(16.50 hodin)

 

Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová: Děkuji. Musím říct, pane ministře, že jsem velmi zklamána zobecněním odpovědi na mé zcela konkrétní dotazy, i když chápu, že jste se nemohl na ně dříve připravit. Doufám, že tak učiníte aspoň dodatečně.

Ale využiji čas k tomu, abych sdělila, že firma, o které hovořím, nepatří mezi ty, o kterých hovoříte. Je to firma, kde pracuje ke třem stům zahraničních pracovníků s průměrným platem 16 tisíc a pracují jako zaměstnanci, ne jako otrokáři. A co váš systém Visapoint způsobil, tak právě diskriminaci těch, kteří zde chtějí pracovat, a ne sem být dodáváni jako bílé nebo v některých případech barevné maso.

Doufám, že se podíváte na mé otázky do stenozáznamu a odpovíte mi aspoň dodatečně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan ministr už nebude komentovat? Nebude, takže požádám pana poslance Jiřího Paroubka, který bude interpelovat ministra Pospíšila, ač není přítomen.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Vážený pane místopředsedo, vážené torzo vlády, dámy a pánové, já bych možná se rád vyjádřil také k té neúčasti členů vlády na interpelacích. Slyším, že mají nějakou poradu ekonomických ministrů. To je chvályhodné. Ale účast na interpelacích je podle ústavy. Takže se domnívám, že ta priorita by měla být jasná, a já na rozdíl od pana místopředsedy Zaorálka postupuji podle latinského přísloví: "Kapka nevyhlodá kámen násilně, nýbrž častým svým pádem." Kdybych tady dneska nečetl ty interpelace, které mám připraveny, tak bych musel jít rovnou domů.

Takže: Vážený pane nepřítomný ministře, ačkoliv vás média pasují do role slušňáka, člověka, který bojuje s praxí tzv. justiční mafie, který je garantem nezávislosti justice, nedávno vyšla najevo informace, která tento váš mediální obraz zásadním způsobem narušuje. Vámi vybraný a vládou schválený nejvyšší státní zástupce v pořadu České televize prohlásil, že jste jej bez jeho vědomí přizval před jeho jmenováním na schůzku s člověkem, kterému nejen v ODS přezdívají "ten, co vodí Pospíšila". Konkrétně se jedná o místopředsedu vaší krajské organizace ODS v Plzni pana Jurečka. V jeho případě jste už blahosklonně přecházel jeho studium na plzeňské právnické fakultě, kdy jste jej sice pod tlakem novinářů vyzval k přerušení studia, avšak celý rok jste pak nic neučinil. Dokonce jste ani nepátral po ztracených protokolech o jeho přijetí.

Ptám se vás tedy, co vás vedlo k tomu, že jste budoucího nejvyššího státního zástupce šel nejdříve představit tomuto člověku, který má s justicí společného toliko to, že byl už jednou souzen.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Takže teď bych požádal pana poslance Seďu. Ne, ne, ne, pana poslance Václava Klučku, ano, to je přesně, pana poslance Klučku - interpelace na Jana Kubiceho ve věci nekomunikace ve vedení ministerstva.

 

Poslanec Václav Klučka: Vážený pane místopředsedo, vážení ministři, kolegové, kolegyně, nekomunikace ve vedení Ministerstva vnitra - to byl důvod, proč z ministerstva odešli nejdříve dva náměstci. Já jsem tomu pořádně nerozuměl, nevěděl jsem, o co jde. Nekomunikace. Když tam ministr nastoupí v průběhu minulého týdne a po velikonočním pondělí si zavolá příslušné náměstky a řekne: tady končíme, tady nebudete. To je nekomunikace, nebo co to je? Když vůbec ještě nepoznal vztahy, řízení na tom ministerstvu, to je nekomunikace?

Teprve dneska jsem pochopil, co je to nekomunikace. Kde je pan ministr? Kde sedí v této chvíli? Také na poradě ekonomických ministrů? Ten jeho výkon dopolední nebyl nikterak zvláštní, který by zaujal. Asi se bude muset učit vystupovat i ve Sněmovně.

Prosím pěkně, toto je ostuda. Toto je skutečná ostuda české politiky. Tento pan ministr v současné době, až odejde ještě Čech, nebude mít žádného náměstka. Bude to prázdné ministerstvo. Já jsem panu premiérovi položil otázku, kdo je odpovědný za tuto situaci, která politická strana - Věci veřejné, ODS, nebo TOP 09? Pan premiér řekl: "Celá koalice se takto dohodla, všichni s tím souhlasili." Tak, vážení, pokud to byla celá koalice, neste tedy tu svou politickou odpovědnost za tento stav na Ministerstvu vnitra.

Děkuji vám. (Potlesk z levé části jednacího sálu.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Poprosím pana poslance Vladislava Šincla.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Vážený pane nepřítomný ministře, dovolte mi, abych se na vás obrátil s aktuálním problémem statutárního města Karviná, které trápí nejhorší ovzduší ve střední Evropě. Nevím, jestli víte, ale za loňský rok byl v tomto městě denní limit prachu v ovzduší překročen podle údajů Českého hydrometeorologického ústavu 109krát. Nejhorší je, že na tyto prachové částice, které pronikají až do plicních sklípků, se nabalují další nebezpečné rakovinotvorné látky, jako je benzopyren, oxid siřičitý, oxid uhelnatý, toluen atd.

Jednou z příčin tohoto stavu je i problematická silniční doprava. Tímto městem vede jediná silnice první třídy, která spojuje trasu od Ostravy, na druhou stranu vede směrem k Českému Těšínu a dál na Slovensko, resp. do Polska. Bohužel tato jediná silnice vede přímo centrem města a tranzit znamená hluk a exhaláty z desítek tisíc aut denně, včetně nákladních. V materiálu z dílny Ministerstva dopravy pod názvem tzv. superkoncepce se uvádí, že obchvaty měst a obcí jsou vaše priorita. Ve zmiňované superkoncepci se ale se stavbou obchvatu v Karviné bohužel nepočítá. Jestliže to stát celkově myslí vážně se snahou zlepšit životní prostředí v nejpostiženějším místě České republiky, není možné to vyřešit jen dílčími paragrafy v zákoně o ovzduší.

Na problém u nás ukázaly loňské povodně. Voda tehdy zaplavila trasu na Ostravu, poničila most přes Olši, strhla část cesty na druhou stranu na Český Těšín, byli jsme odříznuti od světa a nic se s tím nedalo dělat. Nyní, od 1. května, začne stavba nového mostu přes Olši na silnici na Ostravu. Od tohoto dne se zde velice dramaticky zhorší dopravní situace a o plynulé dopravě nebude možné mluvit vůbec více než půl roku. Obchvat města je proto pro toto město velice důležitý a čekat na něj další desetiletí by znamenalo další prohloubení izolovanosti Karviné a Karvinska a další zhoršování životního prostředí v oblasti.

Z tohoto důvodu mám na vás, pane ministře, otázku, zdali tento problém budete řešit a kdy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, tak to bylo také na nepřítomného. Teď prosím tedy poslance Jeronýma Tejce, který také chce také interpelovat ministra Jana Kubiceho, který tu není.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Ano, je tomu tak, dovolil jsem si skutečně interpelovat pana ministra Kubiceho, přestože tady není, i když myslím, že ta chyba není na mé straně, není ani na straně přijímačů případných televizních diváků, ale je prostě skutečně v panu ministru Kubicem. Pan ministr tady není. Já myslím, že je nedůstojné, abych tady hovořil teď nebo vzápětí v té své třetí interpelaci na pana ministra do zdi, abych zdržoval Poslaneckou sněmovnu.

Já tedy položím jednu jedinou konkrétní otázku, na kterou mi pan ministr opakovaně odmítá odpovídat na půdě této Sněmovny, a to je, zda někdy mezi jeho agenturou, kterou vlastnil a kde byl jednatelem, tedy SUB S.A., existoval obchodní vztah mezi touto agenturou a mezi agenturou ABL, tedy jestli někdy proběhla jakákoliv fakturace mezi těmito dvěma agenturami, kdykoliv v minulosti. A myslím, že stačí, když pan ministr napíše, zda ano, či ne v písemné odpovědi na mou ústní interpelaci, pokud není přítomen a není schopen ani ochoten odpovědět dnes ani včera na takto položenou otázku. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP