Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
5. května 2011 v 9.00 hodin
Přítomno: 159 poslanců

 

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další den 16. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. V tuto chvíli již vím, že pan poslanec Kubata má náhradní kartu č. 15.

Sděluji, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti na jednání tito poslanci: Jan Baloun z důvodu zahraniční cesty, Michal Hašek bez udání důvodu, Zdeňka Horníková ze zdravotních důvodů, Petr Jalowiczor ze zdravotních důvodů, David Kádner ze zdravotních důvodů, Jana Kaslová od 14 hodin z pracovních důvodů, Lenka Kohoutová od 16.30 hodin z pracovních důvodů, Kateřina Konečně ze zdravotních důvodů, Jiří Krátký bez udání důvodu, Jaroslav Lobkowicz z důvodu zahraniční cesty, Soňa Marková z důvodu zahraniční cesty, František Novosad z důvodu zahraniční cesty, Josef Novotný mladší do 15 hodin z pracovních důvodů, Vlasta Parkanová mezi 14. a 17. hodinou z pracovních důvodů, Jiří Paroubek od 11 hodin bez udání důvodu, Ivana Řápková od 14.30 hodin z pracovních důvodů, Jiří Šlégr od 14.30 z pracovních důvodů, Josef Tancoš z osobních důvodů, Martin Vacek z rodinných důvodů, Vladislav Vilímec z pracovních důvodů, David Vodrážka z důvodu zahraniční cesty.

Dále pan poslanec Tejc má náhradní kartu č. 4. Je to tak, pane poslanče? Čtyřku. A pan poslanec Kováčik má náhradní kartu č. 21.

Z členů vlády je z dnešní schůze omluven pan ministr Leoš Heger od 18.30 hodin z pracovních důvodů, pan ministr Tomáš Chalupa do 12 hodin z pracovních důvodů, Radek John na celý den z pracovních důvodů, Jan Kubice na celý den z pracovních důvodů, Jiří Pospíšil z důvodu zahraniční cesty, Alexandr Vondra z důvodů zdravotních.

Dále náhradní kartu č. 3 má pan poslanec Tluchoř.

Omluvena je také paní poslankyně Kočí z osobních důvodů.

Naše jednání zahájíme pevně zařazenými body 100 a 101, Zpráva o kontrole finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 2010 a Doplnění výročních zpráv politických stran a politických hnutí za roky 2005 až 2009. Poté bychom pokračovali body z bloku Zprávy, návrhy a další, body 99, 106, 107, 108, dále bychom případně pokračovali body ve schváleném pořadí. Připomínám, že ve 12.30 se budeme věnovat bodům z bloku voleb, body 93, 95, 96, 97 a 111. Odpoledne se budeme věnovat bodu 110, což jsou Ústní interpelace.

Připomínám, že nejpozději do 11 hodin je možno předat přihlášky k ústním interpelacím a v 11.30 hodin proběhne jejich losování.

Vidím, že k pořadu schůze se mi hlásí pan poslanec Marek Benda. Tímto mu uděluji slovo. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Marek Benda: Dobrý den, vážená paní místopředsedkyně, vážené dámy, vážení pánové. Chci navrhnout některé drobné změny dnešního programu, abychom mohli něco rozumného udělat, tzn. po těch dvou bodech, které jsou dnes pevně zařazeny, bych navrhoval, aby byl zařazen dále bod 21., což je druhé čtení vládního návrhu zákona o soudních poplatcích. Pan ministr spravedlnosti je sice na dnešek omluven z důvodu zasedání Visegrádu v Maďarsku, ale bude snad přesvědčen jiný ministr, aby ve druhém čtení návrh předložil, tak abychom mohli v příštím týdnu ve třetím čtení hlasovat - to by byl jeden návrh.

A poté po projednání bloku zpráv si myslím, že by mohly být zařazeny návrhy v prvním čtení, a to bod 40, vládní návrh zákona, kterým se mění zákon 137/2006, o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - pan ministr Jankovský s tím počítá - a poté bod 44, návrh poslanců Marka Šnajdra, Leoše Hegera a dalších, kterým se zrušuje zákon o neziskových ústavních zdravotnických zařízení, který nám, myslím, jak tak odhaduji rozpravu, vydrží až do té přestávky, do voleb, které budou vyhlášeny v půl jedné.

Tím myslím, že bychom dnes mohli udělat racionální věci, kde máme ministry. Tolik moje změny.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji vám, pane poslanče. Chci se zeptat, jestli se někdo další hlásí k pořadu schůze. Prosím, paní poslankyně Orgoníková.

 

Poslankyně Hana Orgoníková: Dobrý den, děkuji za slovo. Navrhovala bych, aby byl pevně zařazen bod č. 41, sněmovní tisk 255, a to za body, o kterých teď hovořil pan poslanec Benda.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Zeptám se, jestli má ještě někdo nějaké návrhy k pořadu schůze. Zdá se, že tomu tak v této chvíli není.

Zazněl zde návrh pana poslance Bendy, zařadit po pevně zařazených bodech 100 a 101, což jsou zprávy, bod č. 21, druhé čtení, dále zazněl návrh, aby po zprávách bylo zařazeno první čtení, bod 40 a bod 44, a paní poslankyně Orgoníková, abych to zrekapitulovala, navrhla zařadit po bodech, tak jak navrhl pan Benda, bod č. 41. Nechám tedy postupně o těchto návrzích hlasovat, nejprve o návrhu - vidím, že se ještě hlásí pan poslanec Polčák. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Vážená paní předsedající, ještě bych si dovolil požádat o zařazení nového bodu, projednání změn rozpočtu v kapitole Státního fondu rozvoje bydlení, sněmovní tisk č. 314. Je to po dohodě s ministerstvem pro místní rozvoj a bylo to přijato napříč kluby ve výboru pro veřejnou správu. Je nutno tady tento tisk na dnešní schůzi projednat. Je to tedy nový bod po bodech, které navrhl pan poslanec Benda.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Ještě paní poslankyně Orgoníková navrhla bod 41.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Po bodu paní Orgoníkové.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Ano, dobře, děkuji vám.

Paní poslankyně Orgoníková má náhradní kartu č. 7.

Teď se zeptám, protože zde zazněly návrhy od tří poslanců, pana poslance Bendy - kterého teď... je tady? vidím - jestli můžu nechat hlasovat o vašich dvou návrzích najednou. Není-li námitek proti tomuto postupu.

 

Dobře, nechám tedy nejprve hlasovat o návrhu pana poslance Bendy, který raději zopakuji a přivolám mezitím kolegy. To znamená po pevně zařazených bodech 100, 101 by se projednával bod č. 21, druhé čtení. Po zprávách, které by se probíraly v prvním čtení, bod č. 40 a bod č. 44.

V této chvíli zahajuji hlasování. Kdo je pro takto navrženou změnu pořadu schůze? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 108, přihlášeno 136, pro 80, proti 48, tento návrh byl přijat.

 

Dále zazněl návrh paní poslankyně Orgoníkové na zařazení bodu 41 po bodech, které zařadil pan poslanec Marek Benda.

Také o tomto návrhu na změnu pořadu schůze nechám hlasovat. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 109, z přihlášených 138 pro 130, proti 2, tento návrh byl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP