(17.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Ještě prosím (k poslanci Klučkovi).

 

Poslanec Václav Klučka: Opravdu velmi krátká podotázka. Pane ministře, bude mít toto ministerstvo rovněž kontrolní funkci? Pokud ano, vůči komu a za jakých podmínek?

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím ještě o tuto reakci.

 

Místopředseda vlády ČR Radek John: Mluvíte o té sekci boje proti korupci? O tomhle útvaru? (Poslanec Klučka souhlasí.) Zase, v rámci strategie se např. rozšiřují pravomoci NKÚ, to včera prošlo vládou. Sekce bude zase pracovat s výsledky kontrol NKÚ, jejichž pravomoci se rozšiřují i na obce i na kraje. A vlastně kontrolní činnost bude v té rovině, že ta sekce bude přijímat podněty občanů z republiky, ale nebude mít vlastní kontrolní orgány, protože opravdu jde o 13 lidí - právníky, legislativce, kteří budou hodnotit korupční rizika, nastaví vůbec systém hodnocení korupčních rizik při zadávání veřejných zakázek na různých úrovních státní správy. Ale kontrolní činnost už by ten orgán nezvládl. Budeme těžit ze závěrů NKÚ a ze závěrů jiných kontrolních orgánů, budeme se snažit je koordinovat. Ale sami - na to není síla vytvořit kontrolní orgány. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak. Pan poslanec Klučka ruší svou přihlášku, takže v tom případě Jiří Paroubek.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Vážený pane ministře zahraničních věcí a místopředsedo vlády, přiznám se, že při této interpelaci pociťuji velmi silné rozpaky, pokud jako poslanec Parlamentu interpeluji ministra zahraničních věcí v souvislosti s politováníhodným chováním prezidenta republiky na státní návštěvě Chile. Nebudu, promiňte, opakovat, o co šlo, všichni to víme. Dejme tomu, krycí název - čarování s plnicím perem.

Podle mého názoru ale nejde vůbec o věc směšnou, nad kterou by bylo nejlépe mávnout velkoryse rukou. Celá tato smutná záležitost má bohužel celosvětový ohlas. Je mi líto, že pokud se svět dozvídá, že vůbec Česká republika existuje, je to v této souvislosti.

Z tohoto důvodu se vás dovoluji dotázat, jakým způsobem bylo toto faux pas pana prezidenta vysvětleno chilským partnerům, zda došlo k omluvě, zda česká diplomacie v oné souvislosti zaznamenala oficiální nebo neoficiální žádosti o vysvětlení a jakým konkrétním způsobem na celou záležitost celá česká diplomacie vůbec reaguje. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím pana ministra. Bude to zřejmě poslední interpelace. Prosím, máte slovo, pane ministře.

 

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg: Co se týká této příhody, která je pravdivá, je rozšířená po celém světě, byla námětem dokonce kabaretního pořadu ve Spojených státech, tak samozřejmě věcně to nebyl problém, neboť chilský prezident ihned po tom, co se ve světových médiích tato příhoda objevila, prohlásil, že to není plnicí pero, nýbrž propiska, která tam byla předložena k podpisu smlouvy, a je podle zvyku také darem hostům, kteří tam jsou. Tudíž to nepovažuji za něco, co by bylo neobvyklé, protože obvykle hosté na památku propisku mají. Já můžu potvrdit např., že na návštěvě Spojených států, kde jsem také něco podepisoval, mně také byla potom ta propiska předána na upomínku.

Je pravda, že se to všude publikovalo a vyvolávalo různé úsměvy apod., nicméně nikdo se mě oficiálně na to netázal. Z chilské strany bylo prohlášení, že právě ta propiska byla jako dar zahraničním hostům, a mimo různých žertů, které jsem v médiích a někdy v soukromých rozhovorech zaznamenal, politické následky to nemělo, žádný oficiální dotaz ani chilské strany, ani z jiných stran ke mně nedošel. Kdyby došel, patřičně bych reagoval. Ale myslím, protože to bylo tak hezky zfilmováno, že to spíše dostalo větší důležitost, než aféra jakožto taková za to stojí.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Prosím ještě pana poslance Paroubka, jestli chce něčím doplnit.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Já jenom pro informaci pana ministra, pokud to neví, ono to nebyla propisovačka, ale bylo to plnicí pero, jak jsme se dozvěděli z prohlášení klenotnické firmy, která sdělila veřejnosti, že to pero bylo, řekněme, klenotnická práce, takže poměrně asi hodnotná. Nic proti tomu, jenom abychom si tady říkali věci, jak skutečně jsou.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě jednou pan ministr Schwarzenberg.

 

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg: Poněvadž jsem sesterským nástrojem sám tu smlouvu podepisoval v Chile, vím, že je to propiska, že byla ozdobena národním symbolem Chile, což je tento modrý polodrahokam, který se tam běžně na upomínkové předměty používá. Tolik jen k objasnění, z čeho to bylo a jaký charakter tento nástroj měl.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře. Já děkuji panu ministrovi. Protože jsme zřejmě vyčerpali celý program interpelací a všichni, kdo chtěli interpelovat, už vystoupili, ukončil bych dnešní jednací den.

Jen bych připomněl, že zítra by měla Sněmovna pokračovat v desátou hodinu ranní pevně zařazenými body 35, 45, 10. Přeji příjemný večer a zítra ráno na shledanou.

 

(Jednání skončilo v 17.57 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP