(11.10 hodin)
(pokračuje Rath)

Jednoznačně dnes máme údaje o tom, že to v globálu vede ke zhoršení dostupnosti a kvality zdravotní péče a k vytunelování majetku. Prosím, tomu bychom měli společně bránit. Neměl by být přece cíl, ten náš veřejný majetek, naše nemocnice - které nejsou rodinným stříbrem, to je rodinné zlato! To budovali naši dědové a otcové po generace, na řadu nemocnic se skládali ve sbírkách. Prostě státy od Rakouska-Uherska přes Československou republiku až dodnes do toho investují. I my do toho investujeme obrovské peníze. A my prostě tady chceme poplivat a pošlapat všechno, co naši dědové, otcové dali dohromady a prostě ve výprodeji, jako v nějakém secondhandu, jak to udělal Petr Bendl, to pod rukou prodat za pár korun. Za pár korun! To není žádná fikce, to je bohužel příběh, který jsme prožili v posledních letech.

Čili znova, dámy a pánové. Tento návrh nemá jiný motiv - jiný motiv - než skutečně otevřít dveře privatizaci nemocnic, všech nemocnic, a to znamená - ta privatizace, která tomu otevře dveře - znamená postupné rozkrádání, tunelování a zhoršování zdravotní péče. Já netvrdím, že ve všech případech, ale v podstatné části z nich. A já tvrdím, že i kdyby takto byla rozkradena a vytunelována jen jediná fungující nemocnice, tak je to chyba. Tak je to chyba! Tak je to šlápnutí vedle.

Takže dámy a pánové, já myslím, že tady jasně zaznělo, pokud vyhraje sociální demokracie příští volby, jeden z prvních počinů vedle rušení poplatků bude i - pokud dnes zrušíme tento zákon - obnovení tohoto zákona o principu neziskovosti ve zdravotnictví. Protože je to princip, na kterém je založeno nemocniční zdravotnictví všude v Evropě. A naším cílem je mít zdravotnictví na stejném principu jako naši kolegové v Rakousku, v Německu, ve Francii. My nechceme žádné experimenty, které v podstatě nejsou ani tak experimenty jako spíš lumpárnami, jak se dostat k tomu majetku. Jak se dostat k penězům, které skutečně do toho investovaly generace a generace před námi.

Takže dámy a pánové, klidně si zapojte svůj parní válec 118 hlasů. Klidně si nás tady převálcujte. Možná že voliči pak budou mít řekněme větší obezřetnost a v příštích volbách nám dají důvěru. A pokud tak učiní, tak my se vrátíme k tomu principu neziskovosti. Pokud ne, tak vám garantuji, a prosím, abyste si to zapamatovali, protože to vytáhneme za ty tři čtyři roky, pokud příští volby by znovu náhodou vyhrála pravice a tento zákon už nebyl, tak vám garantuju, že nezůstane jediná nemocnice ve veřejném vlastnictví. Prostě pokud po zrušení tohoto zákona příští volby vyhraje pravice, tak to skončí jako s tím očkovacím programem. Prostě než se stačíme rozhlédnout, tak budou někde na Kypru, nebo na Maltě, nebo na Seychelách, nebo na Chandler Islands, prostě zrovna kde momentálně bude pobývat ten či onen šikovný náměstek ministra zdravotnictví.

Dámy a pánové, není to tak bezpodstatné, jak se snaží tady ti předkladatelé říkat. Je to poměrně zásadní věc, minimálně stejně zásadní, jakou je rozhodování o tom, zda máme dělit péči na standardní a nadstandardní, tedy v pojetí ministerstva na tu pro chudé a na tu pro bohaté. Je to úplně stejně základní věc. A když takové rozhodnutí uděláme a budeme to směřovat tím směrem, tak je to rozhodnutí nevratné. Chci tady říci, že ty nemocnice, které ve středních Čechách Petr Bendl prodal, a řada z nich zaniká, tak už nikdo nikdy nezachrání. Ať bude vláda jakákoli. Jsou to tedy rozhodnutí konečná a pro naše životy definitivní.

Čili dávám návrh na zamítnutí tohoto návrhu. Děkuji za pozornost. (Potlesk z řad poslanců ČSSD.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane poslanče. Dříve než přistoupí další řečník k mikrofonu, seznámím vás s další omluvou. Jedná se o omluvu pana ministra školství Dobeše. Omlouvá se z dnešního jednání od 13 do 17 hodin z pracovních důvodů.

Nyní mám přihlášku - pan zpravodaj se hlásí, ten má samozřejmě přednostní právo, poté je přihlášen pan poslanec Seďa. Jinou přihlášku nemám. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, já myslím, že už tady bylo hodně řečeno. Samozřejmě musíme se také trošku posunout, že ten zákon byl dělán v roce 2004/2005, schválen v roce 2006. Musíme se podívat trošku do té šestileté historie, takže možná některé věci se již změnily. Samozřejmě, že nebyl bez chyb, byl přepracováván, jsou tam chyby. Já o těch chybách vím. Myslím si, že můžu o tom mluvit fundovaně, protože jsem byl jedním z hlavních autorů tohoto zákona a nestydím se za to. Jsou tam chyby samozřejmě odstranitelné. Dají se odstranit. Dá se sednout k jednomu stolu, popovídat si o tom a určitě princip neziskovosti v České republice a vytvoření páteřní sítě, což byl hlavní úkol, a zamezení kupčení, nebo privatizace, s dalšími nemocnicemi, to byl spoluúkol, který s tím souvisel, není nic špatného a má to sloužit občanovi.

Já bych vám jenom chtěl říci, proč vlastně jsme ten zákon dělali, a uvedl bych některé rozdíly, jak to chodí v obchodní společnosti v nemocnici a jak by to chodilo v neziskové nemocnici, nebo podle toho, jak byl napsán zákon.

Takže třeba vezměme personální vybavení. Parametry personálního vybavení stanoví - u neziskové nemocnice by stanovila vyhláška Ministerstva zdravotnictví a kontrolu tam mohla každý rok provádět buď komora nebo Ministerstvo zdravotnictví. Jak to chodí v obchodní společnosti s personálním vybavením? Prakticky není kontrolováno, výsledkem jsou někdy podstavy jak středního zdravotního personálu, tak i lékařů. Když se hodnotily platy, kvalita péče, tak v některých obchodních společnostech byly samozřejmě mnohem nižší než v příspěvkových organizacích.

Za druhé - kvalita poskytované zdravotní péče. Parametry kvality stanoví vyhláška Ministerstva zdravotnictví u neziskové nemocnice, kde se sleduje třeba roční počet ošetřených v jednotlivých diagnózách, sledování počtu komplikací, sledování počtu reoperací, sledování stavu, v němž pacient přišel do nemocnice a v jakém ji opustil, a sledování překládání pacientů na jiná pracoviště.

Jak to chodí v obchodní společnosti? Je kontrolována kvalita? Není a prakticky se dá říci, že všechny údaje v obchodní společnosti mohou být obchodním tajemstvím a prakticky se tam dá kontrolovat jenom hygiena a potom může provádět ekonomickou kontrolu pojišťovna.

Povinnost ošetřit pacienta. My jsme tam dali do toho zákona, že nezisková nemocnice je povinna ošetřit každého pacienta dle spádového území - dnes žádné spádové území prakticky neexistuje - a každého občana členského státu Evropské unie. U nemocnice - obchodní společnosti samozřejmě máte povinnost také ošetřit každého pacienta, kterému jde o život nebo závažné poškození zdraví, ale ostatní pacienty můžete odkázat třeba do spádové nemocnice nebo jiné nemocnice.

Čtvrtým bodem je - snažili jsme se, aby nemocnice v páteřní síti neskončily bankrotem. Proto jsme tam dali, že na veřejné zdravotnické zařízení nemůže být vyhlášen konkurz a majetek veřejného zdravotnického zařízení nemůže být předmětem jakéhokoli vyrovnání. Kdežto u obchodní společnosti - samozřejmě, že obchodní společnost může zbankrotovat.

Pátým bodem jsou exekuce na majetek. Majetek určený k poskytování zdravotní péče u neziskové nemocnice nemůže být předmětem exekuce. Víme, že u obchodní společnosti je to jinak a že samozřejmě může předmětem exekuce.

Další velice důležitý prvek je reinvestice. Veškeré příjmy neziskové nemocnice musí být použity na provoz, obnovu, rozvoj toho daného zařízení a při splnění této podmínky je nemocnice osvobozena potom od daně z příjmů. Jak je tu u obchodní společnosti? Se ziskem si majitel může dělat, co chce, a nemusí samozřejmě zisk reinvestovat do té činnosti. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP