(14.40 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Bude chtít ještě reagovat pan premiér?

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, já bych si dovolil zareagovat na některé vznesené dotazy.

Co je to řádná omluva u ministra. Já jsem přesvědčený, že je to ta samá řádná omluva jako u poslance nebo u poslankyně v případě, že se neúčastní jednání Poslanecké sněmovny z pracovních důvodů. Ze stenozáznamu jenom z dnešního dne by šel určitě vyčíst seznam jmen poslanců, kteří se omlouvají z této schůze z pracovních důvodů. Myslím si, že klást jiná měřítka na ministry, kteří mají také pracovní důvody, je velmi nekorektní. Já považuji omluvu z pracovních důvodů za legitimní.

Samozřejmě rozumím tomu, že pokud by se měla stát soustavným nástrojem vyhýbání se písemné nebo ústní interpelaci, tak bych považoval takovou výtku za naprosto legitimní a samozřejmě bych ji řešil. Pokud náhodou z nějaké statistiky vychází některý člen vlády tímto způsobem, jsem připravený to řešit a s příslušným ministrem velmi vážně pohovořit. Zrovna tak považuji za nesprávné, pokud některý ministr neodpoví na interpelaci v časovém horizontu 30 dnů, který mu ukládá zákon. Opět, pokud mi sdělíte, o koho se jedná - pevně tedy doufám, že tam nejsem já mezi nimi, to by mě trošku mrzelo, protože by to určitě nebyl úmysl -, jsem připraven toto s konkrétními ministry řešit a upozornit je na to, že jsou povinni reagovat písemně do 30 dnů.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. S další interpelací vystoupí pan poslanec Ivan Ohlídal a prosím, aby se připravil poslanec Ladislav Šincl. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně. Vážený pane premiére, i já se na vás obracím ve stejné záležitosti jako moje kolegyně poslankyně Konečná. Já vám přímo vytýkám to, že neplníte svoji ústavní povinnost a neúčastníte se, opakovaně se neúčastníte písemných a někdy i ústních interpelací poslanců. Vy tím vlastně znemožňujete ústavní právo těchto poslanců, aby získávali informace, případně dávali připomínky exekutivě, to je členům vlády, v záležitostech, které jsou důležité. Vlastně tím způsobem dáváte najevo jakési pohrdání vůči poslancům, zvláště vůči opozičním poslancům a potažmo i vůči občanům.

Já bych chtěl zdůraznit, že už se několikrát stalo v rámci písemných interpelací, že vlastně tento bod se téměř rozpadl kvůli neúčasti vaší a také členů vaší vlády. Chtěl bych zdůraznit, abyste zakročil sám vůči sobě i vůči členům své vlády a aby se situace napravila. Domnívám se, že je to naprosto nezbytné, a vaše výmluvy, že se i poslanci omlouvají na interpelace, prostě neplatí. Interpelace jsou zde zřízeny ústavou a zákony vlastně proto, aby poslanci mohli interpelovat členy vlády, tedy ministry, kteří jsou v exekutivě, kteří mají konkrétní výsadní odpovědnost. Nikoliv proto, aby ministři interpelovali poslance. Takže vy to prostě obracíte do úplně opačné polohy a stavíte to do pozice obyčejných výmluv, to vaše vyjádření.

Takže já se vás, pane premiére, ptám, co hodláte udělat, aby tato ostudná záležitost tohoto volebního období se odstranila, to znamená, aby se členové vaší vlády včetně vás účastnili interpelací, tak jak to vyžaduje ústava. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji a předávám slovo panu premiérovi.

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, chtěl bych v prvé řadě zdůraznit, že vedle toho, že jsem zde již v předcházející odpovědi na interpelaci uvedl to, že toto a minulé volební období jsem často stál u tohoto pultíku jako interpelovaný člen vlády, dvě volební období předtím jsem velmi často stál u tohoto pultíku jako interpelující člen opozice, takže samozřejmě mám plné pochopení pro zájem opozičních poslanců, aby zde byla zajištěna přítomnost ministrů. Na druhé straně jsem jednoznačně přesvědčený, že se míra omluv členů vlády v tomto volebním období neliší od míry omluv členů vlády v jakémkoli z předcházejících volebních období, jakkoli - znovu opakuji - považuji ta vystoupení za naprosto legitimní.

Co se týče mé osoby, tady bych si dovolil prostřednictvím paní předsedající odpovědět panu poslanci Ohlídalovi. Ano, je skutečností, že mě, když vezmu poslední schůze Poslanecké sněmovny, nebylo možné interpelovat ve čtvrtek 24. 3. Nicméně to byl den, kdy zasedala Evropská rada, tudíž moje přítomnost byla nade vši pochybnost nutná v Bruselu, nikoliv tady. Nebylo mě možné interpelovat 17. 3., nicméně ten den po dohodě politických klubů kvůli sjezdu České strany sociálně demokratické nebyla schůze Poslanecké sněmovny. Ano, je skutečností, že předtím byl čtvrtek, interpelační den, 10. 2., kdy jsem měl naprosto oficiální a všeobecně prezentovanou cestu do Francie, oficiální cestu, kdy termín byl určen francouzskou stranou. Bylo tedy mimo diplomatický protokol, abych kvůli interpelacím zrušil svoji oficiální návštěvu Francie, kde jsem jednal s předsedou vlády, prezidentem Francouzské republiky apod. A předtím 4. 2. - Evropská rada, v odpoledních hodinách odjezd na Evropskou radu.

Takže já myslím, že z tohoto prostého výčtu je jednoznačně dokázáno, že se za prvé jednalo o pracovní důvody a za druhé, že to nebyly nějaké svévolné důvody, že jsem prostě zde jako interpelovaný člen vlády nechtěl být. Koneckonců kdo se podívá do statistik minulých volebních období, zjistí, že já jsem rozhodně nebyl ten, kdo by se vyhýbal vystoupení v Poslanecké sněmovně, že jsem pravidelně patřil mezi nejčastěji vystupující poslance této Poslanecké sněmovny a že jsem se nevyhýbal interpelacím ani jako interpelovaný, ani jako interpelující. A myslím si, že ze seznamu těch čtyř předcházejících interpelačních dnů plyne jednoznačně, že to byly nikoli svévolné důvody, ale naprosto objektivní důvody, a dnes tady koneckonců jsem bez jakýchkoli problémů.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Pan poslanec chce ještě položit další, doplňující otázku? Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Vážený pane premiére, teď odpoledne jste tady ve Sněmovně, ale dopoledne jste nebyl. Tam jsem právě chtěl interpelovat, znovu neúspěšně, vás v otázkách Grantové agentury České republiky. Tam se skutečně vyskytují určité pochybnosti o správné činnosti této agentury, které bychom měli v každém případě řešit. A vy jste navíc předsedou Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace, takže se vás tato otázka týká dvojnásobně.

Pane premiére, když se podíváte na neúčast členů vaší vlády v tomto volebním období na interpelacích, tak zjistíte opravdu velmi překvapivé údaje, např. co se týče účasti pana Johna na těchto interpelacích. To si prosím projděte a budete velmi překvapen. Takže naše upozornění, prosím, si vezměte k srdci a snažte se umravnit své členy vlády, aby plnili své ústavní povinnosti. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP