(12.00 hodin)
(pokračuje Dolejš)

Chtěl bych připomenout jednu věc, že těch 10 středočeských nemocnic bylo prodáno zhruba 3/4 miliardy pod odhadní cenou, což je skandální záležitost, a byly dokonce případy, kdy stát investoval např. do hořovické nemocnice 300 milionů korun a krajská reprezentace ODS a lidovců, dnes TOP 09, tuto nemocnici prodala za 50 milionů korun. Obdobně se postupovalo při privatizaci onkologického zařízení Na Pleši. Tam odhadní cena byla zhruba 110 milionů korun, nemocnice byla prodána za 50 milionů korun, přičemž konkurenční nabídka činila 105 milionů korun. Absolutně nelogické. Tam kraj mohl prodat nemocnici za odhadní cenu, zájemce tam byl, přesto byla prodána za pouhých 50 milionů korun.

Takže je zřejmé a má opodstatnění to, že sociální demokracie hájí zachování tohoto zákona, a ten, kdo hází klacky pod nohy tomu, aby tento zákon byl v praxi uplatněn, je Ministerstvo zdravotnictví, které v minulém období bylo ve správě ODS. Dnes je ve správě TOP 09, ale řekl bych, že stále tam má velký vliv pan poslanec Šnajdr, protože postupuje stejným způsobem, jako postupoval pan Šnajdr, když byl náměstkem ministra zdravotnictví.

Osobně jsem přesvědčen obdobně jako mí předřečníci ze sociální demokracie, že pokud bude tato norma zrušena, tak v tomto volebním období se rozhodně nové normy nedočkáme. Nepřekvapuje mě postoj ODS ani TOP 09, protože ten je ve své podstatě konzistentní - ony chtějí privatizovat tyto strany dlouhodobě. Překvapuje mě postoj Věcí veřejných, které mlčí a nevyjádří se k tomuto záměru. Dokonce bývalá poslankyně Věcí veřejných tento návrh podepsala. Když jsem četl vaše billboardy, tak jste na billboardech se jasně vyjadřovali proti privatizaci a tunelování nemocnic, že to není cesta, a nyní chcete otevřít stavidla tomuto procesu. Takže bych apeloval na poslance Věcí veřejných, aby se vrátili k těm slibům, které dávali voličům, a neotevírali stavidla, která mohou způsobit to, že pan Šnajdr s panem Bendlem a dalšími, Tluchořem, se budou snažit v procesu rozkrádání nemocnic pokračovat.

Děkuji za pozornost. (Potlesk v levé části sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Jsou zde ještě dvě řádné přihlášky do rozpravy. První má pan poslanec Sobotka, kterého tady ovšem nevidím, čili ztrácí pořadí a slovo dostává pan poslanec Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Paní předsedající, paní a pánové, dobrý den. Myslím si, že je třeba se alespoň pokusit debatu o tomto zákoně a o celé této problematice trošku vrátit na racionálnější prostor. Myslím si, že v této chvíli těžko pomůže obviňování, protože vzápětí proti jednomu obvinění je vzneseno další. A pojďme zkusit něco jiného.

Pojďme zkusit podívat se do historie. Tehdy, když jsme přišli s myšlenkou, názorem, že vytvoření páteřní sítě neziskových nemocnic je nezbytně nutné právě proto, aby stát mohl plnit z ústavy vyplývající povinnosti, a tehdy, když spolu se sociální demokracií se nám podařilo, pravda, po dlouhé době, prosadit tento zákon, byla také dlouhá diskuse, nicméně byli jsme a jsme dodnes přesvědčeni o tom, že jako nástroj plnění základních rolí, základních funkcí státu v oblasti zdravotnictví je tento zákon potřebný. Pravda, došlo poté k úpravě po rozhodnutí Ústavního soudu, ale rozhodnutí Ústavního soudu nic nemění na tom, že zákon nadále existuje a je použitelný. Došlo také ovšem k posunu, k posunu v reálném stavu věcí, a jestli současná vládnoucí koalice uznala, nebo možná se jenom díky své přesile chápe příležitosti, že je třeba se s tímto nepříjemným - v uvozovkách - reliktem minulosti vypořádat jednou provždy, tak já jen připomínám, že se právě pokud podpoří kdokoli tento návrh zákona, stát zbavuje jednoho ze svých nástrojů, jak sloužit občanům.

Mám jiný názor. Mám názor, který už tady řekl pan kolega Krákora, který vřele podporuji: Pojďme na základě reálného stavu, který teď je, na základě nových poznatků, na základě třeba i nových poznatků z privatizace nemocnic, na základě změn dostupnosti zdravotní péče atd., atd., na základě zkušeností, které nabyly jak kraje, města, managementy, ministerstvo, sednout ke kulatému stolu k tomuto tématu a pokusit se zákon aktualizovat. Potom přijít do Sněmovny s případnými návrhy na jeho úpravu.

Jsem totiž přesvědčen o tom, že v případě, že dojde k jeho zrušení, to je snadné, 118 nebo 114 nebo kolik je teď vládních poslanců, to může udělat velmi snadno. Dojde-li k tomuto kroku, tak s vysokou pravděpodobností, pokud se naplní průzkumy veřejného mínění, bude po volbách v příští vládě, pardon, po příštích volbách ve vládě trošičku jiné politické složení. A je vysoce pravděpodobné, že se stejně k tomuto tématu Poslanecká sněmovna vrátí a bude hledat znovu cestu, jakým způsobem vrátit státu nástroj k plnění jedné ze základních funkcí služby občanům.

Navrhuji tedy, abychom odložili spory pravolevé nebo privatizačně-jiné, ale abychom si s chladnou hlavou sedli ke kulatému stolu, tak podobnému, jako byl např. kulatý stůl k financování zdravotnictví, a pokusili se toto téma uchopit doopravdy s rozumem. Nejsem lékař, ve zdravotnictví jsem nikdy nepracoval, vedle role pacientské bylo jediným mým stykem se zdravotnictvím povolání mojí maminky, která byla celý život zdravotní sestrou. Ale hovořím velmi často s pacienty, hovořím velmi často i s managementem nemocnic, no a protože jsem člověk z venkova, pokouším se uplatńovat zdravý selský rozum.

Proto v této chvíli se připojuji k návrhu na zamítnutí tohoto návrhu zákona s tím že platí můj požadavek, moje možná prosba - pojďme sednout ke stolu k tématu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji. Nemám žádnou řádnou přihlášku, ale vidím signalizaci pana poslance Tejce. Prosím.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, já bych si dovolil před ukončením obecné rozpravy požádat o přestávku na klub sociální demokracie, a to v délce 22 minut, tedy do 12.30, kdy je pevně zařazen bod volby. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano. Ještě vás seznáním s tím, že pan poslanec Paroubek má náhradní kartu č. 15.

Vyhlašuji přestávku do 12.30 hodin.

 

(Jednání přerušeno ve 12.09 hodin.)
Přihlásit/registrovat se do ISP