(16.30 hodin)
(pokračuje Konečná)

Já bych chtěla jen dodat, že léky jsou prostě skupina, kterou si pacienti nevybírají. Když dostanete předepsaný recept, tak ty léky většinou musíte užívat. Asi nikdo z nás je neužívá úplně dobrovolně. A mně trochu vadí to, že my tady ve zdravotnictví, jak říkáte, vymýšlíme řadu konceptů toho, jak ušetřit, ale vymýšlíme vymyšlené. Protože kdybychom ty peníze, které budeme přelívat z veřejného zdravotního pojištění panu ministru financí do rozpočtu, dali tomu systému a nechali je v tom systému, tak, jak znovu opakuji, možná bychom tady neřešili zvýšené doplatky, zvýšenou spoluúčast pacientů a možná bychom aspoň v tomto jednom segmentu dokázali občanům České republiky ulevit.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Dám ještě prostor na reakci panu ministrovi.

 

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Děkuji. Já budu stručný. Pan ministr Kalousek je podobně jako já zodpovědný nejen své politické straně, ale celé koalici, takže on se snaží plnit programové prohlášení vlády. Já samozřejmě bych si dovedl představit vedení Ministerstva zdravotnictví s kladným hospodářským výsledkem plus 10 mld. daleko lépe než těch minus 10 mld. Nicméně já jsem tuto řeholi přijal, když jsem přijal křeslo ministra zdravotnictví, a budu v této situaci pracovat alespoň na vylepšení efektivity zdravotnického systému. A budiž mi tedy omluvou alespoň to, že pokud by se tu efektivitu podařilo vylepšit a vést zdravotnický systém dále pod touto zvýšenou efektivitou komukoliv v dalších letech, kdy lze očekávat, že nárůsty do zdravotnictví budou tak jako v minulosti zase jednou růst, tak potom o tu zvýšenou efektivitu by byl nárůst daleko vyšší než v minulých letech.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Nyní vystoupí se svou interpelací paní poslankyně Semelová. Já vám dávám prostor. Jenom kdyby náhodou se někde v kuloárech nacházel pan Zaorálek, tak haló, haló, hledá se pan Zaorálek, střídání! Děkuji. (Smích v sále.)

Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Marta Semelová: Děkuji. Vážený pane ministře, při jednáních o státním rozpočtu či o takzvaných reformách, resp. škrtech, neustále vysvětlujete a přesvědčujete nás, opozici, ale i veřejnost, o nutnosti uskrovnit se a utáhnout si opasky. (Smích v sále - do sálu přichází místopředseda Zaorálek.) Nebudu v tuto chvíli rozebírat skutečnost, že velká část občanů se už tak uskrovnila, že se dostávají nad či pod hranici chudoby, příp. jsou po vámi přijatých úsporných opatřeních tímto propadem vážně ohroženi.

Ale v souvislosti se zdůrazňovaným nedostatkem financí bych se chtěla zeptat na záležitost, která v těchto dnech proběhla médii. Jedná se o to, že bezpečnostní agentura ABL získala loni těsně před závěrem roku dotaci 8,4 mil. korun z evropských fondů určených na vzdělávání svých zaměstnanců, přičemž vzhledem k tomu, že u projektů evropských sociálních fondů je státní spoluúčast 15 %, část financí zaplatí stát. To znamená, že v tomto případě půjde ze státního rozpočtu soukromé firmě ABL 1,266 mil. korun. Osobně si myslím, že zmíněné finance by měly být určeny hlavně obcím a veřejně prospěšným projektům, a ne soukromým agenturám.

Chtěla bych se proto zeptat, jak velká finanční částka tímto způsobem protéká ze státního rozpočtu do soukromých firem za situace, kdy chybějí peníze na zdravotnictví, kdy si pacienti mají stále víc připlácet na vzdělání, viz připravované školné, do sociální oblasti a na zaměstnanost apod. Dále, jakým schvalovacím procesem procházejí žádosti o dotace a kdo je schvaluje. A konečně, jakým způsobem jsou zohledněny skutečné potřeby a zájmy společnosti a zda můžeme očekávat nějakou nápravu.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Pochopil jsem, že ministr Kalousek je omluven, jak tady vidím, z pracovních důvodů, takže to bude pouze písemné.

Nyní požádám pana poslance Františka Novosada, který by měl interpelovat Ivana Fuksu, který je také mezi těmi, kteří se omlouvají z pracovních důvodů. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec František Novosad: Děkuji za slovo. Vážený místopředsedo, mrzí mě, že tu pan ministr není, ale svoji otázku přečtu a doufám, že pan ministr mi písemně odpoví.

Vážený nepřítomný pane ministře, v našem zemědělství, které bylo a ještě je na vysoké úrovni co do kvality, v hlavních produktech, jako je mléko, maso, cukr a další, jsme byli soběstační. Před týdnem sdělovací prostředky oznámily, že přestáváme být soběstační ve výrobě mléka a mléčných výrobků a že do naší země bude dovoz z jiných států. Proto se ptám, pane ministře, jak je možné, že naše kvalitní potraviny mizí z pultů obchodů a jsou nahrazovány z dovozu nekvalitními a můžu říct i zdraví škodlivými potravinami z dovozu, viz tento týden belgické maso.

Děkuji a věřím, že pan ministr mi odpoví.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, tak to bude také písemné.

Nyní požádám pana poslance Josefa Tancoše, který by měl interpelovat ministra Jaromíra Drábka ve věci nezaměstnanosti na Mostecku. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Josef Tancoš: Vážený pane místopředsedo, pane ministře nepřítomný, vážení kolegové, můj dotaz je nezaměstnanost na Mostecku, která úzce navazuje na prolomení či neprolomení limitů těžby uhlí. Na minulém zasedání vlády tento bod byl opět odložen. Do regionu, který má velké problémy s 15procentní dnešní nezaměstnaností, bude v případě dalšího propouštění dosahovat nezaměstnanost minimálně 30 a více procent. Já doufám, že limity se uvolní a propouštět se nebude. A doufám, že v případě prolomení i ta nezaměstnanost mírně klesne.

Chtěl bych se zeptat na případ, pokud všechno dopadne špatně, jestli bude připraven nějaký speciální plán, který by skokové navýšení nezaměstnanosti vyřešil. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Já se musím přiznat, že tady mezi omluvenými nemám pana ministra Drábka. Padlo tady někde něco o jeho omluvě dneska na začátku? (Nikdo o tom neví.) Nepadlo? Já tady také nemám omluvu pana ministra Drábka. (Nesrozumitelné poznámky z pléna, smích v sále.) A není tady někde přítomen ministr Drábek? Prosím tedy o chvilku strpení. Žádám pana ministra Drábka, pokud se skrývá někde v útrobách Sněmovny, aby se dostavil do jednací síně. (Nesrozumitelné poznámky, smích v sále. Čeká se na pana ministra Drábka.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP