(15.40 hodin)
(pokračuje Nečas)

Nyní samozřejmě k obsahu vaší interpelace.

Já jsem si plně vědom toho, že důvěra této vlády poklesla. Byl bych slepý, hluchý a hloupý předseda vlády, kdybych tento fakt ignoroval. Na druhé straně se nemohu občanům ČR v mnoha ohledech divit. Vláda, za prvé, v posledních třech až čtyřech měsících přišla s celou řadou nepopulárních opatření. Opatření, která, jak jsem v jedné z předcházejících interpelací uvedl, jsou nutná, a na druhou stranu neoblíbená. Vedle toho samozřejmě bych tady mluvil i o něčem, co v krasobruslařské terminologii je označováno jako umělecký dojem. A tady musím říci opět na základě toho, co vláda a vládní koalice předvedla v posledních týdnech, to určitě nebylo nic pěkného na dívání ani na hodnocení. A opět, byl bych hloupý, slepý a hluchý předseda vlády, kdybych toto nepřiznal a tuto věc ignoroval.

Znamená to, že vláda, aby získala důvěru veřejnosti, alespoň části veřejnosti, která volá po reformách, se musí co nejrychleji vrátit k věcné politice, k politice prosazování konkrétních reforem nezbytných pro tuto zemi, aby se konsolidovaly veřejné finance a především aby se modernizovala ČR a připravila se k tomu, aby byla schopna čelit dvěma klíčovým výzvám, což je především demografický vývoj a ekonomická globalizace. Musí to být návrat k věcné politice, k politice, která má obsah, k politice, která mimochodem neznamená být ve střetu. Ale já považuji střet o program, dokonce i o jednotlivé programové prvky uvnitř vládní koalice, za naprosto legitimní a zdravý. Nevidím na něm nic špatného. Nicméně musí to být spor o obsah politiky, nikoliv spor o to, zda někdo někoho má v oblibě, nebo nemá v oblibě, zda je ochoten, nebo není ochoten s ním spolupracovat, zda jsou tam dokonce i některé osobní animozity apod. To první je u politiky legitimní, spory druhého druhu považuji za spory, které devastují důvěru české veřejnosti nejenom v politiku jako takovou, ale i v politický systém, a jsem si vědom toho, že vláda se musí pohybovat tím směrem, aby obnovila legitimní střet o obsah politiky, o to, abychom se tady střetávali nikoliv v debatě o jednotlivých článcích v těch nebo oněch novinách nebo reportážích v té nebo oné televizi, ale abychom se tady legitimně střetávali především vládní koalice s opozicí ve střetu o konkrétní podobu reforem, o konkrétní podobu legislativy.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. A dávám slovo ještě panu poslancovi.

 

Poslanec Jan Látka: Pane premiére, vy nejste hluchý, slepý a už vůbec ne hloupý. Kdybych si to myslel, tak bych ani neinterpeloval. To je jasné! Vy jste se právě díky tomu, že nejste hloupý, velice chytře vyhnul jádru mé otázky, protože jsem zmínil začátek krize, vaše silná prohlášení směrem k některým ministrům a dalšímu vývoji v této vládě. Pak jste pod tíhou nutnosti kompromisu, jak říkáte, byl nucen ustoupit. Dobrá tedy.

Zmiňoval jste krasobruslení a umělecký dojem. Zapomněl jste na druhou část. Vaše vláda nejenom že nezanechává dobrý umělecký dojem, vaše vláda má bohužel i velmi slabou technickou hodnotu. A jak víte jako zřejmý příznivec krasobruslení, technická hodnota začíná být převažujícím faktorem v současném krasobruslení. Takže já bych vám a vaší vládě přál hodně nových čtverných skoků. Tam se dají získat nějaké body! Děkuji. (Potlesk několika poslanců.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Slovo má ještě pan premiér.

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, já se omlouvám za to, že jsem sem vnesl krasobruslařskou terminologii. Alespoň tím chci demonstrovat, že si nepletu rychlobruslení s krasobruslením, což ne každý člen Sněmovny má v tomto úplně jasno.

Musím také říci, že co se týče té technické hodnoty, nejlepší výpovědí jsou konkrétní fakta, například konkrétní fakta o rozpočtu loňského roku, kdy Poslanecká sněmovna v roce 2009 schválila státní rozpočet, na základě kterého deficit veřejných financí měl být 5,3 % HDP. Díky aktivním opatřením vlády ČR prováděným od srpna loňského roku na příjmové i výdajové straně státního rozpočtu byl skutečný deficit veřejných financí v loňském roce 4,71 % HDP, a pokud použijeme metodiky fiskálního cílení, deficit klesl z 6,6 % HDP v roce 2009 na 4,1 % HDP v roce 2010. Čili tento technický aspekt, větší pokles deficitu, je podle mého názoru velmi výmluvný.

Chtěl bych také zopakovat onen údaj, který jsem tady uvedl u dluhové služby, že v loňském roce dluhová služba ČR byla o 17 mld. Kč nižší, než předpokládal návrh státního rozpočtu, právě proto, že díky finanční kredibilitě české vlády, a tím pádem českých vládních dluhopisů riziková přirážka na české dluhopisy byla nižší, než se původně předpokládalo. To jsou ony technické aspekty, které jsou pozitivní. Když se opět vrátím ke krasobruslení - ano, já vím, to ještě není politický odpíchnutý čtverný rittberger, ale přesto si myslím, že to je přece jenom pozitivní skok, který podle mého názoru musí pokračovat i v dalších rozpočtových letech, tak abychom v roce 2013 dostali deficit veřejných rozpočtů v ČR pod 3 % HDP.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Další vystoupí s interpelací paní poslankyně Marta Semelová. Prosím, aby se připravil pan poslanec Václav Klučka. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Marta Semelová: Děkuji. Vážený pane premiére, jak při jednání o návrhu na vyslovení nedůvěry vládě, který byl díky trojkoalici přes argumenty opozice a názory většiny občanů této země odmítnut, tak dnes při projednávání interpelací, jehož se většina ministrů nezúčastnila, prokázala vláda, jak vážně bere předvolební sliby o ochotě seriózně diskutovat, a to nejenom s opozičními poslanci. To samé se týká i jednání s nespokojenými hasiči, policisty, zdravotně postiženými a dalšími skupinami obyvatel. Týká se to i jednání s odbory. Od počátku projednávání klíčových reforem, jako je reforma důchodová, daňová, zdravotní či sociální, to znamená těch, které mají tvrdé dopady na naprostou většinu obyvatelstva, předvádí vláda přímo ukázkovou neochotu o návrzích s odbory patřičně diskutovat. Minulý týden vyvrcholila namyšlenost a cynismus představitelů vlády při jednání tripartity. Diskuse byla ze strany vlády naprosto formální a vláda v čele s premiérem zcela ignorovala připomínky odborů k reformám, takže přetekl pomyslný pohár trpělivosti a odboráři jednání opustili. Následně pak byli některými ministry slovně napadáni a obviňováni z politických ambicí.

Vážený pane premiére, chci se vás zeptat, kdy si konečně uvědomíte, že jste ve svých křeslech ne pro své pohodlí, ale proto, abyste hájil zájmy občanů. Ptám se, zda míníte začít respektovat názory svých oponentů, přehodnotit přezíravé chování při jednáních tripartity a také jaké kroky podniknete k obnovení skutečně seriózního jednání. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Slovo má předseda vlády. Prosím.

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, chtěl bych v prvé řadě zdůraznit, že opravdu nejsem v křesle předsedy vlády pro své pohodlí. Kdybych tam byl pro své pohodlí, tak by celá řada atributů spojených s mou funkcí vypadala jinak. Chtěl bych tady připomenout, že jsem po několika desítkách let první předseda vlády, který nepoužívá policejní ochranku, nepoužívá pancéřovaný policejní luxusní vůz, nepoužívá majáček, nevyužívá samozřejmě bydlení ve služební vile apod. Takže asi pro mé pohodlí to není!***
Přihlásit/registrovat se do ISP