(15.00 hodin)
(pokračuje Nečas)

Ale znovu opakuji: okamžik, kdy se představitelé firmy ABL ocitli například na Ministerstvu vnitra, nezačal 13. červencem, tedy dnem, kdy byla jmenována tato vláda, ale pod vedením sociálně demokratického ministra vnitra pana Peciny řadu měsíců předtím - a vás to, vážené paní poslankyně a vážení páni poslanci ze sociální demokracie, nechalo naprosto chladnými.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Předávám slovo panu poslanci, který chce ještě položit doplňující otázku, prosím.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Vážený pane premiére, nemám v tom vůbec jasno. Potřebuji si to ještě ujasnit. Zastavme se tedy u pana Moroze. Nedávno jste odmítl, aby se končící náměstek ministra vnitra Michal Moroz stal náměstkem vicepremiéra Radka Johna na Úřadu vlády. Cituji: Náměstek vicepremiéra Radka Johna by se musel stát zaměstnancem Úřadu vlády, pan Moroz zaměstnancem Úřadu vlády není a nikdy se jím nestane.

Podle vašeho nového místopředsedy vlády pro korupci Johna je však obsazení Moroze funkcí náměstka prioritou. Hodlá jí podmínit i své působení ve vládě. Cituji: Když nebude mým náměstkem, tak nenastoupím do úřadu.

A tak teď nevím, jak to je a bude a jestli zase kvůli tomu bude nějaká další krize vlády. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Předám slovo panu premiérovi.

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, začnu tím, že pan místopředseda vlády John byl včera jmenován předsedou vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí, který byl zřízen usnesením vlády analogicky, jako například funguje vládní výbor pro Evropskou unii, čili jako vrcholový orgán, kde se počítá se zapojením přímo členů vlády. Čili poměrně důležitý orgán, nikoli symbolický orgán, který se sejde několikrát do roka, ale naopak počítáme tady se systematickou prací, s prací, která bude vycházet především z přijaté vládní protikorupční strategie, kde bude klíčovým úkolem předsedy tohoto vládního výboru a místopředsedy vlády koordinovat a především posunovat pozitivním způsobem plnění této protikorupční strategie jako jednoho z klíčových dokumentů, podle kterých pracuje vláda České republiky.

Co se týče pracovněprávních vztahů, je skutečností, že každý, kdo pracuje na Úřadu vlády - ať již v té části Úřadu vlády, která pracuje pro předsedu vlády, pracuje pro případné další členy vlády, kteří jsou tzv. bez portfeje, ať už v pozici ministrů nebo místopředsedů vlády, nebo ti, kteří pracují přímo pod vedoucím Úřadu vlády - z hlediska pracovněprávních vztahů a smluvních vztahů jednoznačně spadá pod personální pravomoc vedoucího Úřadu vlády. Ten nese plnou a stoprocentní zodpovědnost za personální politiku Úřadu vlády.

My také vedeme velmi seriózní diskusi s panem místopředsedou vlády. Chci zdůraznit, že útvar, který vznikl pod jeho vedením, bude na rozdíl od útvaru například místopředsedů vlády, kteří byli bez portfeje v sociálnědemokratických vládách, velmi omezený, velmi úsporný, se 13 pracovníky. A my teď vedeme velice korektní a řekl bych rozumnou a racionální diskusi s panem místopředsedou vlády Johnem, zda má nějaký hlubší význam u takového spíše menšího útvaru, který má pouze 13 lidí, vůbec zřizovat post náměstka, člena vlády. Zda by nebylo v tomto případě vhodnější vůbec tento post nezřizovat a řídit vlastně tento útvar přímo. Považuji to za legitimní diskusi, kterou v současné době vedeme, a jak jsem již řekl, personální odpovědnost za pracovníky Úřadu vlády z hlediska pracovněprávních vztahů nese vedoucí Úřadu vlády, a že v tomto ohledu je nezbytné vycházet i z kompetenčního zákona, z jeho paragrafu 28.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji, pane premiére. S další interpelací vystoupí pan poslanec Paroubek a může se připravit pan poslanec Miroslav Váňa.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Vážený pane premiére, má interpelace bude krátká, ale myslím, že všichni pochopíte, že se jedná o věc velmi závažnou.

Velice uvítám, pokud mi budete moci v krátké době podat vyčerpávající a detailní písemnou informaci týkající se zakázek firmy pánů Kubiceho a Vlase SUB S.A. na ministerstvech, v centrálních úřadech a institucích a také v podnicích s majetkovou účastí státu, a to od vzniku jejich firmy v roce 2008. Zajímá mě, co firma SUB S.A. pro instituce státu konkrétně odpracovala a kolik peněz za to obdržela a na základě čeho jí byla dána zakázka. Zda to bylo na základě výběrových řízení, případně proč tomu tak bylo. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji a předávám slovo panu předsedovi vlády.

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, vzhledem k tomu, že ve vylosovaném pořadí interpelací byl uveden pouze obecný název této interpelace, tak samozřejmě představa, že teď ze sebe vychrlím konkrétní čísla - předpokládám, že pan Paroubek ji nemá, že bych toho byl schopen, to by asi nebyl schopen nikdo na mém místě. Nicméně jsem připraven na tuto otázku zodpovědět písemně. Nevidím v tom žádný problém.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Pan poslanec bude chtít položit ještě doplňující otázku, jak vidím.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Já si to uvědomuji, proto jsem ve své interpelaci zdůraznil slovo písemná informace.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. S další interpelací vystoupí pan poslanec Miroslav Váňa a může se připravit pan poslanec Jiří Petrů.

 

Poslanec Miroslav Váňa: Pane premiére, má interpelace bude také rovněž krátká. Chci vás požádal o konkrétní odpovědi, abyste nám sdělil, komu tato vláda slouží. Pro koho vaše vláda pracuje? Vaše vláda snížila přídavky na děti našim rodinám. Vaše vláda našim rodinám snížila porodné. Vaše vláda snížila rodinám rodičovský příspěvek. Vaše vláda snížila rodinám příspěvek na péči. Vaše vláda snížila rodinám dávky nemocenské. Vaše vláda snížila rodinám podporu stavebního spoření, a tím jste nejvíce ranili zejména mladé. Vaše vláda snížila rodinám podporu při zaměstnávání postižených občanů.

A já se vás ptám, co vaše vláda je připravena pozitivního - pěkně prosím, konkrétně prosím - udělat pro důchodce, pro vícepočetné rodiny, pro neúplné rodiny, matky či otce samoživitele. Nechci od vás slyšet, co vaše vláda dělá a vykoná pro pět procent těch nejbohatších. To myslím vědí a cítí v této zemi všichni lidé, kteří se živí poctivou prací. Vaše vláda těmito výdajovými škrty posílá statisíce rodin do pásma chudoby.

Pane premiére, zkusil jste se někdy projít po ne Praze, ale po malých vesničkách, po městech, zkusil jste naslouchat hlasu občanů, jak se žije lidem, když vydělávají deset patnáct tisíc a mají vychovávat tři děti? A třeba ty tři děti chtějí jít na vysokou? Slyšel jste, jak bohaté mají důchodci důchody? Slyšel jste, že celá řada důchodců je nucena žít za devítitisícový důchod a přitom platí kolem tří tisíc nájemné? Slyšel jste někdy vyprávět maminky, které -

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Pane poslanče, prosím, omlouvám se, že vás přeruším. Pouze myslete na čas, který vám byl vymezen.

 

Poslanec Miroslav Váňa: Já vám řeknu: Neslyšel. Protože kdybyste je slyšel, tak byste sem ani nechodil!

Takže prosím o konkrétní odpovědi, co jste připraven vy a vaše vláda udělat konkrétně pozitivního pro lidi.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Slovo má nyní pan premiér. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP