(15.00 hodin)
(pokračuje Nečas)

Pozměňovací návrh byl schválen napříč politickými stranami, výrazně proti byl pouze pan poslanec Marek Benda z ODS argumentem o omezování konkurence. Druhé čtení návrhu proběhlo 29. dubna letošního roku, třetí čtení má proběhnout na této schůzi.

Chci zdůraznit, že celá ta věc je samozřejmě věcí, kterou nedělá ústřední orgán státní správy, ale celé výběrové řízení a vlastně celé vytvoření stavovského předpisu je plně v rukou samosprávné České advokátní komory.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane předsedo vlády. Pan poslanec Karel Šidlo má prostor pro doplňující otázku. Prosím.

 

Poslanec Karel Šidlo: Dovolím si jeden osobní dotaz na vás, pane premiére, v tom smyslu, jaký je váš osobní názor na to, zda cena taláru má nějaký zásadní vliv na průběh a konečné rozhodnutí u soudu. Jestli byste mi na to mohl odpovědět. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Tak to byl doplňující dotaz. Pana předsedu vlády požádám o jeho zodpovězení. Pane premiére, prosím.

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, úvodem své odpovědi na dodatečnou otázku bych chtěl zdůraznit, že mé stanovisko je výhradně mým osobním postojem, a nereprezentuje tudíž prostor kteréhokoli ústředního orgánu státní správy České republiky, vlády České republiky ani Občanské demokratické strany.

Já považuji používání, povinné používání, talárů u advokátů za řekněme ne zcela dobře vymyšlený nápad. Tím jsem se diplomaticky vyhnul slovu hloupost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu předsedovi vlády. Tím skončila třetí interpelace. Můžeme se zabývat interpelací čtvrtou. Tu vznáší pan poslanec Jiří Paroubek na pana předsedu vlády, a to ve věci protikorupčního týmu Radka Johna. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Vážený pane premiére, vaše vláda rozpočtové odpovědnosti, která šetří na lidech, kde se jen dá, zřídila nově, aby se vůbec udržela, funkci místopředsedy vlády pro boj s korupcí v čele s panem Radkem Johnem. Ponechme stranou, že Radek John může v příštím ročníku TýTý směle soupeřit v kategorii televizní zábavy s Petrem Novotným, kterému je čím dál víc podobný i fyzicky (smích zejména z pravé části pléna), až někdy nevím, zda na mne z televizní obrazovky promlouvá John, či Novotný, protože obsahově je to podobné. Faktem je, že z tohoto pohledu při hodnocení výkonu vašich ministrů je možná pan John nejužitečnějším členem vaší vládní sestavy, jeho vystoupení jsou alespoň pro mě zábavná.

Dramaturgický tým pana místopředsedy Johna má vedle pana Moroze tvořit i vaším stranickým místopředsedou a bývalým ministrem Drobilem vyhozený šéf Státního fondu životního prostředí Libor Michálek. Ten důvod, pro který byl oficiálně i s vaším souhlasem odejit, je údajné naprosté manažerské selhání v čele tohoto fondu, možná dokonce i něco jiného. Pana Michálka by měl na Úřad vlády navíc přijímat jeho šéf, jemuž pan Michálek podle svého tvrzení neúspěšně adresoval žádost o součinnost BIS v jeho kauze.

Má otázka tedy logicky zní, zda podobně jako v případě pana Moroze odmítáte přijmout na Úřad vlády člověka, který podle vás již jednou zásadně manažersky selhal a jehož chování označili vaši kolegové za neetické a neloajální. Děkuji za odpověď.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To byla interpelace pana poslance Jiřího Paroubka. Předsedu vlády Petra Nečase požádám o odpověď na ni.

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, v úvodu bych chtěl provést jednu drobnou opravu v interpelaci pana poslance Paroubka. Pan vedoucí Úřadu vlády nebyl nikdy žádán panem Michálkem o součinnost BIS, protože nedostal jednu jedinou konkrétnější informaci, která by se týkala nějakých nezákonných nebo podivných věcí, vyjma naprosto neurčitých řečí, že někdo někde něco říkal a slyšel v bankovních kruzích, že má být nějaký problém kolem úložek Státního fondu životního prostředí, což jistě uznáte, není informace, která by měla jakoukoli validitu, či dokonce jakýkoli podstatnější obsah. Čili tady žádný problém nevzniká.

Chtěl bych také zdůraznit, že v rámci rozpočtových úspor odešlo z Úřadu vlády celkem 14 % pracovních sil. Jedná se o více než 60 lidí, o které byl snížen stav Úřadu vlády. Útvar, který bude řídit pan místopředseda vlády John, je navrhován naprosto v minimalistické podobě - musím říci samotným panem místopředsedou vlády Johnem - v počtu 13 lidí, čili naprosto bezpečně se vejde do oné kvóty 60, více než 60 lidí, o které se snížil počet pracovníků Úřadu vlády. O konkrétní podobě této organizační struktury, o konkrétní podobě jednacího řádu, o konkrétní podobě statutu Vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí se ještě bude jednat. Úkol je zpracovat tyto dokumenty do 31. května s tím, že co se týče organizační struktury a personálního obsazení, platí tady příslušný paragraf kompetenčního zákona, čili je v působnosti vedoucího Úřadu vlády.

Co se týče pana Michálka, zda bude, nebo nebude pracovat na Úřadu vlády v útvaru pana místopředsedy Johna, musím říci, že jsem tuto informaci zaznamenal pouze v rámci médií, nemám ji ani oficiálně, ani polooficiálně. Mohu pouze prohlásit, že na základě auditů, které byly provedeny např. na Státním fondu životního prostředí v otázce programu Zelená úsporám, by mohlo být to, kdybych doporučoval např. pana Michálka panu Johnovi do jeho útvaru, bráno jako má intrika vůči panu místopředsedovi Johnovi vzhledem k tomu, jaké manažerské výsledky byly panem Michálkem předváděny v rámci programu Zelená úsporám na Státním fondu životního prostředí.

Čili já chci tady jenom znovu zopakovat, že nemám žádnou oficiální informaci o panu Michálkovi a o jeho případném angažmá v útvaru pana místopředsedy vlády Johna.

Co se týče vašich dalších argumentů a připodobňování k té nebo oné postavě českého šoubyznysu, nechám toto zcela na vaší autorské licenci. Každý z nás může být k někomu přirovnáván. Uvidím, ke komu z českého šoubyznysu mě budete přirovnávat vy, pane poslanče prostřednictvím paní předsedající. Já to u nikoho dělat nebudu. Myslím si, že svět politiky a svět šoubyznysu by měl být přece jenom poněkud oddělen. (Potlesk z řad poslanců v pravé části sálu.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu předsedovi vlády. Pan poslanec Paroubek má prostor pro doplňující dotaz. Prosím.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Tak já bych si dovolil jenom tři poznámky a možná jednu otázku. Chtěl bych říci, že je trochu neobvyklé jednat o kompetencích nějakého úřadu dodatečně. To si myslím, že je silně neobvyklé. Takže v tuhle chvíli vlastně není ani jasné, co ten úřad bude dělat, kromě toho, že představuje jisté sociální zabezpečení pana místopředsedy vlády. Těch 13 lidí představuje určité náklady a mě by zajímalo, kolik bude celkový náklad. Já jsem to tady na půdě Poslanecké sněmovny myslím před týdnem odhadl na částku kolem 20 mil. korun, což není částka malá.

Já jsem se ptal, vážený pane premiére, na to - a chtěl bych jasnou odpověď - jestli má pan Michálek, který velmi pravděpodobně asi bude blízkým spolupracovníkem pana místopředsedy vlády Johna, vaši důvěru, či nikoliv a proč.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To byl doplňující dotaz. Pan předseda vlády má dvouminutový prostor k odpovědi na tuto otázku. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP