(17.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Poprosím nyní pana poslance Ladislava Šincla. (Hlas z pléna: Již odešel.) Není tady? Není, opravdu není, opravdu odešel. Takže v tom případě můžeme opět... (Poslanec Šincl vchází do jednacího sálu.) A je tady Ladislav Šincl! Poslední příležitost vystoupit. (Nepřeje si vystoupit.) Ne? (Pobavení.) Tak pan poslanec Václav Klučka.

 

Poslanec Václav Klučka: Pane předsedající, kolegyně, kolegové, mám štěstí a já jsem rád, že mám to štěstí, že tady ministr John je. Skončil jako ministr vnitra. Ta interpelace je nazvána spokojenost s výkonem na Ministerstvu vnitra. Já ji tak trošinku změním, ten záměr.

Pane ministře, jak jste spokojen se situací, která po vašem odchodu nastala na Ministerstvu vnitra? Jak jste prosím spokojen s tím, že vaši lidé, kteří vás obklopovali a pomáhali vám ministerstvo řídit, už na tom ministerstvu nejsou? A je to týden po nástupu nového ministra!

Pane ministře, vy jste zároveň předsedou Věcí veřejných. Řekněte mi popravdě - patří toto ministerstvo Věcem veřejným? Já jsem to nenašel v koaliční smlouvě! Já jsem jenom vedle vašeho jména našel VV. Zůstává tam to VV na Ministerstvu vnitra, nebo nezůstává? Já jsem se opravdu nedopátral této odpovědi. Já nechci teď v této chvíli řešit, jaká je situace v policii po vašem odchodu, jaká je situace u hasičů, na poště, v IT systémech na ministerstvu, ve veřejné správě. Ano, je to náročná práce na tom ministerstvu ve svízelných finančních podmínkách, které byly dány k dispozici. To si myslím, že musí každý normální člověk pochopit. Chvilku mi to trvalo, také jsem tohle pochopil. A myslím si, že jsem si našel vztah v těch kompromisech k tomu, co se na ministerstvu v určité situaci dělo, ale skutečně v této chvíli by mě skutečně zajímal váš názor na věci, které jsou současné a které já považuji za velmi kritické! Děkuji vám. (Potlesk několika poslanců ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Teď bych požádal paní poslankyni Semelovou... (O slovo se hlásí mpř. vlády John.) Vlastně ne, teď můžeme odpovídat. Ó! (Pobavení.) Tak to jo, prosím pana ministra Johna.

 

Místopředseda vlády ČR Radek John: Dobrý den. Já nejsem na poradě ekonomických ministrů. Já si samozřejmě myslím, že by bylo nekorektní po několika dnech hodnotit, co bude, protože to klíčové je, které spolupracovníky si pan Kubice přivede. Já samozřejmě uznávám, že jsem velmi nervózní z toho, aby to, co se dělalo na Ministerstvu vnitra devět měsíců, aby to nespadlo pod stůl, protože by to stálo daňové poplatníky velké peníze. Jednak je tam čerpání z evropských fondů, jednak tam bojujeme o dvě miliardy na programy pro hasiče a pro policii z evropských fondů, jednak se konečně rozjela už příprava registrů. Teď už opravdu jede, jak nás zdržoval ÚOHS. A jednak v legislativě - to je pan náměstek Vavera - jsme před odevzdáním velmi klíčových zákonů, tj. zejména zákona o úřednících, který má být odevzdán v termínu. V tuto chvíli je k němu 500 připomínek, které je třeba urychleně vypořádat z meziresortu, a je to opravdu otázka dní a týdnů.

Na druhé straně pro příslušníky ozbrojených sborů, tam věřím v kvality pana ministra bezvýhradně a bude opravdu třeba, aby veřejná správa, IT projekty, čerpání z fondů tímto nebyly ohroženy. A opravdu jsem nervózní jako všichni a jako kdokoliv, koho potkám ve Sněmovně. Každý se ptá na tohle. A samozřejmě dejme panu ministrovi Kubicemu několik dnů, aby představil ty kormidelníky, kteří tohle dotáhnou do konce, protože kdyby se to nedotáhlo do konce, byla by to samozřejmě velká škoda pro všechny obyvatele této země. Já bych počkal několik dní a uvidíme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě se zeptám pana poslance Klučky.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji vám, pane místopředsedo. Pane ministře, moc prosím, tři jednoduché otázky. Jsou Věci veřejné odpovědné za Ministerstvo vnitra? Otázka číslo jedna.

Otázka číslo dvě: Myslíte si, že tím, že odešel nebo odejde k 30. 4. náměstek Vavera, váš velmi dobrý spolupracovník a legislativec, že tím vyřešíme problém přípravy velmi závažných zákonů, před kterými Ministerstvo vnitra stojí?

Otázka třetí, znovu to opakuji: Opravdu jste přesvědčen o tom, že během několika dnů, řekněme i týdnů, se povede situace na Ministerstvu vnitra pod řízením tohoto velmi možná nekompromisního člověka zvládnout? Víte, z čeho já mám obavu? Od roku 1990 jsme se vždycky snažili o to, aby Ministerstvo vnitra bylo vedeno civilními osobami. Nástupem pana Kubiceho já si osobně myslím, že půjdou do vedení Ministerstva vnitra policisté. Toto je velká změna v demokratickém systému řízení tohoto ministerstva. Nemáte stejnou obavu?

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, poprosím ještě pana ministra.

 

Místopředseda vlády ČR Radek John: Já se omlouvám, já jsem zapomněl na otázku, jestli je to ministerstvo Věcí veřejných. V rámci koaličních jednání jsme se dohodli na kompromisu, že to bude zcela nezávislé ministerstvo se zcela nezávislým kandidátem. S Věcmi veřejnými v této chvíli nemá nic společného, ale dokonce s Věcmi veřejnými ministerstvo mělo společnou jenom osobu Radka Johna. Nikdo z náměstků, kteří odešli, nebyl z Věcí veřejných. Náměstek Vavera tam byl myslím za pana Bublana a je to kvalifikovaný odborník, o kterého se mimochodem nyní perou i v jiných resortech.

Takže je to věc nezávislého ministra. Při koaličních jednáních se řeklo, že nezávislý ministr tudíž bude mít zcela volnou ruku a žádná politická strana tam nebude nominovat politického náměstka, čili je to naprosto v rukou pana ministra Kubiceho. On si vybírá své spolupracovníky bez jakéhokoliv politického vlivu, což na druhé straně považuji za dobré, když si historicky vezmeme, jak strany vždycky bojovaly o Ministerstvo vnitra. Možná je to příznivý kompromis. A když říkáte civilní osoba vedoucí Ministerstvo vnitra, já tomu rozumím, na druhé straně pan Kubice opustil policii. Považuji ho za civilní osobu. A stejně tak náměstek Vavera. Ten tým legislativců tam je velmi kvalitní a já bych se jenom děsil, kdyby někteří lidé odcházeli proto, že odešel náměstek Vavera. Pak bych byl vyděšený. Jinak věřím a doufám, že to zvládnou. Jinak by to byla škoda.

To je všechno, co v této chvíli můžu říct. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano a teď požádám paní poslankyni Martu Semelovou, která chce interpelovat nepřítomného ministra Josefa Dobeše, nicméně svou interpelaci přečte i tak. Prosím, máte aspoň k tomu přečtení...

 

Poslankyně Marta Semelová: Děkuji. Vážený pane nepřítomný ministře, v souvislosti s novým způsobem stanovení platového tarifu pro pedagogické pracovníky, kteří splňují zákonem stanovenou odbornou kvalifikaci, ale nedosáhli vysokoškolského vzdělání, dochází k poškozování kvalifikovaných pedagogů, u nichž není toto vzdělání požadováno. Nezaviněně se dostávají na roveň nekvalifikovaných zaměstnanců, čemuž odpovídá i výše platového tarifu. Navíc ve vládním nařízení zůstalo ustanovení o odpočtu praxe, které zohledňuje rozdíly v dosaženém vzdělání při výkonu práce zařazené do stejné platové třídy, a má to další negativní dopady na platy. Zatímco nástupní plat učitelky mateřské školy s vysokou školou je 20 tis. hrubého, u kolegyně bez vysoké školy pouze zhruba 13 tis. Toto vládní nařízení se dostává do rozporu se zákoníkem práce. Jedná se o nespravedlivé diskriminační odměňování, které se týká asi 40 tis. lidí, a já se ptám, kdy a jak napravíte toto pochybení. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP