, to bylo vše, co jsme mohli dnes dopoledne projednat. Vyhlašuji přestávku do... Prosím, ještě mám pro vás upozornění, zdržte se na svých místech.

Nejprve vyhlašuji přestávku do 14.30 hodin, kdy začnou ústní interpelace, nejprve na premiéra a poté od 16 hodin na členy vlády.

Za druhé, klub České strany sociálně demokratické mě požádal o hodinovou přestávku zítra ráno. To znamená, že Poslanecká sněmovna začne své páteční jednání v 10 hodin dopoledne. Tolik má upozornění.

Všem vám přeji příjemné odpoledne.

 

(Jednání přerušeno ve 12.49 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP