(17.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tuto interpelaci můžeme ukončit. Pak bych tedy požádal Václava Klučku, který chce interpelovat nepřítomného ministra Kubiceho.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji, pane předsedající. Teď je mi líto, že jsem to adresoval panu Kubicemu, možná kdybych to adresoval Radku Johnovi, tak jsem dostal i v této chvíli odpověď.

Objekt Koněvova ulice býval celkem slušné sídlo cizinecké policie. Dámy a pánové, před několika měsíci, respektive bylo to před červnem, než pan ministr John nastoupil do funkce, uzavřel jeden ředitel nebo úředník na Ministerstvu vnitra na tento objekt smlouvu skoro by nevypověditelnou ve výši 120 mil. korun, ve které se platí nájem na tento objekt, tedy de facto poté, kdy jsme transformovali cizineckou policii, již není nejenže tak využíván, ale je skutečně i ve špatném stavu. Bouří se policejní prezident, který říká, že je to šlendrián, že nejde tuto smlouvu vypovědět.

Já prostě nevím. Já bych chtěl po panu ministrovi, aby mi ve svém písemném stanovisku na tuto ústní interpelaci odpověděl na to, kdo byl ten člověk, za jakých okolností byla smlouva uzavřena, zda je skutečně nevypověditelná a co s tím vším budeme dělat, respektive zda nedošlo v této chvíli k porušení nejen vnitřních předpisů Ministerstva vnitra. Pouze takováto odpověď na tuto interpelaci bude uspokojivá. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Jak jsem řekl, ministr Kubice přítomen není.

Pak je tu opět pan poslanec Jiří Paroubek, protože Kateřina Konečná stahuje svou interpelaci. Takže bych opět požádal Jiřího Paroubka, aby přednesl svou interpelaci na ministra Jana Kubiceho.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Pane nepřítomný ministře, zajímá mě, zda budete moci v krátké době podrobně a písemně ukázat, jaké zakázky jste s vaší firmou SUB S.A. získal z české státní správy od okamžiku vzniku této firmy. Státní správou myslím ministerstva, centrální instituce a orgány, podniky se státní účastí. Sdělte mi, prosím, kolik z těchto zakázek vaše firma obdržela peněz a co konkrétně za ně odpracovala.

Pane ministře, chci vás vyzvat, abyste příště překonal vrozenou zbabělost a abyste stanul tváří v tvář poslancům a jejich interpelacím. Ze zkušenosti vím, že zbabělost je doprovázena zákeřností. Tu jste předvedl ve své takzvané Kubiceho zprávě. To byl přehled mafiánských žvástů. Timing zprávy a mediální humbuk kolem ní čtyři dny před volbami zřejmě splnil svůj účel.

Pane ministře, vyzývám vás, abyste příště za týden tady byl a čelil našim interpelacím.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Nyní poprosím pana poslance Ladislava Šincla. Není, takže pana poslance Seďu Antonína.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji za slovo. Vážený pane nepřítomný ministře - má ústní interpelace je na ministra Jiřího Pospíšila ve věci vazby Otakara Tomka.

Vaše ministerská kontrola odhalila minimálně tři chyby včetně porušení zákona v případě ostrahy vazebně stíhaného Otakara Tomka. Nešlo pouze o interval pravidelných kontrol, výběr spoluvězně či porušování povinností při dozorčí a správní službě. Sebevražda vazebně stíhaného je spíše špičkou ledovce, který skrývá problém českého vězeňství. Evropská unie i řada mezinárodních organizací dlouhodobě kritizují Českou republiku ohledně kvality vazby jako takové. Nejde jen o to, že podmínky vazebně stíhaných neodpovídají evropským normám a zvyklostem. Snížení rozpočtu pro vězeňství zhoršilo nejen pracovní podmínky pro samotné dozorce, ale i pro vězněné osoby. Naše země má ve vztahu k počtu vězňů nedostatek cel co do počtu, tak i velikosti. Z důvodu nedostatku financí je poddimenzován početní stav Vězeňské služby.

Vážený pane ministře, podporuji vaši snahu o potrestání řady pochybení v případě smrti pana Tomka, nicméně můj dotaz zní, jakým způsobem a v jakém časovém horizontu zlepšíte tolik kritizovaný stav ve vazebních věznicích. Necítíte, pane ministře, svoji vlastní spoluzodpovědnost za tristní stav českého vězeňství? A co hodláte konkrétního učinit, aby se situace pracovních podmínek pro Vězeňskou službu zlepšila? Děkuji za písemnou odpověď.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, ta bude opravdu jenom písemná.

Nyní požádám pana poslance Václava Klučku, který chce interpelovat Jana Kubiceho ve věci ukončení střední školy ve Frýdku Místku.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji vám, pane předsedající. Pro mě je to velmi smutná interpelace.

V tisku pronikla zpráva, že po více jak dvaceti letech má být ukončena činnost jediné Střední školy požární ochrany ve Frýdku Místku. Jediné - mám na mysli v České republice. Víte, ta škola vychovává se středním vzděláním velmi slušné odborníky nejen pro oblast represe, ale i pro oblast prevence. To střední školství je základní pro to, aby mohl někdo dneska u Hasičského záchranného sboru pracovat a vykonávat svou reálnou činnost. A my ji prostě zrušíme jenom proto, že máme nedostatek finančních prostředků na Hasičském záchranném sboru a že nemáme na to, abychom její činnost dále financovali.

Já bych vás, pane ministře, poprosil, kdybyste mi mohl ve své písemné odpovědi nastínit možnosti řešení této situace, řešení tak, aby tato škola dále fungovala. Ta má svoji tradici, má své výsledky a nejsou vůbec špatné. Prosím, nenechejme tuhle školu ve smetišti dějin. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, děkuji. Poprosím nyní pana poslance Ladislava Šincla. On už tady není, takže bych poprosil Jiřího Paroubka.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Vážený pane místopředsedo vlády, stal jste se vicepremiérem pro boj s korupcí. Již před deseti dny jsem vám zaslal prostřednictvím médií otevřený dopis týkající se poslance strany Věcí veřejných, tedy strany, jejímž jste předsedou, Michala Babáka. Poslanec Babák označil v Právu jako zdroj svých milionových sponzorských darů pro Věci veřejné a další miliony korun na osobní investici osobní půjčky částečně od firmy novozélandského podnikatele. Jak uvedl v Právu, chce tyto dluhy splatit prodejem 15 % akcií společnosti Bene Factum a tvrdí, že by za ně mohl získat až 35 mil. Dnes jsem se v tisku již dozvěděl z jeho rozhovoru, že hovoří už o 40 mil. korun. Společnost Bene Factum má podle zveřejněné účetní závěrky majetek po odpočtu dluhů ve výši 1,4 mil. korun. Z pohledu do závěrek je zřejmé, že jde o malou, velmi nevýnosnou firmu. Pokud vůbec poslanec Babák vlastní 15 % akcií firmy a prodá je za 40 mil., pak celá společnost Bene Factum má hodnotu 267 mil. Takže společnost s majetkem v účetní hodnotě 1,4 mil. korun s mizivými zisky má hodnotu čtvrt miliardy. Zkrátka zázrak! Ekonomický zázrak!

Vážený pane místopředsedo vlády, žádám o vysvětlení těchto toků peněz, které jinak silně připomínají zdroje nevysvětlitelného původu, a co není normálně vysvětlitelné, to se obyčejně dá vysvětlit jediným možným způsobem - korupčním pozadím! ***
Přihlásit/registrovat se do ISP