(14.40 hodin)

 

Poslanec František Bublan: Je pravda, že citace ze zdroje Ministerstva dopravy nebyla adresná, tzn. nevím, kdo to řekl, ale hned pod tím byla citace pana Hynka Vlase a tu mohu považovat za pravdivou, kdy on prohlašuje, že jeho agentura spolupracuje s NBÚ, spolupracuje s Ministerstvem obrany, s bezpečnostními službami a že ta poradenskou činnost, kterou budou vykonávat pro Ministerstvo dopravy, resp. pro dodavatele pro Ministerstvo dopravy, oni jsou tam jako subdodavatel, tak že dostanou několik set tisíc korun. A služby jsou v informacích k určitým osobám, resp. možná nějakým firmám. Já tam stále vidím docela silný vliv soukromé bezpečnostní agentury a přiznám se, že se mi to nelíbí.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Tak to byl, nevím, zda doplňující dotaz, ale konstatování. Nevím, zda chce pan premiér na to reagovat. Pokud ano, tak samozřejmě tato možnost existuje a předseda vlády má k dispozici na tuto odpověď dvě minuty.

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Podle mých informací, vážená paní předsedkyně, vážený pane poslanče, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, tato agentura SUB S.A. je společností tvořenou dvěma lidmi, z nichž jeden ukončil veškerou činnosti ve chvíli, kdy byl jmenován do své ústavní pozice. Dojde dokonce k majetkovému vyrovnání, tedy k úplnému odchodu. Čili jakékoli propojení firmy o dvou lidech, o kterém vy mluvíte, tady vůbec nepřipadá v úvahu.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane premiére, tím jsme se vyrovnali s první ústní interpelací. Nyní je na řadě pan poslanec Jan Látka, který vznáší interpelaci s názvem Naše vláda I. Pane kolego, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Látka: Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Vážený pane premiére, při mé minulé interpelaci před týdnem jste se vysmíval mému číslování interpelací, přičemž jste však nedokázal odpovědět na jejich zásadní body. Neodpověděl jste mi ani na jmenování ministrem pana Kubiceho, který garantoval svůj nástup bez čistek, a do týdne bylo ministerstvo bez náměstků. To je vám jedno? Proč vám vadí propojení s bezpečnostní agenturou pana Bárty a to samé nevadí u pana Kubiceho? Těžko byste totiž asi hledal personu, která dokáže opozici více rozlítit. Krasobruslařskou terminologií jste zmínil umělecký dojem, tedy obraz vaší vlády, o němž však sám ministr financí Kalousek prohlásil, že je třeba se za něj občanům omluvit. Jaká je však technická hodnota výkonu vaší vlády?

Neptám se, co uděláte pro svých pomyslných 5 % nejbohatších, to je celkem zřejmé. Co ale vaše vláda udělá pro mladé rodiny s dětmi, vícečetné rodiny, důchodce, zdravotně postižené, postižené nebo sociálně slabší občany? Co zatím udělala? Snížila přídavky na děti, snížila rodičovský příspěvek, snížila porodné, snížila nemocenské dávky, snížila příspěvek na péči, snížila podporu při zaměstnávání postižených občanů a také snížila podporu stavebního spoření.

Vážený pane premiére, vaše vláda již není vládou rozpočtové zodpovědnosti, ale vládou neodpovědnosti vůči svým občanům. Proto se ptám: Je ještě vůbec změnit tak zoufalý obraz této vlády v očích naší veřejnosti? Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Látkovi. Pana předsedu vlády požádám o odpověď na tuto interpelaci.

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, úvodem své odpovědi na interpelaci musím odmítnout to, že jsem se vám, pane poslanče, vysmíval. Já jsem pouze uvedl, že jste podal tři interpelace, které mají stejný název, není v nich jasně definován obsah a označil jste je I, II, III. Já jsem se neposmíval. Uznávám, že mě to pobavilo, nebyl jsem sám a vy jste se tomu tehdy také usmíval. Takže bych byl rád, kdyby toto bylo uvedeno na pravou míru.

Druhá věc, kterou považuji za nesmírně klíčovou, a za nesmírně klíčovou právě možná v optice dnešního dne. Dnes nastal dlouho očekávaný krok, který není úplně překvapivý, nicméně ho považuji za signifikantní. Ano, dnes Portugalsko požádalo o finanční pomoc ve vztahu ke svým veřejným rozpočtům, kde Evropská komise uvolnila příslušný finanční mechanismus, European Financial Stabilisation Mechanism, který se bude zhruba ze 2/3 podílet na finanční pomoci Portugalsku, a jednou třetinou bude přispívat Mezinárodní měnový fond.

Proč o tom mluvím v souvislosti s vaší interpelací a s vaším dotazem? Jednoznačně se ukazuje, že krize veřejných financí v Evropě v rámci EU neskončila. Ukazují to jednoznačně prohlubující se problémy Řecka, ukazuje to jednoznačně stále nevyřešená situace Irska a v podstatě od každé schůze Poslanecké sněmovny, když se posunujeme k další schůzi Poslanecké sněmovny, přibývá další stát, který se ocitá kvůli své nezodpovědné rozpočtové nebo úvěrové politice v problémech.

Takže tázat se, proč děláme kroky, které děláme...? Děláme je přesně proto, aby se Česká republika držela hodně, hodně, hodně daleko od této propasti krize veřejných financí, která, když se podíváte na všechny země, které řešily tyto problémy, nejtíže dopadá právě na sociální skupiny, které jsou sociálně nejzranitelnější. Právě tam, kde se potom musí dělat prudké a poměrně tvrdé konsolidační kroky ve veřejných financích, to velmi výrazným způsobem zasahuje do sociálních dávek, do důchodů, do platů ve veřejném sektoru apod.

Jsem přesvědčen, že se vláda chová rozpočtově zodpovědně, že snižuje deficity veřejných financí - a tady bych chtěl připomenout, že plánovaný deficit na loňský rok byl 5,3 % hrubého domácího produktu. Když vznikla v červenci vláda pod mým vedením, připravila aktivní kroky, které měly zabezpečit, aby tento deficit nebyl takto vysoký, aby dokonce nepřekročil těchto 5,3 % HDP, a tehdy opozice, a musím říci, i celá řada ekonomických analytiků zpochybňovaly schopnost vlády udržet tuto výši deficitu. Výsledek byl takový, že díky aktivním opatřením ze strany vlády dosáhl deficit veřejných financí v loňském rozpočtovém roce zhruba 4,7 % HDP - a podle metodiky fiskálního cílení 4,1 % HDP, což je pokles proti roku 2009 v této metodice o 2,2 % body HDP. To byly velmi úspěšné, kvalitní kroky a vedly mj. i k tomu, že právě proto měla a má ČR na finančních trzích vysoký stupeň důvěry, který vedl např. k tomu, že celková dluhová služba čili platba úroků za naše dluhopisy byla v loňském roce o 18 miliard korun nižší, než počítal návrh státního rozpočtu. A je to právě proto, že Česká republika je kredibilní na finančních trzích, tzn. že tady vzniká tlak na snižování rizikové přirážky u cen našich státních dluhopisů, a tím samozřejmě klesá i náročnost dluhové služby.

Z tohoto pohledu je tady dokonce, musím říci, paradoxní situace, že v loňském roce jsme na dluhové službě zaplatili téměř o 8 miliard korun méně než v roce 2009, a dokonce méně téměř o 3 miliardy než roce 2008. Čili je to přesně rozpočtová odpovědnost, která nás vede opačným směrem než státy, jako je Řecko, Portugalsko nebo Irsko a možná i některé další.

Co se týče změn, které byly provedeny, musím říci, že ty směřovaly v daňovém i sociálním systému tak, aby byly sociálně únosné a sociálně citlivé.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu předsedovi vlády. Pan kolega Látka chce vznést doplňující dotaz. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Látka: Pane premiére, použiji vaše slova před týdnem, protože vím, že nejste ani slepý, ani hluchý, a už vůbec ne hloupý. Vy jste vůbec neodpověděl na mé otázky a vy to dobře víte. Ono by těch interpelací mohlo být očíslováno ještě víc. Ale mně vaše odpověď alespoň naznačila jednu věc. Pakliže se tedy odvážíte k avizovaným personálním změnám v červnu, a kdyby náhodou se to vašim nesmiřitelným koaličním partnerům nelíbilo a došlo k předčasným volbám, už víme, co nás čeká. Hrozba Portugalskem a Irskem. Máme se na co těšit. Děkuji.
Přihlásit/registrovat se do ISP