(16.40 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Tak já dostávám informaci, že ministr Drábek je na Radě ekonomických ministrů. A údajně omluva byla poslána. Dobře. Já to tedy přijímám takto dodatečně, i když mi to tady chybí.

Jenom tedy sdělím, že další interpelace byla má - na ministra Pospíšila. Já ale v tom případě, že tady není, vyčkám eventuálně do příštího týdne a nebudu interpelovat ministra Pospíšila.

A teď bych požádal pana poslance Antonína Seďu, který by měl interpelovat Josefa Dobeše. A pak je paní poslankyně Bebarová-Rujbrová. Nyní pan poslanec Seďa. (Poslanec Seďa při příchodu k mikrofonu upozorňuje, že ministr Dobeš je omluven.) Ano, to vím. Pan ministr Dobeš je tady ze zdravotních důvodů omluven, omluvu tady mám. Prosím.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane nepřítomný ministře, reforma veřejné správy měla za cíl zjednodušení byrokracie a zlepšení přístupu k občanům. Česká školní inspekce ve Zlínském kraji měla původně čtyři detašovaná pracoviště odpovídající bývalým okresům. Poté se dvě detašovaná pracoviště zrušila a v současné době existuje základní pracoviště inspekce ve Zlíně pro okresy Zlín a Vsetín a v Uherském Hradišti pro okresy Uherské Hradiště a Kroměříž.

Vážený pane ministře, podle mých informací bude v červnu tohoto roku končit ústřední školní inspektorka paní Mgr. Olga Hofmanová. Ta údajně hodlá zrušit detašované pracoviště v Uherském Hradišti a vytvořit nové ve Valašském Meziříčí, odkud pochází. Zřejmě proto, aby ještě mohla využívat svých inspektorských zkušeností v místě bydliště. Ať je tak, či tak, odborná veřejnost se oprávněně obává ze zavádění takovýchto nesystémových kroků, které zhorší dostupnost a kontrolní činnost inspektorů. Ptám se proto, pane ministře, zůstanou, či nezůstanou současná pracoviště České školní inspekce ve Zlínském kraji? A pokud nezůstanou, jaké změny se připravují? Děkuji za vaše odpovědi.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Takže opět to bude vyřízeno písemně.

A nyní poprosím paní poslankyni Bebarovou-Rujbrovou, která chce interpelovat ministra Karla Schwarzenberga. A připraví se Jiří Paroubek.

 

Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová: Ještě jednou dobrý den. Vážený pane ministře, před časem jsme uvítali informaci o zavedení nového systému registrace žadatelů o vízum a věřili jsme, že kromě odstranění potupných front před našimi ambasádami v Ulánbátaru, Hanoji a dalších zemích omezí i korupci ve zprostředkování víz a dosažitelnost českého pracovního trhu pro ty, o které je u nás zájem. Ono se ale, jak se zdá, všechno dá obejít.

Před časem si mi stěžoval majitel indické restaurace, že má problém dovézt špičkového indického kuchaře. Dnes pro neochotu ministerstva přiznat chybu bude možná muset výrobní podnik APOS v Blansku omezovat výrobu. Tento podnik je dodavatelem volantů obšitých kůží pro autoprůmysl. Jde o specifickou práci, o kterou není mezi českými obyvateli zájem. Dobře ji zvládají mongolští pracovníci, kteří tuto výrobu nyní převážně zabezpečují. Podnik má k náboru cizinců souhlas pracovního úřadu i Ministerstva práce a sociálních věcí. V Mongolsku má vybráno 20 potenciálních zaměstnanců. Zdůrazňuji - zaměstnanců, ne obětí zprostředkování dodavatelských agentur. A v tom je asi zakopaný pes. Telefonický systém registrace uchazečů o vízum je zablokován novodobými otrokáři tak, že se prostě na ambasádu nikdo nedovolá. APOS se o to pokouší půl roku.

Když jsem panu ministrovi napsala, ujistil mě, že systém Visapoint má vést k odstranění diskriminace žadatelů.

Pane ministře, opravdu si to myslíte? Znáte skladbu cizinců, kteří tímto systémem proniknou? Chcete podporovat příchod cizinců, kteří jsou pro náš pracovní trh nepostradatelní, nebo obchod s levnou pracovní silou, kterou v době krize bez milosti vyženeme a ještě jí zaplatíme takzvané levné návraty? Koordinujete postup svého ministerstva s Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem vnitra? Jak? Co uděláte pro udržení perspektivní výroby v podniku APOS Blansko? Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže já se zeptám Jiřího Paroubka, jestli chce interpelovat ministra Pospíšila, který tedy také patří k těm, kteří jsou mezi nepřítomnými. (K řečnickému pultu přichází ministr Schwarzenberg i poslanec Paroubek. Poslanci upozorňují předsedajícího na ministrovu přítomnost.)

Aha, já jsem zrušil jediného ministra, který tady je. (Smích v sále.) Toho jediného, co tu je. Úplně jsem podlehl té atmosféře nepřítomnosti. Já se omlouvám panu ministru Schwarzenbergovi, že on by tady jediný byl na nic.

Prosím tedy, abyste přece jen dostal příležitost vystoupit. Já už jsem tomu odvykl, jako že... Prosím.

 

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg: Pane místopředsedo, je známé, že pod svícnem je největší tma. A když sedím pod vámi, tak nejsem k vidění.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Logicky, nejste vidět. Ano.

 

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg: Ale tedy k odpovědi. Problém ekonomické migrace byl řešen v letech 2009 a 2010, mimo jiné prostřednictvím nařízení vlády č. 1205/2009, kterým bylo zavedeno omezení nabírání počtu žádostí o dlouhodobá víza za účelem podnikání a zaměstnání na zastupitelských úřadech v migračně rizikových zemích. Jedná se o zastupitelské úřady v Hanoji, Ulánbátaru, Kišiněvě, Kyjevě, Taškentu a generální konzuláty v Doněcku a ve Lvově. Konkrétní počty pro jednotlivé země jsou stanoveny v klasifikovaném režimu. Počty žádostí o dlouhodobá víza za účelem zaměstnání přijatých na zastupitelských úřadech České republiky jsou pravidelně revidovány s ohledem na aktuální migrační trendy a potřeby českého trhu práce. Poslední vyhodnocení proběhlo v rámci jednání koordinačního orgánu pro řízení ochrany státních hranic České republiky na úrovni náměstků Ministerstva vnitra, Ministerstva zahraničních věcí, Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva průmyslu a obchodu v březnu 2011. Ze závěru tohoto jednání nevyplývá potřeba nastavené kvóty v současnosti měnit.

Zároveň byla potvrzena opodstatněnost využívání internetového objednávání podané žádosti prostřednictvím systému Visapoint. Systém internetového objednávání podání žádostí Visapoint byl na zastupitelských úřadech zaveden za účelem realizace uvedených opatření. Dle poznatků Ministerstva zahraničí je systém Visapoint funkční a zajišťuje všem žadatelům stejné podmínky pro podání žádosti o dlouhodobá víza na zastupitelském úřadě a zvyšuje efektivitu a transparentnost vízového procesu.

Jinou záležitostí je pochopitelně poptávka žadatelů. Ta značně převyšuje nabídku míst pro podání žádosti o dlouhodobé vízum za účelem zaměstnání, kterou zastupitelský úřad nemůže nijak ovlivnit. V rámci udržení rovného přístupu k žadatelům není možno upřednostňovat skupiny žadatelů či žadatele jedné konkrétní země přijetím žádosti mimo systém Visapoint. Pro všechny žadatele platí stejně jasné podmínky.

Snad bych rád podotkl - mluvíte tady o skupině mongolských pracovníků - že koncem roku 2010 bylo na českém trhu pouze 296 pracovních míst obsaditelných cizinci. Aktuální míra nezaměstnanosti v České republice je 9,2 %. Promiňte - je-li tak vysoká nezaměstnanost, tak se firma musí snažit vlastní pracovníky v Čechách vyškolit a použít, a ne sáhnout do dalekých zemí.

Nakonec chci zmínit, že pracovní podmínky ve firmách, které mají zájem o nábor zahraničních pracovníků, jsou často za hranicemi běžných standardů, pokud jde o délku pracovní doby, finanční ohodnocení, zacházení s pracovníky, bezpečnost práce atd. Neobsaditelnost poptávaných míst tedy není nutně způsobena nezájmem nezaměstnaných českých občanů o práci. Ale zásadně Ministerstvo zahraničí odmítá preferenční zacházení vůči vybraným firmám či jiné formy klientelismu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Takže prosím ještě paní poslankyni, která má tu velkou výsadu, že má partnera. Prosím, aby ještě doplnila. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP