(12.40 hodin)
(pokračuje Parkanová)

Přistoupíme k návrhu následujícímu, kterým je

97.
Návrh na volbu členů Dozorčí rady Pozemkového fondu České republiky

Předávám slovo panu poslanci a předsedovi volební komise.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně, paní předsedající. Na předchozí schůzi Poslanecká sněmovna 23. března odvolala z Dozorčí rady Pozemkového fondu České republiky pana Jana Grůzu a pana Tomáše Havlíčka. Ve stanovené lhůtě volební komise od poslaneckých klubů obdržela návrhy na pana Petra Gazdíka z TOP 09 a Starostové a na pana Martina Vacka z Věcí veřejných. Tyto návrhy byly postoupeny poslaneckým klubům.

Zvláštní zákon opět způsob volby nestanoví. Volební komise navrhuje volbu tajnou a zvoleným členům započne jejich pětileté volební období dnem zvolení.

Opět vás poprosím, paní předsedající, o zahájení rozpravy ke způsobu volby a k navrženým kandidátům.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano, otevírám rozpravu. Neeviduji žádnou přihlášku ani písemnou, ani z místa.

 

Rozpravu ukončuji a k navrženému způsobu volby v toto chvíli zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh, tak jak jej přednesl předseda volební komise? Kdo je proti návrhu?

V hlasování pořadové číslo 122 z přihlášených 159 poslanců pro 140, proti 2. I tento návrh byl přijat a já přerušuji projednávání tohoto bodu.

 

Přistoupíme k bodu poslednímu z tohoto bloku, kterým je

111.
Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny
pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby

Opět předávám slovo předsedovi volební komise.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. Paní předsedající, paní a pánové, předseda této stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby se vzdal svého poslaneckého mandátu 25. března 2011, byl jím dnes již bývalý poslanec pan Martin Pecina, a od toho dne je funkce předsedy neobsazena.

Ve stanovené lhůtě obdržela volební komise návrh na kandidáta do této pozice pana Richarda Dolejše ze sociální demokracie. Tento návrh byl postoupen všem poslaneckým klubům.

Volba předsedy je stanovena podle § 75 odst. 1 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny fixně jako volba tajná, čili zde nebudeme hlasovat o způsobu volby, protože zákon způsob volby upravuje.

Poprosil bych vás, paní předsedající, abyste otevřela rozpravu k navrženému kandidátovi.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Tuto rozpravu otevírám. Opět do ní neeviduji žádnou přihlášku ani z místa, ani nemám předloženou žádnou přihlášku písemnou, proto tuto rozpravu mohu ukončit a přerušit projednávání tohoto bodu.

Požádám předsedu volební komise, aby nás seznámil s dalším průběhem, jak se vypořádáme se všemi přerušenými body.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji velmi pěkně. Paní předsedající, hlasovací lístky budou vydávány do 13. hodiny, kdy také volba končí, a s výsledky prvého kola voleb, které teď budeme provádět, vás seznámím zítra po zahájení jednacího dne Poslanecké sněmovny.

Nyní bych tedy poprosil, abyste, paní předsedající, přerušila jednání Poslanecké sněmovny pro volbu.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane předsedo. Vidím poslance, že se již usilují dopravit do volební místnosti. Ještě zopakuji - 15 minut se budou vydávat volební lístky, poté bude následovat polední přestávka a opět se sejdeme ve 14.30 hodin k pevnému bodu ústních interpelací. Děkuji.

 

(Jednání přerušeno ve 12.43 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP