(15.10 hodin)

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, považuji za poměrně laciné říkat to, že když je někdo místopředsedou vlády, že je to - cituji pana poslance Paroubka - jisté sociální zabezpečení. Já bych tady chtěl jenom připomenout, že pozice místopředsedů vlády bez portfeje byla hojně využívána v sociálně demokratických vládách a celá řada politiků zastávala tuto pozici právě ve vládách, které byly řízeny sociálně demokratickými premiéry, a podobný výrok o tom, že se jedná o sociální zabezpečení, jsem v té době z úst žádného sociálně demokratického politika nezaznamenal. To za prvé.

Za druhé. Já se nechci vyjadřovat konkrétně k jakémukoliv člověku - o tom, zda k němu mám, nebo nemám důvěru - kterého prostě neznám a se kterým jsem se, pokud se nepletu, v životě nesešel. To, zda na mě někdo působí důvěryhodným, nebo nedůvěryhodným dojmem, je mým subjektivním názorem. To ano. Ale nevidím jeden jediný důvod, proč se vyjadřovat k panu Michálkovi, ať již tím, nebo oním směrem. Mohu pouze konstatovat, že fakta, která mám k dispozici ohledně Státního fondu životního prostředí, podle mého názoru vedou jednoznačně k tomu, že to, že není ředitelem tohoto fondu, byl nade vši pochybnost správný krok. Nechci ale hodnotit důvěryhodnost nebo nedůvěryhodnost někoho, s kým jsem se osobně nikdy nesešel a nemám s ním možnost promluvit. Tak považuji za velmi laciné dávat na toto téma nějaké své prohlášení.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji za závěr této čtvrté interpelace. A nyní se můžeme věnovat interpelaci páté. Vznáší ji pan poslanec Miroslav Váňa. Prosím vás, pane kolego, nyní o slovo.

 

Poslanec Miroslav Váňa: Vážený pane premiére, interpeluji vás ve věci výsledek práce vaší vlády. Já jsem přesvědčen, že výsledkem práce vaší vlády je to, že vám lidé nevěří. Nevěří vám, nevěří vaší vládě, ale bohužel přestávají věřit v celý politický systém, nevěří v politiku jako takovou. 88 % lidí, a to je převážná část celé naší společnosti, není zkrátka spokojeno se současnou politickou situací. Vládě nevěří přes téměř 90 % lidí. Vláda postupně ztratila důvěru občanů. Nevěří jí lidé s průměrnou mzdou, nevěří jí lidé ze středních vrstev, nevěří jí dokonce podnikatelé, živnostníci, středoškolští a vysokoškolští učitelé. Vaší vládě nevěří lékaři, zdravotníci, nevěří jí hasiči, policisté, záchranáři, vaší vládě nevěří už skoro nikdo.

Vaše vládní koalice lidem zvyšuje daně. Zdražujete lidem jídlo. Zdražujete lidem oblečení, plyn, odpadky, energie. Škrtáte potřebným dávky. Berete lidem mateřskou. Snižujete rodičovské příspěvky. Snižujete důchody postiženým. Vy prostě lidem ubližujete. Tato vaše vláda 70 procentům nových důchodců velmi výrazně, o několik stovek, snižuje důchody. Tato vaše vláda prodlužuje věk odchodu lidí do důchodu. Takže vy lidi ždímáte jako citron. Celá řada lidí do toho důchodu nebude mít šanci dojít, protože umře.

Vy rozdělujete společnost na kategorii bohatých a kategorii chudých, takže na lidi hledíte podle toho, jak mají napěchované peněženky. Podle toho, jak jsou lidi bohatí, budou mít zajištěnu lékařskou péči. Za den pobytu v nemocnici budete chtít po lidech sto korun.

Vážený pane premiére (upozornění na čas), jste s tímto výsledkem práce vaší vlády opravdu, ale opravdu, spokojen?

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To byl dotaz pana poslance Váni. Já požádám předsedu vlády o odpověď na tento dotaz a oznamuji všem ostatním, že pan předseda vlády se omlouval ráno - z důvodu přijetí zahraniční delegace. To znamená, že nás po této interpelaci bude muset opustit. Ta omluva zazněla již ráno.

Teď má slovo pan předseda vlády.

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, považuji jenom za nutné uvést na konto toho, co teď řekla paní předsedkyně, že tento termín byl takto stanoven protokolem Senátu Parlamentu České republiky. Já jsem navrhoval původně jiný termín, tak abych si mohl plně užít těchto interpelací. A není to mou vinou, že protokol Senátu, resp. pana předsedy Senátu, stanovil tento termín. Čili to není tak, že by se mi tady mezi vámi, kteří mě interpelujete, nelíbilo. Naopak. (Smích napříč politickým spektrem.)

Tak. Nyní k samotné interpelaci pana poslance Váni. Zazněly tady silné výroky typu "zdražujete jídlo, mateřskou berete, věk odchodu do důchodu posunujete". Bylo by to opravdu na delší odpověď, než mám vyčleněnu zákonem o jednacím řádu.

Za prvé. Zdražujete jídlo. Žádná vláda České republiky nemá pravomoc určovat ceny potravin. Ceny potravin jsou určovány trhem. Jsou, mimochodem, velmi silně sezonně vychýleny. Jednoznačně se ukazuje, že je poměrně značný konkurenční tlak, který vede ke snižování cen potravin, resp. k brzdění jejich růstu, a to i v případě daňových změn.

Pan poslanec Váňa měl zřejmě na mysli otázku daně z přidané hodnoty, její snížené sazby. Tady se, mimochodem, jednoznačně empiricky prokázalo v roce 2008, kdy snížená hladina daně z přidané hodnoty, která v té době byla na 5 procentních bodech, vzrostla na 9 procentních bodů, že v žádném případě nevedla ke zvýšení cen o 4 %, jak by určitý typ matematiky odpovídající prvnímu stupni základní školy mohl snad napovídat, ale ta čísla jsou naprosto prokazatelná - že tímto nárůstem o 4 procentní body vzrostla cenová hladina v České republice o 0,6 %.

Tedy pokud v rámci sbližování sazeb daně z přidané hodnoty je v příštím roce počítáno se 14% sníženou sazbou daně z přidané hodnoty, není žádný důvod se domnívat, že by vliv změny daně z přidané hodnoty byl jiný, než byl v roce 2008. To znamená, že cenový impuls zůstane pod jedním procentním bodem, a nebude tudíž mít žádný vyšší zaznamenatelný vliv na ceny. Navíc v roce 2013 k tomu přibude krok, kdy bude snížena základní sazba daně z přidané hodnoty, ve které je zdrcující většina položek v rámci cenového koše, kde i odhady ekonomických analytiků jednoznačně říkají, že by mělo vlivem tohoto kroku dojít k poklesu cenové hladiny. Tato teze se tedy nezakládá na pravdě.

Za další. Nezakládá se na pravdě teze pana poslance Váni, že bereme lidem mateřskou. Nebereme. Není součástí žádných změn. Pokud si, pane poslanče, nepletete porodné a mateřskou, což je něco jiného. Peněžitá pomoc v mateřství a porodné je něco jiného. Dokonce je to vypláceno z úplně jiných sociálních systémů. Peněžitá pomoc v mateřství je součástí nemocenského pojištění. Porodné je součástí státní sociální podpory. Jedná se tedy o dvě úplně rozdílné sociální dávky.

Takže předtím, než budete, pane poslanče prostřednictvím paní předsedající, dávat takto závažnou interpelaci na předsedu vlády, doporučuji zopakovat si trošku základní legislativu a typy sociálních dávek, protože prohlašuji, že mateřskou nikomu nebereme. Peněžitá pomoc v mateřství zůstává ve stejné hladině, v jaké byla, a bude nadále čerpána ze systému nemocenského pojištění.

Co se týče věku odchodu do důchodu. Co jsem v této Sněmovně, tak pravidelně slyším litanie sociálních demokratů - již od roku 1995, kdy vstoupilo v platnost první zvýšení věku odchodu do důchodu -, jak je tento krok škaredý vůči lidem a jak by ho sociální demokraté nejradši odsoudili, nebo dokonce zrušili v případě, že se dostanou k moci. Nikdy to sociální demokraté neudělali. Proč to neudělali? No protože moc dobře vědí, že je to nutný krok, nezbytný krok, že tento krok by musela udělat jakákoliv vláda. A ve skutečnosti se tiše radují, že tuto nepopulární práci dělají pravicové strany za ně a oni to sami dělat nemusejí, a ještě se na tom populisticky vezou, protože to kritizují, přestože moc dobře vědí, že je to krok nutný a správný. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP