(14.50 hodin)
(pokračuje Ohlídal)

Ještě jenom dodám, že jsem byl také upozorněn, že ta Rada Evropy - tedy její jednání se otevírají až večeří ten den, to znamená, že kriticky vzato byste v principu, když vezmeme délku cesty letadlem do Bruselu, se mohl minimálně dopoledních interpelací zúčastnit. Ale to jenom tak na okraj.

Čili já vás ještě jednou prosím o zásah v záležitosti písemných i ústních interpelací u ministrů vaší vlády. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Nevím, jestli chce ještě pan premiér reagovat. Možná byste mohl zůstat sedět dole u stolečku. (Veselost v sále.)

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, dámy a pánové, samozřejmě ke zdravému životu poslance patří trocha toho pohybu, takže já se rád projdu a je to i jisté tělesné osvěžení při duševním osvěžení v podobě interpelací.

Já bych chtěl v prvé řadě na otázku pana poslance Ohlídala říci, že samozřejmě někdy začíná Rada až ve večerních hodinách, nicméně Radě předchází za prvé celá řada bilaterálních schůzek, za další přípravných jednání s příslušnými odborníky, jednání na úrovni Evropské komise, setkání s evropskými komisaři a s celou řadou dalších činitelů. Čili my se většinou snažíme, aby nebyly další extra cesty do Bruselu a abychom šetřili peníze daňových poplatníků, veškerá bruselská jednání koncentrovat kolem Evropské rady.

Za další. Já řeknu velmi otevřeně, že si nechám vyhodnotit účast jednotlivých ministrů. Pokud zjistím, že se některý z členů vlády velmi často neúčastní až tak, že z toho vznikne legitimní podezření, že se neúčastní systematicky ústních či písemných interpelací, tak samozřejmě s tímto členem vlády v případě, že se to takto ukáže, budu mít velmi vážný rozhovor na toto téma.

Co se týče Grantové agentury, já jsem se opravdu z pracovních důvodů řádně omluvil. Grantová agentura určitě není otázka, které bych se chtěl vyhnout. Mimochodem jste mohl, pane poslanče prostřednictvím paní předsedající, položit otázku i v rámci těchto ústních interpelací. To určitě nebyl důvod, proč bych nepřišel na ústní interpelace. Měl jsem opravdu pracovní důvody. Grantové agentuře hodlám věnovat velkou pozornost a jsem přesvědčen, že i celá řada našich kritických názorů na fungování Grantové agentury je mi velmi blízká a velmi podobná a nepochybuji o tom, že máme společný zájem nalézt řešení pro objektivní práci Grantové agentury ve prospěch české vědy.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Dříve, než dám slovo panu poslanci Šinclovi, který se přihlásil nebo byl vylosován s další interpelací, bych ráda přečetla ještě další omluvy, které se mi tady shromáždily. Je to omluva pana ministra Hegera od 16.30 hodin, dále se omlouvá pan poslanec Jiří Štětina od 16.30 hodin z dnešního jednání, pan poslanec Václav Votava od 16 hodin a nakonec tady mám ještě omluvu od pana poslance Babáka po 14. hodině z dnešního odpoledního jednání.

Zároveň jsem tady měla žádost o odhlášení, i když nehlasujeme, v tuto chvíli nás tedy odhlásím a prosím, abyste se znovu přihlásili, abychom třeba viděli, kolik nás tady vlastně vůbec je. Bylo by to možná také zajímavé. Takže prosím, abyste se znovu přihlásili.

Teď už předám slovo panu poslanci. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Vážený pane premiére, i mě těší, že jste se po několika měsících dostavil na interpelace. Ale nyní k mé interpelaci.

Není tomu tak dávno, co jste se v médiích vyjádřil - cituji: "Vzhledem k fungování této vlády považuji za nepřijatelné, aby lidé spojení s bezpečnostní agenturou ABL zastávali ve vládě pozice ať už ústavních činitelů, tak i představitelů státní správy. Proto je jednoznačné, že tito lidé musejí odejít z těchto pozic." A tak dále, a tak dále. Vaše dramatická slova plná rozhořčení opravdu aspoň na chvíli budila přesvědčení, že to myslíte vážně a že skutečně s lidmi přímo a nepřímo spojenými s ABL ve vládě sedět nebudete. Zdálo se, že opravdu vaše další kroky povedou od rezignace pana Bárty k odvolání ministrů Johna a Dobeše. Tyto zprávy potěšily nejen 35 tisíc policistů a hasičů, kteří psali proti svému ministrovi petici, ale snad úplně všechny pedagogy v této zemi. A pak si vás zavolal Václav Klaus na kobereček, a najednou bylo všechno jinak. A zbyla jen prázdná slova.

Jaký byl výsledek? Vláda zůstala v podstatě taková, jaká byla. Pardon - došlo k pár drobným změnám. Pan John dostal novou trafiku a od včerejška vykonává ve vládě, která se zmítá v neustálých korupčních aférách, funkci jakéhosi místopředsedy vlády pro boj proti korupci bez reálných kompetencí za téměř 130 tisíc korun měsíčně. Tato nová trafika bude stát vaši vládu rozpočtové odpovědnosti, když se ve veřejné správě snižují platy, pro začátek každý rok několik desítek milionů korun. Ministerstvo dopravy bude řídit dál pan Bárta prostřednictvím svého bývalého náměstka a na Ministerstvu školství bude dál vládnout pan Dobeš, bývalý člen vedení bezpečnostní agentury ABL.

Proto se vás ptám, pane premiére: Nemyslíte si, že byste měl držet své slovo? A opravdu se domníváte, že ještě máte důvěru lidí, a tedy morální kredit k tomu, abyste vy a vaše vláda vládla této zemi? Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Předávám slovo panu premiérovi.

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, je skutečností, a já jsem se tím nikdy netajil, že případné propojování konkrétní soukromé firmy se státní správou je věc, která má být sledována velmi obezřetně, že je to věc, která za určitých okolností může být velmi riskantní pro fungování státu a může vzbuzovat celou řadu domněnek.

Posledního zhruba tři čtvrtě roku tady běží v několika vlnách debata o fungování firmy ABL a jejím vlivu na státní správu, nicméně já jsem úmyslně v úvodu své věty řekl "posledního tři čtvrtě roku", protože debata měla běžet podstatně déle, protože je skutečností, že první představitel firmy ABL nastoupil na Ministerstvo vnitra nikoliv až vznikem vlády pod mým vedením, ale nastoupil na Ministerstvo vnitra vedené panem Pecinou, ještě nedávno poslancem sociální demokracie, a tedy jejím velmi vrcholovým politikem, byl to dokonce člověk na úrovni člena představenstva této firmy a došlo k tomu řadu měsíců před nástupem této vlády. Stejně tak i další představitel jiné bezpečnostní agentury spjaté s touto firmou pan Moroz se objevil na Ministerstvu vnitra dávno předtím, než vznikla vláda pod mým vedením. Je pozoruhodné, že tento fakt představitele sociální demokracie nechává naprosto chladnými a začali tento jev registrovat až po volbách.

Musím říci, že také jednoznačně odmítám používání slova trafika pro vznik pozice místopředsedy vlády. Musím říci, že sociálnědemokratické vlády - byť se teď někteří jejich bývalí členové nechápu proč usmívají - tyto pozice měly také zřízeny. Připomenul bych jim několik jmen, jako je pan Lánský, pan Mareš, pan Jahn. Mimochodem, působení pana Jahna bylo jednoznačně pozitivní. Škoda že tehdejší sociálnědemokratické vlády si z práce tohoto místopředsedy vlády bez portfeje nevzaly větší poučení. Čili je to mechanismus, který nebyl zavedený až teď jako novinka. Byl zaveden za sociálnědemokratických vlád. Není ničím překvapivým a já jsem přesvědčen, že v oblasti koordinace boje proti korupci je to pozitivní krok.

Co se týče působení lidí, kteří jsou spjati s firmou ABL ve státní správě, tak musím říci, že vedle odchodu pana exministra Bárty za poslední období odešli ze státní správy pánové Hajn, Sýkora a Moroz, čili lidé spjatí s touto firmou. A já jsem přesvědčený, že je to pozitivní krok, který v mnoha ohledech umožní rozptýlit podezření, zda konkrétní soukromá firma je propojována se státní správou. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP