(15.50 hodin)
(pokračuje Nečas)

Za další. Já jsem si vědom důležitosti sociálního dialogu. Sociální dialog patří k politické kultuře evropského prostoru a nikdo ho nehodlá vytlačovat někam na okraj. Vůbec nebereme sociální dialog jako nějakou formalitu, ale naopak jako standardní způsob projednávání důležitých kroků vlády, kdy vedle politických orgánů, jako jsou obě komory Parlamentu a jako je meziresortní připomínkové řízení, se i zástupci zaměstnavatelů a odborů účastní diskuse o klíčových jednáních a o klíčových krocích vlády České republiky.

Musím říci, že jednání tripartity je samozřejmě ovlivněno tím, že někteří představitelé odborů spíše připomínají politické předáky než odborové předáky. Já nevidím jeden jediný důvod, proč tento svůj názor nějak tajit nebo skrývat. Nicméně ani tyto dlouhodobé tendence - a teď bych mohl přečíst jenom seznam šéfů například Českomoravské konfederace odborových svazů, kteří skončili ve vysokých politických funkcích - neznamenají, že budeme degradovat sociální dialog, že budeme degradovat práci tripartity.

Není to vláda České republiky, která narušuje fungování tripartity. My jsme řádně na jednání předsednictva tripartity schválili i hlasy všech odborových zástupců program posledního jednání tripartity, k tomuto programu nebyly vzneseny žádné námitky ani ze strany odborářů. Mimochodem, kdyby byly vzneseny, tak by jim bezesporu jak strana zaměstnavatelů, tak vládní strana vyhověly.

Za další, nebyli jsme to my, kdo opustil jednání tripartity ještě před věcným projednáváním daných bodů. Byli to zástupci odborů. Já hodnotím jejich krok jako krok, na který mají právo, nicméně i tento krok jednoznačně dokazuje, že to není vláda České republiky, která nestojí o sociální dialog, že to není vláda České republiky, která narušuje jednání tripartity, že to není vláda České republiky, která by nebyla ochotna naslouchat i názorům, které jsou kritické a které jsou odlišné. Byli to odborářští předáci, kteří bez jakékoliv záminky, bez jakéhokoliv upozornění, bez jakéhokoliv relevantního důvodu opustili jednání tripartity s tím, aby paradoxně požadovali svolání předsednictva Rady hospodářské a sociální dohody. Mimochodem, my jsme připraveni vyhovět tomuto požadavku, to znamená svolat jednání předsednictva Rady hospodářské a sociální dohody, a sami jsme zvědaví, s čím tam představitelé odborů přijdou.

Mimochodem, není vůbec pravda, že jsou ignorovány názory představitelů odborových svazů. V rámci připomínkového řízení jsou připomínkovým místem, zúčastňují se vyrovnávání připomínek, některé jejich připomínky - tak jako u kteréhokoliv jiného připomínkového místa - jsou zapracovány, některé zapracovány nejsou, některé jsou přijaty, některé nejsou přijaty, některé jsou vysvětleny, některé nejsou vysvětleny. Je to úplně standardní legislativní proces a my bez ohledu na to, že mnohé nasvědčuje tomu, že představitelé odborů chtějí vyhrotit sociální situaci v České republice, resp. vyhrotit určitý sociální a spíše politický konflikt, nadále jsme připraveni jednat, vysvětlovat, setkávat se.

Znovu opakuji, není to vláda České republiky, která narušuje sociální dialog. Nejsme to my, kdo opouští jednání tripartity, nejsme to my, kdo nechce slyšet odlišné názory, byť jsou tyto názory kritické.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Ještě předávám slovo paní poslankyni k doplňující otázce.

 

Poslankyně Marta Semelová: Vážený pane premiére, díky za odpověď. Nicméně si myslím, že o sociálním dialogu máte asi trošku jiné představy, než mají odboráři a než mají lidé, které byste měl zastupovat.

Co se týká toho pohodlí, určitě nespočívá v tom, jestli někdo má, nebo nemá ochranku či pancéřované auto. Myslím si, že to spočívá úplně v něčem jiném. Myslím si také, že vy byste se měl snažit a usilovat právě o pohodlí občanů a ne o to, aby se občané dostávali pod hranici životního minima, aby museli trpět exekuce, aby občané neměli na léky, neměli na zdravotnictví, neměli na vzdělání apod. V tom by měla spočívat vaše služba těmto lidem, občanům této země.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Odpoví ještě pan premiér.

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, já jsem přesvědčený o tom, že nemáme jiné představy o sociálním dialogu než například zástupci odborů nebo zástupci zaměstnavatelů, i když se přiznám, že si myslím, že někteří zástupci odborových svazů mají představu, že výsledkem sociálního dialogu je, že vláda musí přistoupit na požadavky odborů. Možná i v letech 2002 a 2006 si na toto privilegované postavení zástupci odborových svazů příliš zvykli a za posledních zhruba pět let si nemohou odvyknout tomu, že je to tripartita, to znamená orgán složený ze tří vrcholů, které mají stejná práva, stejné právo prosazovat své názory, akceptovat nebo neakceptovat názory těch druhých dvou stran. Já si spíše myslím, že jsou právě odlišné představy o výsledcích jednání, které v mnoha ohledech spočívají v tom, že jsou kladeny ultimativní požadavky, které jsou podpořeny i některými hrozbami. Jsem přesvědčen, že nejlepší cestou, jak dosáhnout svých výsledků, je jednání.

Vláda České republiky bude pokračovat v trpělivém sociálním dialogu, vláda České republiky bude usilovat o to, aby normálně běžel provoz tripartity jak v pracovních skupinách, tak v plénu. My na tom máme zájem, budeme v tom pokračovat a nevidíme jeden jediný důvod, proč narušovat práci tripartity. Pevně doufáme, že i sociální partneři mají zájem úplně stejný.

Co se týče oněch sociálních požadavků, tak bych to jenom shrnul, že když porovnáme míru ohrožení chudobou - protože tady apelovala paní poslankyně na tyto záležitosti - v roce 2006 byla 9,6 % a během čtyř let klesla v loňském roce přes hospodářskou krizi na pouhých 8,3 %. To byl pokles jako důsledek pravicových sociálních reforem.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. S další interpelací vystoupí pan poslanec Václav Klučka. Prosím, aby se připravil poslanec Jaroslav Vandas.

 

Poslanec Václav Klučka: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, toho času už moc nezbývá, takže se zkusím ve stručnosti zmínit o tom, co mě velmi zajímá.

Pane premiére, K12 rozhodla o tom, že ve vedení Ministerstva vnitra bude pan Kubice. Já se chci jenom ujistit, kdo za Ministerstvo vnitra a za tuto osobu ponese svou odpovědnost v koalici, jestli to je celá koalice, jestli jsou to Věci veřejné, jestli je to TOP 09, nebo je to ODS. Ta otázka měla znít, kdo ponese politickou odpovědnost za Ministerstvo vnitra, za ministra vnitra, za věci, které souvisejí s jeho konáním. Po necelém týdnu tento pan ministr snad bude bez všech náměstků. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Dávám slovo panu premiérovi.

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, já mohu pouze lakonicky konstatovat, že při koaličním jednání bylo na pořadu dne jednání o několika jménech potenciálních nestranických kandidátů na pozici ministra vnitra a že se všechny tři koaliční strany, to znamená jak ODS, tak strana TOP 09, tak strana Věci veřejné, shodly na kandidatuře pana Jana Kubiceho. Byla to tedy shoda všech tří koaličních stran. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP