(17.20 hodin)

 

Ministr obrany ČR Alexandr Vondra Budeme vás samozřejmě informovat, jakmile učiníme příslušné rozhodnutí.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, takže můžeme ukončit tuto interpelaci. Já jen sdělím, že pan poslanec Petr Hulinský stáhl svou další interpelaci na Alexandra Vondru ve věci nákupu automobilů Tatra.

Já bych teď chtěl poděkovat paní předsedkyni Němcové, která mi tím, že tady je, umožní vystoupit k mé další interpelaci. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Prosím tedy pana místopředsedu Zaorálka, který vznáší svou interpelaci.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Jen bych se chtěl obrátit na pana ministra Pospíšila, který veřejně vyhlásil, že chce budovat bariéry pro nezávislost státních zástupců, a dokonce mluví o zákonu, který by měl ztížit jakékoli ovlivňování práce státního zastupitelství.

Já se obávám, že tady je jedna věc, která vrhá určité pochyby na tento záměr. Mám na mysli to, co se objevilo jako veřejná informace, že na schůzku, kterou si pan ministr Pospíšil dal s nejvyšším státním zástupcem Pavlem Zemanem, tak na tuto schůzku, jak se ukázalo, se dostavil také vlivný podnikatel pan Jurečko.

Takže já bych se jednak chtěl zeptat pana ministra Pospíšila na to, jestli toto není praktický příklad ovlivňování justice a jestli tady nedojde k tomu, že se zpronevěřuje té nezávislosti justice. A chtěl bych se ho zeptat na tyto věci: Jaký byl bod jednání, kterému měl být přítomen pan Jurečko, a další věc, k čemu tedy v tomto bodu byla důležitá přítomnost pana Jurečka. To jsou odpovědi, které bych chtěl dostat.

A teď ještě jednu. Protože jsem slyšel a četl v Lidových novinách rozhovor s nejvyšším státním zástupcem Pavlem Zemanem, který sděloval tři sady důvodů, proč chce odvolat vrchního státního zástupce pana Rampulu, vzápětí jsem slyšel vyjádření pana ministra Radka Johna, který se za pana Rampulu postavil. Ptám se tedy ministra Pospíšila, jestli opět toto není klasický způsob politiky zasahující do justice.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To byla interpelace, na kterou dostane pan místopředseda písemnou odpověď v zákonné lhůtě, a my můžeme pokračovat další.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě jednou děkuji paní předsedkyni. A tou další je pan poslanec Antonín Seďa, který bude znovu interpelovat Alexandra Vondru.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, nejprve bych chtěl poděkovat za písemné odpovědi na mé dřívější ústní interpelace, i když se přiznám, že u některých odpovědí mám několik dalších otazníků. Ale nyní k interpelaci.

Česká vláda souhlasila s nákupem transportních letounů C-295 CASA, jehož součástí byla i výměna jednoho letounu za pět bitevníků L-159 ALCA, a to přesto, že dva z těchto strojů byly dvoumístné, které jsou potřebné pro výcvik nových pilotů a které byly pilotům z Čáslavi odebrány. Podle informací z otevřených zdrojů neplní španělská strana své smluvní ujednání, kterým měl být prodej pěti cvičných podzvukových letounů některému státu NATO a tím se měl otevřít prostor pro zavedení L-159 do výzbroje jiných zemí Severoatlantické aliance.

Vážený pane ministře, minulý týden jste představil Bílou knihu o obraně a sám víte nejlépe, že to není veselé čtení o stavu resortu, ve kterém se od roku 2002 prohospodařilo přes půl milionu korun. Nedomníváte se, pane ministře, že současný stav v resortu a naší armádě způsobují právě takové tendry, jako byl netransparentní nákup transportních letounů CASA? Pane ministře, co se stane s těmi dvěma spárkami? Protože tyto stroje české letectvo tehdy potřebovalo a kvůli této směně muselo být vynaloženo dalších 200 mil. korun z rozpočtu kapitoly 307 na přebudování jednomístných letounů na cvičné dvojmístné, a to právě pro potřeby výcviku českých pilotů v Čáslavi. Děkuji za vaše odpovědi.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže prosím pana ministra Vondru.

 

Ministr obrany ČR Alexandr Vondra Vážený pane poslanče, já jsem tu již při té jedné předchozí interpelaci, která se týkala nákupu letounů CASA, jasně řekl, že se chci zdržet nějakého veřejného dramatického komentování tohoto nákupu jako vládní představitel, mimo jiné proto, že otázka nákupu těchto letounů je předmětem šetření s možnou soudní dohrou v Evropské komisi, a poslední, co bych já sledoval, je jakékoli prohlubování škod pro náš stát, které by i neopatrným vyjadřováním mohly vzniknout. Letadla byla nakoupena, smlouvy jsou platné a jsou konstruovány tak, že je samozřejmě velice těžké s nimi cokoli dělat. A koneckonců to nejdůležitější je, aby v armádě byly schopny co nejdříve sloužit, ať už si o způsobu jejich nákupu myslíme cokoli. A je to tím důležitější, že - možná jste si všimli - dnes byl poslední den, kdy byly ve službě předchůdci cas, kdysi slavné "Anduly", kde o prodloužení jejich životnosti už nebylo možné mluvit.

Nyní pokud jde o problematiku letounů L-159. Ano, když vláda Mirka Topolánka rozhodla o směně toho jednoho letounu CASA za pět letounů L-159, tak pro mnoho členů této vlády právě snaha nějakým způsobem uplatnit letouny 159 na zahraničních trzích byla důvodem, proč pro tento nákup zvedli ruku. Máte pravdu i v tom, že se smluvní straně tohoto obchodu zatím nepodařilo ani jeden z těch pěti letounů nějakým způsobem zavést do výzbroje nebo výcviku některé z armád NATO. Tady česká strana těžko může nějakým způsobem toto vymáhat. Pro mě jako ministra obrany je důležitá jedna věc: udělat všechno pro to, aby těch zbývajících myslím 36 nepotřebných letounů L-159 bylo uplatněno na zahraničních trzích. V tomto smyslu činí vláda Petra Nečase hodně. Upozorňuji mimo jiné na probíhající jednání s Irákem, kde se chystají delegace. Jednáme i s jinými zeměmi. Čili já věřím, že za pět minut dvanáct nebo v té hodině dvanácté se nám podaří tento problém alespoň nějakým způsobem uspokojivě vyřešit.

A za druhé, je to samozřejmě velké poučení do budoucnosti, protože i onen nákup těch 72 letounů L-159, jakkoli svého času povzbudil českou výrobu, český průmysl a svým způsobem asi zachránil firmu Aero Vodochody, tak samozřejmě svou předimenzovaností nepatří k tomu, na co by Armáda České republiky mohla být hrdá. Prostě je tady na místě do budoucnosti určitá střízlivost a to je to, čím já se chci ve své funkci řídit.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Co na to poslanec Seďa?

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane ministře, za vaše odpovědi. Já rozumím vašemu postoji kolem toho, že nechcete veřejně komentovat, právě otázka žaloby Evropské komise, tomu rozumím. Takže vlastně i můj dotaz nesměřoval vlastně na tuto záležitost.

Ale dovolte mi několik poznámek. První poznámka. Rozumím tomu, že podzvukový bitevník L-159 ALCA je výborný letoun, a je škoda, že se nepodařilo ať už výrobci Aero Vodochody, tak České armádě vlastně prosadit tento podzvukový letoun do výzbroje dalších států Severoatlantické aliance, a určitě máte moji podporu v tom, prosadit tyto letouny.

Co se týká Andul 26 a casy, já jsem nikdy nekritizoval specifikaci. Já jsem kritizoval ten netransparentní nákup, protože jsem věděl, že původní specifikace vzdušných sil Armády České republiky vlastně neodpovídala specifikaci letounu CASA C-295. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP