(17.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Poprosil bych pana Jiřího Paroubka, kdyby mohl rovnou pokračovat, protože vzhledem k tomu Ladislav... nebo ne, on tady je Radek John. Aha, tak je to ještě jinak, omlouvám se. Tady budeme mít dokonce ministra. Takže prosím.

 

Místopředseda vlády ČR Radek John: Já se tady tak poctivě hlásím a velmi bych byl rád odpovídal panu Seďovi na to, co se stalo v protikorupční policii, protože to řešení přijal pan prezident Lessy a je výborné -

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ale to nejde, musím trvat na tom -

 

Místopředseda vlády ČR Radek John: Rád bych byl odpovídal panu Klučkovi, takže jsem se hlásil podruhé. Hlásím se potřetí, velmi rád odpovím panu Paroubkovi.

Za prvé, když mi posíláte otevřený dopis, já nejsem povinen hledat, jestli mi náhodou pan Paroubek neposlal otevřený dopis. Pošlete mi to taky někam konkrétně. Ale ne na Ministerstvo vnitra, tam už nejsem. Čili prosím, jestli posíláte dopisy, pošlete ho mně.

Druhá věc: nevýznamná firma. Co já o tom vím z tisku, tak dělala účetnictví sociální demokracii. A tak to asi není tak nevýznamná firma. Navíc firma stejného majitele dělala účetnictví ODS, tak to asi nebudou tak úplně nevýznamní lidé.

A za třetí, pan Babák o tom udělal dokonce powerpointovou prezentaci a já ho požádám, aby vám ji zaslal, kde vysvětluje přesně svoje financování. A přednesl ji na klubu, přednesl ji novinářům a já se osobně zasadím, abyste ty informace dostal. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě jednou požádám poslance Jiřího Paroubka.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Myslím si, pane místopředsedo vlády, že nemá smysl hovořit o takové podružnosti, jako je, jestli jsem vám měl zaslat otevřený dopis na nějakou adresu. Já vás teď interpeluji a myslím to velmi vážně. A necítím, že by ta vaše odpověď byla vážná.

Prostě firma s 1,4 mil. korun majetku si neumím představit, jak by mohla získat tržní hodnotu nějaké čtvrt miliardy korun. To je skutečně zázrak, ekonomický zázrak a já bych to chtěl od vás vysvětlit. Ne prezentací pana Babáka, protože té se všichni smějeme, tu už známe z médií, ale jak to tedy je vlastně možné? Čtvrt miliardy korun za 15 % akcií ve společnosti, kde možná pan Babák je majitelem, stržit 40 mil. korun? To je prostě věc, kterou musí závidět i třeba Bill Gates! Nevím, jak toho pan Babák dosáhl.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě jednou požádám pana ministra Johna, aby se to pokusil objasnit.

 

Místopředseda vlády ČR Radek John: Tak čtvrt miliardy korun za 15 % akcií, to by byla řacha. To by byla firma! To by bylo skvělý! Ale ono tomu tak není, že jo? Pan Babák má dostat 40 mil., nebo mezi 25 až 40 a je to prostě věc té firmy a pana Babáka. Až je dostane, řádně je zdaní a vykáže je tady v účetnictví a všichni to uvidí. To je všechno.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď bych požádal pana poslance Paroubka, protože tady není poslanec Šincl, aby přednesl interpelaci na ministra Hegera.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Vážený pane ministře zdravotnictví, když jste se v únoru tohoto roku v memorandu o úpravě poměrů ve zdravotnictví zavázal ke zvýšení platů lékařů o pět až osm tisíc korun měsíčně v návaznosti na délce praxe, měl jsem za to, že pokud ke zvýšení dochází s účinností od měsíce března 2011, lékaři poprvé budou vyšší plat brát v dubnovém výplatním termínu. Nyní však vyšlo najevo, že se tak nestalo ve všech nemocnicích. Těch nemocnic, které lékařům nepřidaly, je sice podle agenturních zpráv pouhých patnáct, ale lékařů jsou v nich stovky. Jeví se mi také jako málo uvěřitelné, že si management nemocnic může dovolit hodit za hlavu veřejně učiněný slib svého ministra stvrzený podpisem memoranda o takové závažné akci jako byla akce Děkujeme, odcházíme.

Proto se vás, vážený pane ministře, dovoluji dotázat: Za prvé, v jakých nemocnicích se tak stalo? Za druhé, z jakých důvodů se tak stalo? Za třetí, kdy lze očekávat nápravu? A za čtvrté, zda a jakým způsobem hodláte za ignoraci příkazů ministra zdravotnictví vedení příslušných nemocnic postihovat?

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji a můžeme dále. To je opět pan poslanec Václav Klučka a to bude interpelace na Radka Johna.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji, pane předsedající.

Vládní boj s korupcí. Já jsem už skoro znalcem koaliční smlouvy, protože ji pročítám několikrát, vždycky, když si nejsem jist, zda mé myšlenky jsou, nebo nejsou správné. Já jsem tam prostě pojem samostatného ministerstva nikde nenašel. Ona to s sebou přinesla až doba. Přinesla to doba v určité situaci, kdy muselo dojít k jakémusi kompromisu, a zvolila se alternativa zřízení samostatného ministerstva. A já bych teď strašně rád porozuměl tomu, co to samostatné ministerstvo v tom vládním boji s korupcí bude znamenat. Jaká bude jeho funkčnost kromě toho že je tam najmenovaná rada či co to, která bude vlastně sloužit panu ministrovi k tomu, aby se kolektivně radil o věcech souvisejících s bojem proti korupci. Ale zda toto ministerstvo bude projednávat všechny zákony, jestli náhodou není třeba tam prostě něco z hlediska korupce ještě nejen upřesnit, ale doplnit nebo dodat. Zda to bude meziresortní řízení, kterých se budou zákonné předpisy řešit.

Moc bych poprosil, kdybyste mi, pane ministře, tohle to vysvětlil. Je to vládní boj proti korupci z pozice toho, že zde máme samostatné ministerstvo, které má obsáhnout všechno ostatní, co s korupcí souvisí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, teď poprosím pana ministra.

 

Místopředseda vlády ČR Radek John: Děkuji, vážený pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové. Ministerstvo vnitra má ve vládní strategii, která má 58 bodů, asi 17 konkrétních legislativních úkolů, které připravují legislativci Ministerstva vnitra. Tyto úkoly zůstanou Ministerstvu vnitra a sekce vlády, pokud vznikne, pokud opravdu bude smysluplná a půjdeme touto cestou, ta bude jedním z připomínkových míst. To znamená, tam budou konzultace, ale konkrétní práce na legislativě tam, kde Ministerstvo vnitra je gestorem nebo spolugestorem, ta zůstane na legislativcích Ministerstva vnitra už proto, že sekce pro boj proti korupci bude velmi štíhlá, bude mít 13 lidí celkově.

Nicméně, ve vládní strategii boje proti korupci je také úkol zavedení tzv. CIA neboli hodnocení korupčních rizik, což původně mělo dělat Ministerstvo vnitra, získat na to lidi, a to by měla dělat ta sekce hodnocení korupčních rizik všech zákonů a vlastně stejně tak sekce bude připomínkovat všechny zákony jak Ministerstva spravedlnosti týkající se boje proti korupci, tak Ministerstva pro místní rozvoj v případě zákona o veřejných zakázkách.

Takže je to jisté koordinační místo, i když musím říci, že se vydá zejména cestou do krajů, do obcí a do měst. Protože veřejné zakázky, já si dovolím tvrdit, že resortní ministři v této chvíli velmi hlídají, aby tam nedošlo někde k úniku veřejných peněz z resortu. Čtyři ministerstva Věcí veřejných od 1. 2. mají na internetu vyvěšeny všechny zakázky nad sto tisíc korun, všechny nabídky, které jsou na tu zakázku, všechny ceny, kdo je v komisi, kdo vyhrál, za kolik vyhrál a proč vyhrál. Vyzýváme i ostatní ministerstva, aby to udělala. Ale to, co se děje, jak já jsem teď jel po republice, v malých obcích a ve městech s veřejnými zakázkami, tam asi je třeba o tom mluvit a ty věci zveřejňovat.

Takže nebude se to tlouct, Ministerstvo vnitra bude mít své specifické legislativní úkoly, budou tam pravidelné konzultace a sekce boje proti korupci se bude zaměřovat také na kraje, města, obce. Takže doufám, že to bude v těsné spolupráci s Ministerstvem vnitra. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP