(16.20 hodin)
(pokračuje Tejc)

Měl by si podle mého názoru uvědomit, že je politikem. Už není detektivem ani soukromým, ani policejním, nemůže se schovávat za zdmi chráněné budovy nebo ve svém bytě či kanceláři. Je ministrem, je veřejnou osobou a musí odpovídat na dotazy nejen veřejnosti a médií, což také nečiní, ale především se musí zodpovídat parlamentu. To, že tady dnes není, vnímám velmi negativně. Doufám, že tak učiní příští týden a nebude si stále říkat o jakési dny hájení, které by chtěl pro to, aby se mohl seznámit s resortem. Já věřím, že pan ministr Kubice je zodpovědný člověk, má osmnáct let a více, tedy musí vědět, že pokud přijal nabídku stát se ministrem vnitra v této době, tak musí mít alespoň základní koncepci toho, jak chce na tomto resortu fungovat.

Stejně tak si myslím, že je naprosto neuvěřitelné, že se zde nezpovídá z toho, jakým nehorázným způsobem destabilizoval v současné chvíli Ministerstvo vnitra. Považuji za naprosto neuvěřitelné, že pan ministr odvolal všechny své náměstky, nebo je svým způsobem k odchodu donutil. V této chvíli samozřejmě akceptuji to, že každý ministr má právo na to vybrat si své spolupracovníky a své náměstky. Vyměnit je ale neznamená je jen odvolat. V současné době, možná dnes, možná zítra, bude Ministerstvo vnitra mít pouze ministra, žádného z náměstků. Myslím, že to je krajně nezodpovědné, a myslím, že není možné, aby ti, kteří jsou odvoláni, nebyli nikým nahrazeni. A já pevně věřím, že se dozvíme velmi rychle, kdo ta náhrada bude, a že budou kompetentnější, než je pan ministr Kubice, protože jak sám on přiznává, resortu vnitra příliš nerozumí.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Na vaši interpelaci vám bude odpovězeno písemně.

Další se svou interpelací vystoupí poslankyně Kateřina Konečná na pana ministra zdravotnictví Leoše Hegera a prosím, aby se potom připravila paní poslankyně Semelová.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji, paní předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, vážení páni ministři, zdravotní pojišťovny zaplatily v roce 2009 36,7 mld. korun za léky předepsané na lékařský předpis a 5,9 mld. za zdravotnické prostředky předepsané na poukaz. Suma DPH zohledněná ve výši úhrad přepočítaná na sazbu DPH 10 % odpovídá v současnosti částce 3,91 mld. Rok 2010 byl vlivem revize mírně atypický v oblasti změn objemu trhu a je reálné se domnívat, že v roce 2011 a následně 2012 dojde k obnovení trendu nárůstu výdajů zdravotních pojišťoven z let předcházejících, tedy v rozsahu plus 6 % pro zdravotnické prostředky a 9 až 12 % pro léčivé přípravky.

V roce 2012 představuje rozdíl objemu financí v důsledku navýšení sazby DPH z 10 na 14 % částku za recepty, resp. poukazy, 1,55 až 1,74 mld., v roce 2013 poté při sjednocení sazeb DPH ve výši 17,5 % dojde k dalšímu navýšení u výdajů na recepty, resp. poukazy, o 1,37 až 1,52 mld. V porovnání se stávajícími náklady se od roku 2013 zvýší DPH odvedená z pojišťoven do státního rozpočtu o 2,92 až 3,26 mld. To znamená suma sumárum zhruba dohromady s tím, co je placeno dnes, 6 mld. korun.

Já bych se vás dovolila zeptat, pane ministře, zda jste při realizaci vaší daňové reformy neuvažovali o tom, co je normální ve státech Evropské unie, protože sazbou 17,5 % se dostáváme do těžkého nenormálu. Normální v Evropské unii totiž je, že za léky se platí DPH ve výši 3 až 8 %, a jsou dokonce země, dokonce velmi liberální země, jako je Velká Británie nebo Švédsko, které mají nulovou sazbu na léky. Mně totiž připadá, že si tady peníze z veřejných rozpočtů přeléváme z jedné kasičky do druhé, a navíc k tomu samozřejmě musí ještě připlatit občané, protože DPH se zvedne i za léky, které neplatí zdravotní pojišťovny, ale platí si je sami.

To znamená, ráda bych se vás zeptala, zda jste s touto variantou uvažovali, pokud ne, proč k tomu nedošlo, a co s tím hodláte dělat. Protože to, jak nám tady neustále vykládáte, jak je třeba zvyšovat -

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Paní poslankyně, překročila jste už svůj čas. Já jsem byla tolerantní, ale už to ukončete, prosím.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Omlouvám se, až budu mít minutu na doplnění, tak -

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji, děkuji. Bude reagovat pan ministr. Prosím, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Vážená paní poslankyně, děkuji za vaše dotazy i za interpelaci. Musím říci, že vaše statistické přehledy se nikterak neliší od údajů, které má k dispozici Ministerstvo zdravotnictví. I když se z různých zdrojů a z různých analýz dopady na zátěž systému veřejného zdravotního pojistného liší. Ta částka se pohybuje někde okolo 4 miliard pro příští rok a další velká zátěž pro roky další. Z toho asi polovina bude připadat na léčivé přípravky, a pokud jde o zátěž, která by byla přenesena na pacienty, tak ta je odhadována zhruba ve výši toho, jak jsou náklady na léky rozděleny, to znamená asi 15 % z oblasti doplatků.

Pokud jde o konstatování, že v Evropské unii jsou sazby DPH za léky v průměru nižší, v některých zemích dokonce nulové, je pravdivé. Ale musím říci, že v tomto případě to není to úplné meritum věci. Problém je, o kolik se prostě bude objem potřeb ve zdravotnickém rozpočtu kvůli DPH lišit, a v tom máte naprostou pravdu, že pokud to zůstane tak, jak je zatím Ministerstvem financí navrhováno, pak dopad bude plný v přibližném odhadu 4 miliard do prostředků veřejného zdravotního pojištění. Jen bych řekl k Velké Británii, kde je nulová sazba DPH a dopad na pacienty tudíž by byl zdánlivě nulový, tak že tam zase je potřeba kalkulovat, že tam jsou obrovské doplatky pacientů za léky, které se blíží až k 50 %.

Nicméně tyto pohledy do zahraničí nám nikterak nepomohou. Ministerstvo zdravotnictví samozřejmě při přípravách celé transakce okolo DPH, která dosud samozřejmě patří do oblasti výhledů, na ty problémy upozorňovalo, protestovalo proti nim, ale zatím zátěž, pokud celý komplex opatření projde, ta zátěž je reálná. Pokud by mělo zdravotnictví vstoupit do příštího roku s touto zátěží, bude se přičítat ještě k zátěži, která vzniká z narůstajícího deficitu systému, který bude ještě prohlouben přislíbeným navýšením platů, a budeme vstupovat do dalšího roku se zátěží, která bude činit dohromady minimálně 10 mld.

To, jestli si zdravotnictví s tímto problémem poradí, aby zůstala finančně neutrální bilance, se samozřejmě teprve uvidí. My se snažíme přicházet s různými racionalizačními opatřeními. Musím konstatovat, že velmi vysoký nárůst peněz do zdravotního pojistného v minulých pěti letech, který byl téměř 50procentní, naznačuje, že kdyby klesla úroveň našeho zdravotnictví o jeden rok zpět, nebyla by to zase tak velká tragédie. Nemáme to ale v úmyslu a chceme ty zdroje hledat. Samozřejmě, kromě dalších politických jednání také ve zvýšení efektivity našeho systému.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji a dám ještě prostor paní poslankyni k doplňující otázce.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji, pane ministře, za vaši odpověď. Rozumím tomu, že vám to asi není milé, že byste byl taky rád, kdybychom DPH u léků nezvyšovali. Pak mi nezbývá, než trošku konstatovat, že mě mrzí, že už ani ministr za jednu stranu není schopen vymyslet ministrovi za tu samou stranu, v tomto případě TOP 09, co to může znamenat. A je evidentní, že pan ministr Kalousek je tady nade všemi námi a je jediný, který je schopen s největší pravděpodobností rozhodnout o tom, jak to má být, bez jakýchkoli podkladů, protože na ty podklady, které mu dávají resortní ministři, prostě nebere ohled. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP