(16.00 hodin)
(pokračuje Nečas)

Jinak z hlediska politické odpovědnosti platí standardní ústavní mechanismy. To znamená vláda jako celek je zodpovědná Poslanecké sněmovně, samozřejmě že i předseda vlády nese svůj díl zodpovědnosti za práci jednotlivých ministrů. Z toho mimochodem podle ústavy vyplývá i jeho personální pravomoc navrhovat jmenování a odvolání ministrů.

Nicméně chci znovu zopakovat, že na konkrétním jméně konkrétního kandidáta na ministra vnitra byla shoda všech tří koaličních stran a já jsem tomu rád, že jsme nalezli průsečík, že jsme nalezli jméno, na kterém jsme byli schopni se shodnout.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Pan poslanec už nebude chtít doplňující otázku? Aha, ono už je 16 hodin. Děkuji za upozornění, já jsem se poněkud zasnila.

Takže v tuto chvíli přejdeme na interpelace na ostatní členy vlády podle vylosovaného pořadí, které vám bylo rozdáno do lavic. První interpelaci přednese pan poslanec Jaroslav Vandas na ministra školství Josefa Dobeše, který je ovšem z dnešního jednání omluven. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Vandas: Vážená paní předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, pan ministr je omluven, takže já vznesu dotaz. Je velice jednoduchý a doufám, že dostanu písemnou odpověď.

Vážený nepřítomný pane ministře, k 1. lednu došlo ke změně odměňování ve školství. Zároveň s tím došlo i ke změně odměňování také v mateřských školách a zde, jednoduše řečeno, jak jsem to pochopil, jsou pracovnice s předepsaným středoškolským vzděláním - to podtrhuji, s předepsaným středoškolským vzděláním - trestány za to, že nemají vysokoškolské vzdělání. Funguje to tak, že pracovnice, která zaučuje novou učitelku, má podstatně nižší plat po např. třicetileté praxi než nově nastupující vysokoškolačka, která v podstatě nic neumí.

Dotaz je jednoduchý. Pane ministře, jak dlouho tento absurdní stav bude trvat? Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Na vaši interpelaci bude odpovězeno písemně.

Další se svou interpelací vystoupí pan poslanec Hulinský, který interpeluje ministra obrany Alexandra Vondru, který je také... Pardon, ten je přítomen.

 

Poslanec Petr Hulinský: Vážený pane ministře, transportní letouny CASA neprošly kontrolními ani vojenskými zkouškami. Strojům úplně nefunguje ochranný systém a mají potíže s navigací. Dokonce nedávno při cvičebním letu na letišti Praha-Kbely letoun CASA náhle propadl o 1,5 km. Firma Omnipol jako dodavatel letounu dostala tři týdny údajně na odstranění závad, to znamená do konce dubna 2011. Věc považuji za mimořádně závažnou, protože jde v prvé řadě o bezpečnost našich vojáků. Podle dostupných informací Ministerstvo obrany připravuje krizový plán, pokud by bylo nutné v případě pokračujících potíží odstoupit od smlouvy či část letadel vrátit.

Vzhledem k tomu, že se termín na odstranění závad přiblížil, požádal bych vás o informaci, zda jste byli Omnipolem informováni o stavu odstraňování, resp. odstranění závad, jak to s odstraňováním, resp. odstraněním závad vypadá a zároveň jaké jsou záruky, že v případě odstranění závad se již nebudou opakovat.

Zároveň se domnívám, že ve světle problému s letouny CASA a některými podezřelými okolnostmi okolo jejich nákupu by bylo vhodné, aby se k celé záležitosti vyjádřila i představitelka vašeho koaličního partnera TOP 09 místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Vlasta Parkanová s ohledem na skutečnost, že o koupi letounů rozhodla ona v době, kdy zastávala funkci ministryně obrany.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji a předávám slovo panu ministrovi Vondrovi. Prosím, pane ministře.

 

Ministr obrany ČR Alexandr Vondra Vážený pane poslanče, ve své otázce jste položil dotazů několik a myslím, že na všechny nejsem já ani kompetentní, abych vám odpověděl, ale na to, co se týká mého působení v resortu, vám samozřejmě rád odpovím.

Platí samozřejmě to, že o nákupu letounů CASA ve spojení s částečnou směnou za pět letounů L-159, rozhodla má předchůdkyně Vlasta Parkanová. Je pravdou také to, že některé okolnosti nákupu cas jsou předmětem různých šetření Nejvyššího kontrolního úřadu, které není zatím uzavřené. Myslím si, že i Úřadu pro hospodářskou soutěž. Koneckonců je také předmětem dosud neuzavřeného šetření i před Evropskou komisí. A to je jeden z důvodů, proč jsem já zejména dříve, než bude ukončena ta záležitost před Evropskou komisí, k okolnostem nákupu tohoto transportního letounu verbálně veřejně zdrženlivý.

Vy jste tu dále připomněl dvě věci. Jednak otázku určitého předpokladu letecké nehody, ke které došlo začátkem února tohoto roku po startu jedné z těch cas na letecké základně Kbely. Já tady odkazuji na poměrně vyčerpávající odpověď vašemu kolegovi panu Seďovi, kterou jsem odesílal v průběhu března písemně a je k dispozici. Nechci to číst celé, ale v zásadě z toho vyšetřování, které probíhalo za součinnosti Armády České republiky i španělských kolegů, kteří jsou přítomni při zkušebních letech, tak ten závěr vyšetřující komise zněl tak, že se jednalo o chybu pilota, která naštěstí neměla žádné konsekvence.

Máte pravdu v jedné věci, že vojenské zkoušky, které se ale netýkaly vlastního provozu letadel, nýbrž systému ochrany letounu, byly vyhodnoceny ve značné části bodů zatím jako nevyhovující. Jedná se o hodnoty sledovaných parametrů a vojenských zkoušek, právě pokud jde jednak o software, který byl za tímto účelem v letounech navigován, a pak také vlastní funkčnosti toho ochranného systému DAS.

Náčelník generálního štábu dal lhůtu do konce dubna k odstranění těchto nedostatků. Za nedostatky odpovídá firma, která je dodavatelem oněch letounů i systémů s tím souvisejících pro Armádu České republiky, tedy akciová společnost Omnipol. A protože je dnes 28. dubna, tak já samozřejmě ještě nejsem s to vám dát podrobnou informaci, co se ke konci dubna přesně změnilo, resp. zda se závady podařilo odstranit. Ale samozřejmě, že připravujeme různé varianty postupu pro případ, že do konce dubna všechny tyto nedostatky odstraněny nebudou. Budeme vás jistě o těchto variantách postupu informovat.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji, pane ministře. Pan poslanec ještě má právo reagovat s doplňující otázkou.

 

Poslanec Petr Hulinský: Vážený pane ministře, já vnímám, že toto je dědictví po exministryni paní Parkanové, dědictví, které si třeba nezasloužíte, nicméně musíte ho řešit a navíc je to součást vašeho koaličního partnera. To znamená, já bych hrozně rád dostal pak písemnou odpověď, až uplyne ona lhůta na konci dubna, o tom, jak celá věc dopadla a jak ji budete dál řešit.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Prosím, pane ministře. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP