(11.50 hodin)
(pokračuje Emmerová)

Vlastně i tyto společnosti čerpají z veřejných prostředků, z veřejného zdravotního pojištění, a přesto zisk vytváří a kumuluje určitá skupina, která má samozřejmě zájem na tom, aby, znova opakuji, zisk byl co největší. Tím se vlastně vystavuje určitému ochuzení jak pacient, tak samozřejmě i zdravotnický personál, ti mravenečkové, kteří tu vlastní péči realizují, s výjimkou managementu, který tedy spíše dbá na nejvyšší zisk. Co s ním dělá, to je už jeho věc. Nevracejí se tyto peníze do hospodaření akciové společnosti, a la nemocnice.

Neboli tohle myslím, když by se filozoficky promyslelo, tak to se vlastně ponižuje úroveň zdravotní péče a vůbec její podstata, protože to má být zájmem státu, vlády, nás všech. Vždyť to všechno slouží ku prospěchu všem občanům a nikdo z nás neví, do jaké nemocnice se dostane a hlavně do jaké péče.

Když jsem tady zmiňovala kdysi, před časem, že jsem předložila koncepci zdravotnictví vládě Jiřího Paroubka a ta byla přijata v roce 2005, tak právě tam se počítalo se sítí nemocnic, se sítí základních nemocnic, které by byly v gesci státu, resp. kraje, a potom ty ostatní, to už by byla věc jiná, tam by zřizovatel anebo jejich právní podoba, to už by takovou roli nehrálo. Ale chci vám říct, že existuje odborná práce ze Spojených států, kde je uváděno, a já na tom teď nechci trvat, ale prostě ta práce existuje, že soukromé nemocnice anebo ty podivně vedené, možná, akciové společnosti mají vyšší mortalitu, úmrtnost, než nemocnice, které jsou v gesci státu anebo nižších okrsků. To bych brala jako vážnou věc, protože skutečně záleží na lidských vlastnostech těch, kteří tyto nemocnice vedou, které tak jako plápolají, a kolega Krákora tady zmiňoval, jaké tam jsou kazy, které vlastně dělají obstrukci státu a vyšších institucí ke kontrole a k nějakým příkazům a nějakým instrukcím. To si myslím, že je opravdu chabá struktura a na tu tedy nemůžeme spoléhat.

Když by se udělala síť těchto základních nemocnic, tak potom by samozřejmě záleželo i na možné restrukturalizaci lůžek. To by neznamenalo, že by se jevila jako v nadbytečném počtu. Kdysi mi dělal poradce jeden ekonom, emigrant, který působil pracovně ve Spojených státech a i tam přednášel na vysokých školách. Řekl takové heslo nebo zásadu, že akciové společnosti, obchodní společnosti nemohou nikdy plnit k plné spokojenosti takovou službu, jakou je zdravotnictví, ledaže by byly stanoveny velmi pevné standardy. A to je to, co vlastně v těchto akciovkách chybí, není to tam a nejsou ani jednotné, takže každá z nich se může zařídit podle svého názoru.

Myslím si tedy, že by bylo potřebné udělat v každém kraji analýzu počtu lůžek, jejich struktury a celé řady ukazatelů, která je už dávno uvedena v různých příručkách, a to vše by mělo posloužit k tomu, že by se i podle těchto příruček zvolila taková podoba této sítě a struktury nemocnic a i ostatních parametrů - a myslím si, že by to mělo být v zájmu nás všech.

Znovu vám připomínám, že nikdo z nás neví, kdo se zítra dostane do které nemocnice. A mám takové zprávy, že kolikrát člověk, který trval na tom, aby to bylo v soukromém vlastnictví, tak pak mi vyprávěl, jak tam dopadl. Ale prosím vás, to může být náhoda, stejně tak se to může přihodit v jiné nemocnici. Jde spíš o to, aby zdravotníci pracovali i na příslušné morální úrovni a aby jejich metou bylo blaho pacienta, nikoliv zisk, jeho výška nebo i tzv. všimné. Děkuji. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, paní poslankyně. Mám zde jednu faktickou přihlášku. A ještě vás chci seznámit s další omluvou. Omlouvá se pan ministr zahraničí z dnešního jednání do 16 hodin z pracovních důvodů. Prosím, pane poslanče, vaše faktická poznámka.

 

Poslanec Vít Němeček: Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Já tedy jenom považuji za důležité zareagovat na tvrzení, která zazněla od paní kolegyně Emmerové, která mě tedy rozčilila, přiznám se. Uvedla tady něco v tom smyslu, že v soukromých zdravotnických zařízeních se poskytuje méně kvalitní zdravotní péče, že tam je vyšší mortalita atd. Prosím vás, to je nesmysl! Není to pravda. Vážená paní kolegyně prostřednictvím předsedající, podívejte se na údaje z Národního referenčního centra! Děkuji. (Potlesk ODS.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji. nyní vystoupí pan poslanec Dolejš. Prosím, má slovo.

 

Poslanec Richard Dolejš: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně a vážení kolegové, mě už v této Sněmovně nic nerozčilí ani nepřekvapí. Ani mě nepřekvapí, že pan Šnajdr předkládá tento návrh zákona na zrušení zákona o veřejných neziskových zdravotnických zařízení.

Já bych se krátce vrátil k historii vzniku tohoto zákona, který reagoval na to, co se dělo v krajích poté, co byly nemocnice převedeny na krajskou samosprávu, kde tehdy vládla Občanská demokratická strana spolu - ve větší části krajů - s lidovci, nyní s větší části TOP 09, kteří přešli do této strany. My jsme vlastně touto normou reagovali na to, že krajské reprezentace ODS připravovaly rozsáhlou privatizaci těchto zařízení. V prvé etapě převedly nemocnice na obchodní společnosti a v druhé etapě si vybraly Středočeský kraj jako jakéhosi pokusného králíka, kde zkusily privatizovat, napřímo prodat malé nemocnice. To bylo těch 10 zařízení, o kterých zde hovořil David Rath. A tento zákon měl především zamezit tomu, aby ODS v krajích, ale i na celostátní úrovni, kdy tehdy ministr Julínek připravoval také privatizaci fakultních nemocnic, tak aby zabránil tomuto procesu, a zároveň aby sociální demokracie předložila vlastní alternativu, jak by měla vypadat základní síť zdravotnických zařízení.

Mě samozřejmě nepřekvapuje, že pan Šnajdr či pan Tluchoř předkládají návrh na zrušení tohoto zákona. Pan Šnajdr se aktivně jaksi motal okolo privatizace středočeských nemocnic. Pan Tluchoř byl dokonce ve výběrové komisi. Pan Bendl celou věc organizoval. Paní Langšádlová, která je teď za TOP 09 v zastupitelstvu, tehdy za lidovce, pro privatizaci středočeských nemocnic hlasovala.

Samozřejmě ODS by jaksi měla se chovat férově a nehledat záminky, že chce tento zákon zrušit proto, že je nekvalitní a že má chyby, ale měla by jasně říci ústy pana Šnajdra, že se vrací a vychází z Modré šance pro podnikání, což byl dokument, který zpracoval současný poradce pana premiéra pan Říman a ve kterém se ODS jasně hlásí k plošné privatizaci veřejného sektoru. A součástí tohoto záměru je i privatizace nemocnic. A říkám, ve středních Čechách vlastně ten proces byl natvrdo, brutálně zahájen. Kdyby sociální demokracie nevyhrála v posledních krajských volbách, tak by pokračoval. Rozumím tomu, že pan Šnajdr spolu se svými kolegy z ODS a TOP 09 by rád jaksi pokračoval v tom procesu, a proto předkládá tento návrh. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP